Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základy Zcela nový na internet

8. 6. 2008
CoreComm: Přístup k internetu a webového hostinguDomů Můj účet Domů Domů Domů
Today is Saturday, May 31st Dnes je sobota, 31. května
Powered by GoogleWeb Search Web Search

Help & Support Pomoc a podpora
Troubleshooting Řešení problémů
Support Library Podpora knihovna
FAQs Často kladené otázky
Downloads Ke stažení
Suggested Reading Doporučené čtení

Setup Information Informace o nastavení
Software Setup Softwarové instalace
Server Settings Nastavení serveru
Access Numbers Přístup Čísla
New User Tutorial Nový uživatel výuka
Your Web Space Vaše webové vesmír

Need More Info? Potřebujete více informací?
Tech Support Technická podpora
1-800-715-7873 1-800-715-7873

DSL Tech Support DSL Tech Support
1-888-899-1500 1-888-899-1500
Vytisknout tuto stránku


The Basics Základy
Brand new to the Internet? Zcela nový na internetu? This is where you start! To je oblast, kde začnete!

When you are new to the Internet, it's easy to become overwhelmed. Když jsou nové na internetu, je to snadné stát ohromen. Millions of pages of information, E-Mail, search engines, downloadable software and music, chat rooms, newsgroups... Miliony stránkách informace, e-mail, vyhledávače, software a hudba ke stažení, diskusní skupiny, diskusní skupiny ... the choices are endless! volby jsou nekonečné! CoreComm wants to help you get started. CoreComm chce vám pomoci začít. The following lessons are structured so you can move through them in about an hour and start surfing! Následující lekce jsou strukturovány tak můžete pohybovat pomocí nich asi za hodinu a začít surfování!

Lesson #1: Web Basics Poučení # 1: Web Základy
This lesson introduces you to browser navigation, hypertext links, the url bar, and other helpful tips to get you started. Tato lekce vás zavede do prohlížeče navigace, hypertextové odkazy, url baru, a další užitečné tipy k vašemu začátku.

Lesson #2: E-Mail Basics Poučení # 2: E-Mail Základy
This lesson introduces you to E-Mail programs - how to read a message, how to compose and send a message and how to open an attachment. Tato lekce vás zavede do e-mailové programy - jak číst zprávu, jak napsat a odeslat zprávu a jak se otevřít přílohu.

Lesson #3: Internet Explorer Basics Poučení # 3: Internet Explorer Základy
This lesson expands on the Web Basics lesson by explaining the features of the Microsoft Internet Explorer web browser. Tato lekce rozšiřuje na webu Základy lekci o vysvětlování funkcí programu Microsoft Internet Explorer webový prohlížeč.

Lesson #4: Netscape Navigator Basics Poučení # 4: Netscape Navigator Základy
This lesson expands on the Web Basics lesson by explaining the features of the Netscape Navigator web browser. Tato lekce rozšiřuje na webu Základy lekci o vysvětlování funkce pro webový prohlížeč Netscape Navigator.

Lesson #5: Newsgroup Basics Lekce # 5: Základy diskusních skupin
This lesson introduces a popular area of the Internet called newsgroups. Tato lekce se zavádí populární oblasti na internetu vyzval diskusních skupin. Newsgroups are message boards of many different topics that allow visitors to read and post replies. Diskusní skupiny jsou nástěnky na mnoho různých témat, které umožňují návštěvníkům k dispozici a po odpovědi.

Lesson #6: Chat/Messaging Basics Lekce # 6: Chat / Messaging Základy
This lesson introduces you to popular ways to communicate on the Internet in addition to E-Mail. Tato lekce vás zavede na populární způsob, jak komunikovat na internetu vedle E-Mail. Learn about chat servers, instant messaging, and audio/video conferencing. Dozvědět se o servery, instant messaging, a audio / video konference.


HTML Basics Základy HTML
This section will introduce you to HTML, the programming language used to create web pages. Tato sekce se vám představí HTML, programovací jazyk, který se používá k vytváření webových stránek. While not part of our New Users Learning Area, you will be able to create your own web page in no time at all after reviewing this material. I když není součástí našeho Nového prostoru vzdělávání uživatelů, budete mít možnost vytvořit svou vlastní webovou stránku, v žádném okamžiku na všech po přezkoumání tohoto materiálu.

Links to Helpful Beginner Sites Užitečné odkazy na stránky Začátečník

Return to top of document Zpět na začátek dokumentu

Return to New User Index Zpět na Nový uživatel Index

CoreComm is not responsible for content on external sites. CoreComm není odpovědný za obsah na externí stránky. Please review the privacy and security policies of each vendor before making online purchases or providing personal information. Podívejte se prosím na soukromí a bezpečnostní politiky každého dodavatele ještě předtím, než on-line nákupy nebo poskytovat osobní informace.

Document History Historie dokumentů
Last Updated: Aktualizováno: 09/17/02 09/17/02
Last Reviewed: Poslední revize: 09/17/02 09/17/02
Internet - Hosting
Copyright © 1996 - 2007 CoreComm Internet Services, Inc. All Rights Reserved. Copyright © 1996 - 2007 CoreComm Internet Services, as Všechna práva vyhrazena.
 
 

 

Portrét


Facebook

1volny čas

Zpětné odkazy

Katalog odkazů MSSDesign

Increase Website Traffic Katalog stránek  Pan Odkazy: získat kvalitní odkaz na webové stránky . PageRank http://pagerank.jklir.net/ranky/d3d3LnBlc2FrLmV1

Katalog Harry

');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

přeložit

Sociální Backlink Kontrola Zkontrolujte pozice při vyhledávání Search Saturation Check

');

Share

Google

    Bookmark and Share     

Share on APSense

');
');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');

zanox


');


Statistiky

Online: 12
Celkem: 3010870
Měsíc: 32094
Den: 1198

 
 

Geo Visitors Map  web analytics http://www.games-casino.us