Jdi na obsah Jdi na menu
 


FOREX CLUB Průzkum trhu

9. 6. 2008

http://66.249.91.104/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.fxclub.com%2F&hl=en&ie=UTF8&sl=ar&tl=cs

http://www.fxclub.com/

Úvodní strana »

Market Research Průzkum trhu

Economic Calendar for the Week Ahead Hospodářský Kalendář pro tento týden

Hourly Dow Jones Business News Hodinové Dow Jones Business News

Forex Club's Channel on YouTube Forex Club kanál na YouTube

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 75 Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem 75
Euro by mohlo ještě Etapa narozeniny Rally. Dle Nicholas Hastings.
Euro Could Still Stage A Birthday Rally. Euro by mohlo ještě Etapa narozeniny Rally. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)--The euro may well celebrate its 10th birthday this week with a fresh rally, despite US Federal Reserve Chairman Ben Bernanke's surprise outburst about the dollar. LONDÝN (Dow Jones) - euro, mohou i oslavit své 10. narozeniny tento týden s novým rally, a to i přes americké centrální banky Ben Bernanke je předseda překvapení zjasnění o dolar.
4 June | 4. června | 0 comments 0 komentářů

Hospodářský Kalendář pro tento týden
4 June | 4. června | 0 comments 0 komentářů

Euro Ventilátory riskovali Únava. Dle Nicholas Hastings.
Euro Fans Risking Fatigue. Euro Ventilátory riskovali Únava. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)--It's tough to love the dollar at the moment. LONDÝN (Dow Jones) - to 'je těžké milovat dolaru v současné době. As the US Federal Reserve hacks away at US interest rates and key data continue to disappoint, while other major central banks hold steady or cut rates slowly but surely, there's still a decent fundamental case for flogging the buck. Vzhledem k tomu, že US Federal Reserve hacks pryč úrokových sazeb v USA a klíčové údaje nadále zklamat, zatímco ostatní významné centrální banky drží stabilní nebo snížení sazby pomalu, ale jistě, je tu ještě slušné základní věci k bičování na mrtvého brouka.
14 April | 14. dubna | 0 comments 0 komentářů

Euro trpěl Data Drag. Dle Nicholas Hastings.
Euro Suffers A Data Drag. Euro trpěl Data Drag. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)--It's not just the cautiously resurgent dollar that's dragging the euro lower. LONDÝN (Dow Jones) - to 'už není jen opatrně znovu se dolar, který je přetáhnout euro nižší. Instead, it appears that traders and investors are getting increasingly nervous about the euro-zone economy. Místo toho se zdá, že obchodníci a investoři se neustále nervózní o euro-zóny hospodářství. And with good reason. A z dobrých důvodů.
4 April | 4. dubna | 0 comments 0 komentářů

Yen Slide Mohl Stretch Další. Dle Nicholas Hastings.
Yen Slide Could Stretch Further. Yen Slide Mohl Stretch Další. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)--Maybe there's more to this new slide in the yen than meets the eye. LONDÝN (Dow Jones) - Možná je toho víc, aby tento nový snímek v jenech, než se zdá. Buoyed by decent data and arguably also by weakening commodities prices, the dollar popped decisively above Y100 at the start of this week, and even as it has lurched higher and lower against other currencies, it has largely held its strength against the yen. Buoyed o slušné údaje a patrně také o oslabení ceny komodit, dolar bouchnutý rozhodně výše Y100 na začátku tohoto týdne, a dokonce i to, jak má lurched vyšší a nižší proti ostatním měn, je z velké části konají svou sílu proti jenu.
3 April | 3. dubna | 0 comments 0 komentářů

Týká se více než Australan Dollar Start Building. Dle Nicholas Hastings.
Concerns Over Aussie Dollar Start Building. Týká se více než Australan Dollar Start Building. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)--The Australian dollar is looking decidedly shaky. LONDÝN (Dow Jones) - australský dolar hledá rozhodně vratká. Tumbling commodity prices, frayed nerves over risk and a shift in monetary policy are all offering good reasons to sell the currency, potentially breaking its relative resilience over recent months. Omílání ceny komodit, roztřepený nervy nad rizikem a posun v měnové politice jsou všechny oběti dobré důvody se prodávají měny, potenciálně porušují jeho relativní odolnost během posledních měsíců.
2 April | 2. dubna | 0 comments 0 komentářů

Riziko Dubnový Fool. Dle Nicholas Hastings.
The Risk Of Being April's Fool. Riziko Dubnový Fool. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)-- Risk, or rather the aversion to it, kept the dollar in a fairly tight range against its peers in the closing days of the first quarter. LONDÝN (Dow Jones) - riziko, nebo spíše nechuť k ní, dolar držel v poměrně krátké rozmezí proti své kolegy v závěrečném dnů od prvního čtvrtletí. However, as a new quarter begins the question to be answered is, who will be April's fools, dollar bulls or dollar bears. Nicméně, jako nový čtvrtina začíná otázku je třeba zodpovědět, je, kteří budou Dubnový bláznů, dolar býci nebo medvědi dolaru.
1 April | 1. dubna | 0 comments 0 komentářů

Co můžeme zastavit Euro kolos? Dle Nicholas Hastings.
What Can Stop The Euro Juggernaut? Co můžeme zastavit Euro kolos? By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)--With month, quarter, and for some, fiscal year window dressing coming to an end the foreign exchange community will turn its attention back to the all important question - just what can stop the euro juggernaut? LONDÝN (Dow Jones) - S měsíc, čtvrtletí, a pro některé, fiskální rok okno dresinkem chýlí ke konci devizovém komunity se obrátí svou pozornost zpět na všechny důležité otázky - prostě to, co může zastavit eura kolos? The single currency has gained almost 10% against the dollar in the first quarter of 2008, perhaps not an outstanding achievement when you consider the perilous state of the US unit elsewhere. Jednotná měna získala téměř 10% vůči dolaru v prvním čtvrtletí roku 2008, ne snad vynikající úspěch, když zváží nebezpečný stav na USA jednotky jinde.
31 March | 31. března | 0 comments 0 komentářů

Cena ropy propad, mohl mít Čína Od Turistika Ceny PHM. Dle Nicholas Hastings.
Oil Price Fall May Keep China From Hiking Fuel Rates. Cena ropy propad, mohl mít Čína Od Turistika Ceny PHM. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
BEIJING (Dow Jones)--Growing fuel shortages in southern China have invoked memories of queues at filling stations and diesel rationing late last year, but a pullback in oil futures may have cut Beijing enough slack to keep pump prices steady. PEKING (Dow Jones) - Rostoucí nedostatek pohonných hmot v jižní Číně uplatnily vzpomínky z fronty na čerpacích stanicích a motorové nafty přidělování koncem loňského roku, ale stáhnout zpět na oleji s futures mohou být řezané Peking dost času, aby čerpadlo ceny stabilní.
24 March | 24. března | 0 comments 0 komentářů

Sterling rizik zkreslený Pro zpomalení. Dle Nicholas Hastings.
Sterling Risk Skewed To The Downside. Sterling rizik zkreslený Pro zpomalení. By Nicholas Hastings. Dle Nicholas Hastings.
LONDON (Dow Jones)--Sterling's fortunes are once again firmly skewed to the downside. LONDÝN (Dow Jones) - Sterling 's osudy jsou opět pevně zkreslený ke zpomalení. Not only have the chances of an early cut in UK interest rates increased, but renewed fears over the health of UK banks shows that credit crunch concerns haven't gone away despite the Fed's decision to cut rates another 75 basis points. Nejenže mají šanci na brzké snížení úrokových sazeb ve Velké Británii zvýšila, ale obnovené obavy nad zdraví UK bank ukazuje, že úvěrová krize týká se nešlo dál přes Fed rozhodnutí o snížení sazeb jiné 75 bazických bodů.
20 March | 20. března | 0 comments 0 komentářů

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 75 Strana 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem 75
Please select Prosím vyberte

Username Uživatelské jméno

Password Heslo

 
 

 

Portrét


Facebook

1volny čas

Zpětné odkazy

Katalog odkazů MSSDesign

Increase Website Traffic Katalog stránek  Pan Odkazy: získat kvalitní odkaz na webové stránky . PageRank http://pagerank.jklir.net/ranky/d3d3LnBlc2FrLmV1

Katalog Harry

');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

přeložit

Sociální Backlink Kontrola Zkontrolujte pozice při vyhledávání Search Saturation Check

');

Share

Google

    Bookmark and Share     

Share on APSense

');
');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');

zanox


');


Statistiky

Online: 21
Celkem: 2978766
Měsíc: 28642
Den: 963

 
 

Geo Visitors Map  web analytics http://www.games-casino.us