Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

http://www.gftforex.com/index.asp

 

NEW YORK  |  CHICAGO  |  LONDON  |  DUBAI  |  TOKYO  |  SYDNEY  |  ADA

GFT
GFT Global Markets UK Ltd. GFT Australia GFT Japan GFT Arabic
GLOBAL FOREX TRADING, WORLDWIDE LEADERS IN ONLINE CURRENCY TRADING
INTERNATIONAL 1.616.956.9273 | TOLL FREE 1.800.465.4373
  HOME   WHY FOREX?   SOFTWARE   TRADING TOOLS   GFT EDUCATION   INTRODUCE YOUR CLIENTS   RESOURCES   ABOUT GFT   SUPPORT   CONTACT  
                                         
 
FREE PRACTICE ACCOUNT      OPEN AN ACCOUNT       DEPOSIT FUNDS        LIVE HELP      DOWNLOAD DEALBOOK® 360     ACCOUNT DOCUMENTS
   
Leverage our knowledge

Lien has extensive knowledge within the interbank market, particularly in trading spot FX and options. She has written for numerous publications, is frequently quoted on financial media outlets, and is the author of several books, including Millionaire Traders.
Read more >>

See latest commentary >>

Schlossberg has more than 20 years experience financial trading on Wall Street. His daily currency research appears in numerous newspapers worldwide and Schlossberg serves as a regular contributor to CNBC's Squawk Box and Bloomberg radio and television. Read more >>

See latest commentary >>

 

Discover the 3 M's That Move the Currency Markets!

Kathy and Boris discuss three cardinal concepts that move the currency market.

 

Is the Dollar Decline Officially Over?

Will the U.S. dollar rally continue or conclude? Boris and Kathy discuss the outlook for the major currencies and analyze live charts.

 

News You Can Use to Successfully Trade Forex

News and economic data moves markets. Boris and Kathy discuss the resources that they use for their trades and where to find the information.

 

5 Easy Ways to Trade the Currency Markets

Getting started or staying afloat in the currency market can be mind boggling. Kathy presents practical and easy to understand strategies to help both beginners and intermediate traders.

 
         

*Workshop times vary. Consult the expo schedule for more details.

CD07U.039.081508

Open an Account Get a Free Practice Account Download DealBook® 360
RESOURCES TO HELP YOU TRADE
NEW! COMMENTARY & ANALYSIS
KATHY LIEN
BORIS SCHLOSSBERG
CORNELIUS LUCA
GLOSSARY OF FOREX TERMS
INTRODUCTORY GUIDE TO FOREX
GUIDE TO WORLD CURRENCIES
DEVELOPED COUNTRIES
EMERGING COUNTRIES
LATEST HEADLINES
FOREX ECONOMIC CALENDAR
GFT RSS NEWS FEEDS
MARKET PULSE NEWSLETTER
FOREX FORUM
CHART STUDIO® FORUM
GFT FOREX BLOG >>
SEARCH GFTFOREX.COM
REQUEST MORE INFORMATION
 
TERMS AND CONDITIONS
PRIVACY POLICY
IMPORTANT RISK DISCLOSURE
Add to:    Digg This    del.icio.us    Reddit    Google       What's this?  
 
HOME WHY FOREX? SOFTWARE TRADING TOOLS EDUCATION INTRODUCE YOUR CLIENTS RESOURCES ABOUT GFT SUPPORT CONTACT FOREX BLOG SITE MAP
 

GLOBAL FOREX TRADING, Division of Global Futures & Forex, Ltd.
© 2008 Global Futures & Forex, Ltd. All rights reserved.

Terms and Conditions  |  Privacy Policy  |  Important Risk Disclosure

INTERNATIONAL
TOLL FREE

1.616.956.9273
1.800.465.4373

 
 

FOREX.com


Použít Online
Domů Učit se Obchod Platforms Zdroje O Podpora

Chat s Forex Specialista

 


Risk Warning Výstraha riziko


Before deciding to participate in the Forex market, you should carefully consider your investment objectives, level of experience and risk appetite. Než se rozhodnete k účasti na Forex trhu, měli byste pečlivě zvážit, vaše investiční cíle, úroveň zkušeností a ochotou riskovat. Most importantly, do not invest money you cannot afford to lose. Nejdůležitější je, že nemají peníze investovat nemůžete dovolit prohrát.

There is considerable exposure to risk in any off-exchange foreign exchange transaction, including, but not limited to, leverage, creditworthiness, limited regulatory protection and market volatility that may substantially affect the price, or liquidity of a currency or currency pair. Existuje značné riziko expozice v každém vypnutí-výměna devizových transakcí, včetně, ale nikoli výhradně, pákový, důvěryhodnosti, omezenou ochranu regulační a tržní volatility, která může podstatně ovlivnit cenu nebo likviditu měny a měnového páru.

More over, the leveraged nature of forex trading means that any market movement will have an equally proportional effect on your deposited funds. Více než se zadlužuje charakter Forex obchodování znamená, že každý pohyb na trhu bude mít stejnou proporcionální vliv na vaše uložených prostředků. This may work against you as well as for you. To může působit proti vám, tak i pro vás. The possibility exists that you could sustain a total loss of initial margin funds and be required to deposit additional funds to maintain your position. Existuje možnost, že byste mohli udržet celkovou ztrátu původního rozpětí finančních prostředků a je povinen uložit dodatečné prostředky k udržení vaší pozice. If you fail to meet any margin requirement, your position may be liquidated and you will be responsible for any resulting losses. Pokud se vám nepodaří splnit jakýkoli požadavek marže, vaše pozice může být zrušen a bude odpovědný za případně způsobené škody. To manage exposure, employ risk-reducing strategies such as 'stop-loss' or 'limit' orders. Pro správu expozice zaměstnat snižují riziko-strategií, jako je 'stop-ztráta' nebo 'limit' příkazy.

There are risks associated with utilizing an Internet-based trading system including, but not limited to, the failure of hardware, software, and Internet connection. Existují rizika spojená s využitím připojení k Internetu-založené obchodní systém, včetně, ale nejen to, selhání hardware, software a připojení k internetu. FOREX.com is not responsible for communication failures or delays when trading via the Internet. FOREX.com není zodpovědný za komunikaci selhání či zpoždění při obchodování přes internet. FOREX.com employs back up systems and contingency plans to minimize the possibility of system failure, and trading via telephone is always available. FOREX.com zaměstnává zálohování systémů a pohotovostních plánů, aby se zmenšila možnost selhání systému a obchodování prostřednictvím telefonu je vždy k dispozici.

Any opinions, news, research, analyses, prices, or other information contained on this website are provided as general market commentary, and do not constitute investment advice. Jakékoliv názory, novinky, výzkumu, analýz, cen, nebo jiných informací obsažených na těchto stránkách jsou uvedeny jako obecné trhu komentářem, a nepředstavují investiční doporučení. FOREX.com is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. FOREX.com není odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody, včetně, bez omezení, jakékoli ztráty zisků, které mohou vzniknout přímo či nepřímo z použití nebo spoléhání se na tyto informace. FOREX.com has taken reasonable measures to ensure the accuracy of the information on the website. FOREX.com přijalo přiměřená opatření k zajištění přesnosti informací na internetových stránkách. The content on this website is subject to change at any time without notice. Obsah této webové stránky se mohou změnit kdykoliv bez předchozího upozornění.


 

 

http://www.forex.com/tour/windows.html

 
 

 

Portrét


Facebook

1volny čas

Zpětné odkazy

Katalog odkazů MSSDesign

Increase Website Traffic Katalog stránek  Pan Odkazy: získat kvalitní odkaz na webové stránky . PageRank http://pagerank.jklir.net/ranky/d3d3LnBlc2FrLmV1

Katalog Harry

');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

přeložit

Sociální Backlink Kontrola Zkontrolujte pozice při vyhledávání Search Saturation Check

');

Share

Google

    Bookmark and Share     

Share on APSense

');
');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');

zanox


');


Statistiky

Online: 19
Celkem: 3007698
Měsíc: 32011
Den: 1026

 
 

Geo Visitors Map  web analytics http://www.games-casino.us