google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Adresy - NOWWEBDOMENA
Jdi na obsah Jdi na menu
 


NOWWEBDOMENA

20. 7. 2008

root/trunk/language-files/czech/czech

Revision 770, 25.2 kB (checked in by raphael, 9 months ago)

Updated A=B files (and fixed online converter)

Line 
1ispcp_table = Czech
2ispcp_language = Česky
3ispcp_languageSetlocaleValue = cs_CZ
4(e.g. EUR) = (např. EUR)
5(.pesak.) = (pesak.eu)
6(usually named backup_YYYY_MM_DD.tar.bz2) = (obvykle se jménem zaloha_RRRR_MM_DD.tar.bz2)
7* denotes mandatory field. = * označuje povinnou položku.
8Access your files through the web interface = Přístup k vaším souborům přes web rozhraní
9Access your mail through the web interface = Přístup k vaší poště přes web rozhraní
10Account name = Název účtu
11Action = Akce
12Activation E-Mail = Aktivační e-mail
13Active = Aktivní
14Add = Přidat
15Add/Details = Přidat/Detaily
16Add Cronjob = Přidat úlohu
17Add FTP user = Přidat uživatele FTP
18Add On A Domain = Přidat k doméně
19Add SQL database = Přidat databázi SQL
20Add SQL user = Přidat uživatele SQL
21Add admin = Přidat administrátora
22Add alias = Přidat alias
23Add domain alias = Přidat alias domény
24Add existing user = Přidat existujícího uživatele
25Add group = Přidat skupinu
26Add hosting plan = Přidat hostingový plán
27Additional data = Doplňující údaje
28Addition in progress = Probíhá přidávání
29Add mail user = Přidat uživatele pošty
30Add mail users = Přidat uživatele pošty
31Add new IP = Přidat novou IP
32Add new button = Nové tlačítko
33Add new protected area = Přidat chráněnou zónu
34Add new user hosting plan = Přidat uživatelský plán hostingu
35Add other domains to this account = Přidat k účtu další domény
36Add plan = Přidat plán
37Add reseller = Přidat prodejce
38Add subdomain = Přidat subdoménu
39Add to the system = Přidat do sytému
40Add user = Přidat uživatele
41Administrator = Administrátor
42Administrators = Administrátoři
43Aliases = Aliasy
44Alias list is empty! = Soubor aliasů je prázdný!
45Alias list is empty! You can not add FTP accounts there! = FTP účty nelze přidávat. Soubor aliasů je prázdný!
46Alias list is empty! You can not add mail accounts! = Poštovní účty nelze přidávat. Soubor aliasů je prázdný!
47Alias name = Jméno aliasu
48Alias scheduled for addition! = Založení aliasu naplánováno!
49Alias scheduled for deletion! = Smazání aliasu naplánováno!
50All = Vše
51All in = Vše v
52All users = Všichni uživatelé
53Apache logfiles = Soubory protokolů Apache
54Apache logs = Protokoly Apache
55Apply changes = Provést změny
56Area name = Název zóny
57Are you sure you want to change the status of domain account? = Opravdu chcete změnit stav doménového účtu?
58Are you sure you want to delete = Opravdu odstranit?
59Are you sure you want to delete this account? = Opravdu odstranit tento účet?
60Are you sure you want to delete this order? = Opravdu odstranit tuto objednávku?
61Assign = Přiřadit
62Auto email template data updated! = Šablona pro autoemail zaktualizována!
63Automatic Updates = Automatické aktualizace
64Auto respond = Automatická odpověď
65Available IPs = Dostupná IP
66Available for purchasing = Dostupné ke koupi
67Available ispCP updates = Dostupné ispCP aktualizace
68Back = Zpět
69Backup = Záloha
70Backup / Restore = Záloha / Obnova
71Backup and Restore = Záloha a obnovení
72Backup and restore = Záloha a obnovení
73Backup and restore settings = Nastavení zálohy a obnovy
74Behind the name = za jménem
75Billing Settings = Nastavení fakturace
76Bruteforce detection = Vynucená detekce
77Button link = Odkaz tlačítka
78Button name = Jméno tlačítka
79Button target = Cíl tlačítka
80CGI / Perl = CGI/PERL
81CGI Support: disabled = Podpora CGI: vypnuta
82CGI Support: enabled = Podpora CGI: zapnuta
83CGI support = Podpora CGI
84CPU bogomips = CPU bogomipsy
85CPU system Info = CPU systémové informace
86Cancel = Zrušit
87Cancel order = Zrušit objednávku
88Can not open directory !<br>Please contact your administrator ! = Nelze otevřít adresář! Kontaktujte administrátora!
89Catch all = Zachytit vše
90Catch all account = Všezachytávající účet
91Catch all account scheduled for creation! = Všezachytávající účet naplánován k vytvoření!
92Catch all account scheduled for deletion! = Všezachytávající účet naplánován k odtranění!
93Change = Nastavit
94Change SQL user password = Změnit heslo pro SQL uživatele
95Change password = Nastavit heslo
96Change personal data = Nastavit osobní údaje
97Change user interface = Nastavit uživatelské rozhraní
98Check Out = Zkontrolovat
99Choose = Vybrat
100Choose default language = Zvol výchozí jazyk
101Choose default layout = Volba výchozího rozložení
102Choose dir = Volba adresáře
103Choose hosting plan = Vybrat plán hostingu
104Circular = Kruhový
105City = Město
106Clear log = Vyčistit log
107Closed tickets = Zavřené tikety
108Close ticket = Zavřít tiket
109Command to run: = Příkaz ke spuštění:
110Company = Společnost
111Continue = Pokračovat
112Core data = Zdroj dat
113Costs = Náklady
114Country = Stát
115Created by = Vytvořil
116Creation date = Vytvořeno dne
117Cronjob = Naplánovaná úloha
118Cronjob Manager = Správce naplánovaných úloh
119Cronjobs = Naplánované úlohy
120Currency = Měna
121Current password = Stávající heslo
122Custom Apache Logs = Uživatelské protokoly Apache
123Custom Error Pages = Uživatelské chybové stránky
124Customer ID = ID zákazníka
125Customer data = Údaje zákazníka
126Customer order was removed successful! = Objednávka zákazníka úspěšně odstraněna!
127Custom error pages = Uživatelské chybové stránky
128Custom error page was updated! = Uživatelská chybová stránka byla změněna!
129Custom menu data updated successful! = Uživatelské menu úspěšně změněno!
130Custom menu deleted successful! = Uživatelské menu úspěšně odstraneno!
131Custom menus = Uživatelská menu
132Daily backup = Denní záloha
133Database list is empty! = Seznam databází je prázdný!
134Database name = Název databáze
135Database user list is empty! = Seznam uživatelů databáze je prázdný!
136Database users = Uživatelé databáze
137Date = Datum
138Day = Den
139Day(s): = Den (Dny):
140Day: = Den:
141Default = Výchozí
142Default language = Výchozí jazyk
143Default language changed! = Výchozí jazyk nastaven!
144Delete = Odstranit
145Delete CatchAll = Odtranit všezachytávající
146Delete all = Odstranit vše
147Delete from log: = Odstranit z protokolu:
148Delete order = Odstranit objednávku
149Deletion in progress = Probíhá odstraňování
150Description = Popis
151Details = Detaily
152Directories = Adresáře
153Directory listing = Výpis adresáře
154Directory mount point = Přípojný bod adresáře
155Directory tree = Adresářový strom
156Directory tree<br>mount point = Adresářový strom<br>Přípojný bod
157Disable = Vypnout
158Disabled = Vypnuto
159Disk<br>usage = Disk<br>Využití
160Disk in MB = Disk v MB
161Disk limit [MB]<br><i>(0 unlimited)</i> = Limit disku [MB]<br><i>(0 bez omezení)</i>
162Disk usage = Využití disku
163Domain = Doména
164Domain Features = Rysy domény
165Domain IP = IP adresa domény
166Domain account = Doménový účet
167Domain alias = Doménový alias
168Domain alias added! = Doménové alias přidán!
169Domain alias added for termination! = Zrušení doménového aliasu přidáno!
170Domain alias errors = Chyba doménového aliasu
171Domain aliases = Doménové aliasy
172Domain alias modified! = Doménový alias změněn!
173Domain alias not added! = Doménový alias nebyl přidán!
174Domain alias not added for termination! = Zrušení doménového aliasu nebylo zadáno!
175Domain alias not modified! = Doménový alias nebyl změněn!
176Domain alias you are trying to remove has FTP accounts!<br>First remove them! = Odstraňovaný doménový alias je přiřazen FTP účtům !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
177Domain alias you are trying to remove has email accounts !<br>First remove them! = Odstraňovaný doménový alias je přiřazen poštovním účtům !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
178Domain details = Detaily domény
179Domain errors = Chyby pro doménu
180Domain mail = Doménový mail
181Domain mails = Doménové maily
182Domain name = doménové jméno (jméno domény)
183Domain properties = vlastnosti domény
184Domain properties updated successfully! = Vlastnosti domény úspěšně aktualizovány!
185Domains = Domény
186Domains per page = Domén na stránku
187Domain statistics = Statistika pro doménu
188Domain with that name already exists on the system! = Doména s tímto jménem již v systému existuje!
189Domain with this name already exist = doména s tímto jménem již existuje!
190Domain you are trying to remove has FTP accounts !<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny FTP účty !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
191Domain you are trying to remove has domain alias!<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny aliasy !<br>Nejdříve tyto aliasy smažte!
192Domain you are trying to remove has email accounts !<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny poštovní účty !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
193Domain you are trying to remove has subdomains accounts !<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny subdoménové účty !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
194Done = Hotovo
195ERROR: Security code was not correct! = CHYBA: Bezpečnostní kód nebyl správný!
196ERROR: Unknown user = CHYBA: Neznámý uživatel
197Edit = Editovat
198Edit Cronjob = Editovat ulohu
199Edit Domain =  Editovat doménu
200Edit FTP user = Editovat ftp užívatele
201Edit admin = Editovat administrátora
202Edit button = Editovat tlačítko
203Edit domain alias = Editovat doménový alias
204Edit email account = Editovat emailový učet
205Edit error page = Editovat chybovou stránku
206Edit hosting plan = Upravit hostitelský plán
207Edit properties = Upravit vlastnosti
208Edit reseller = Editovat prodejce
209Edit reseller aborted! = Editace prodejce přerušena
210Edit user = Upravit uživatele
211Email Accounts = E-mailové účty
212Email Updated = Email aktualizován
213Email and FTP accounts = E-mailové a FTP účty
214Email forward = Postoupit email
215Email setup = Nastavení emailu
216Empty List = Prázdný Seznam
217Empty data or wrong field! = Nevyplněny údaje nebo chybné políčko!
218Empty list = Prázdný seznam
219Enable = Zapnout
220Enabled = Zapnuto
221Enduser level = Úroveň dle koncového uživatele
222Enter Address = Zadejte adresu
223Entered passwords differ! = Zadaná hesla se neshodují!
224Error = Chyba
225Error 403 (forbidden) = Chyba 403 (zakázáno)
226Error 404 (not found) = Chyba 404 (nenalezeno)
227Error 500 (internal server error) = Chyba 500 (vnitřní serverová chyba)
228Error pages = Chyba stránky
229Execute = Spusť, proveď
230Execute SQL query = Spusť SQL dotaz
231Execute query = Spusť dotaz
232Existing SQL users = Existující uživatelé SQL
233Export = Exportuj
234Extras = Doplnky
235FTP<br>traffic = FTP<br>aktivita
236FTP Accounts = FTP účty
237FTP account = FTP účet
238FTP account added! = FTP účet byl přidán!
239FTP account already exists! = FTP účet již existuje!
240FTP account data updated! = Data FTP účtu byla aktualizována!
241FTP account deleted successfully! = FTP účet byl úšpěšně smazán
242FTP accounts = FTP účty
243FTP list is empty! = FTP seznam je prázdný!
244FTPs total = Celkem FTP
245FTP traffic = FTP aktivita
246FTP users = FTP uživatel
247Feature = Funkce
248Filemanager = Souborový manažer
249Filesystem system Info = Info o souborovém systému
250First name = Křestní jméno
251Footer = Patička
252Forward = Přesměruj
253Forward list is empty! = Seznam pro předávání je prázdný!
254Forward mail = Předat dál
255Forward to = Předat komu
256Forward to URL = Přesměrovat na URL
257Free =  zdarma
258From = Od
259From reseller = Od prodejce
260General information = Obecné informace
261General settings = Obecné nastavení
262Go back = Jdi zpět
263Group = Skupina
264Group members = Členové skupiny
265Group name = Jméno skupiny
266Groups = Skupiny
267Header = Hlavička
268Hosting plan = Hostitelský plán
269Hosting plan added! = Hostitelský plán přidán!
270Hosting plan deleted! = Hostitelský plán smazán!
271Hosting plan properties = Vlastnosti hostitelského plánu
272Hosting plans = Hostitelské plány
273Hosting plans not found! = Hostitelský plán nenalezen!
274Hosting plan updated! = Hostitelský plán aktualizován!
275Hosting plan with entered name already exists! = Hostitelský plán se zadaným jménem již existuje!
276Hour = Hodina
277Hour(s): = Hodina(y):
278IP was deleted! = IP adresa byla smazána!
279Incorrect data input! = Nesprávne vložená data!
280Incorrect domain name syntax = <i>Doménové jméno:</i> chybná syntaxe!
281Incorrect forward syntax = Incorrect <i>forward</i> syntax!
282Incorrect max FTP count or syntax! = Incorrect <i>max FTP</i> count or syntax!
283Incorrect max SQL databases count or syntax! = Incorrect <i>max mySQL databases</i> count or syntax!
284Incorrect max SQL users count or syntax! = Incorrect <i>max mySQL users</i> count or syntax!
285Incorrect max alias count or syntax! = Incorrect <i>max alias</i> count or syntax!
286Incorrect max disk amount or syntax! = Incorrect <i>max disk</i> amount or syntax!
287Incorrect max domain count or syntax! = Incorrect <i>max domain</i> count or syntax!
288Incorrect max mail count or syntax! = Incorrect <i>max e-mail</i> count or syntax!
289Incorrect max subdomain count or syntax! = Incorrect <i>max subdomain</i> count or syntax!
290Incorrect max traffic amount or syntax! = Incorrect <i>max traffic</i> amount or syntax!
291Incorrect mount point syntax = Incorrect <i>mount point</i> syntax!
292Install = Instalovat
293Installed languages = Nainstalované jazyky
294Installed layouts = Nainstalovaná rozvržení
295Install new language = Nainstalovat nový jazyk
296In this mode only administrators can login = V tomto módu se mohou přihlásit pouze administrátoři
297JSP = Java Server Pages
298Kernel = Jádro
299Kill session = Ukončit relaci
300Label = Popis
301Language = Jazyk
302Language file = Soubor s jazykem
303Last access = Poslední přístup
304Last name = Příjmení
305Last reply = Poslední odpověď
306Layout = rozvržení
307Layout name = Jméno rozvržení
308Layout settings = nastavení rozvržení
309Level = Kolo
310Load = Načíst
311Login = Přihlášení
312Login with your FTP account = Přihlásit pod FTP účtem
313Log is empty! = Log je prázdný!
314Logo file = Soubor loga
315Logo upload = Uložení loga
316Logout = Odhlásit
317Lost password = Zapomenuté heslo
318Mail = e-mail
319Mail account = poštovní účet
320Mail account already exists! = Poštovní účet již existuje!
321Mail accounts = Poštovní účty
322Mail in = Mail přijat
323Mail out = Mail odeslán
324Mails total = mailů celkem
325Mail users = uživatelé meilu
326Main domain = e-mailová doména
327Message = Zpráva
328Messages = Zprávy
329Message subject = Předmět zprávy
330Message template = Šablona zprávy
331Message was send! = Zpráva byla poslána!
332Modification in progress = Probíhají změny
333Modify = změnit, modifikovat
334Month = měsíc
335Month: = Měsíc:
336Mount = připojit
337Mount point = připojovací bod
338Move = přesunout
339Moving aborted! = Přesunování přerušeno
340MySQL support = podpora MySQL
341Name = jméno
342New IP was added! = Byla přidána nová IP!
343New language installed! = Byl nainstalován nový jazyk!
344New order = nová zakázka
345New ticket = nový lístek
346Next step = další krok
347No = ne
348None = žádný
349No new messages = žádné nové zprávy
350Normal mail = Běžný e-mail
351Normal users = Běžný uživatel
352Number = číslo
353OK = dobře, ano
354Options = možnosti
355Order = pořádek
356Order data updated successfully! = data byla úspěšně updatovaná!
357Overview = ohlídnutí
358Owner = vlastník
359PHP = péhápé
360PHP support = podpora péhápé
361Package Features = vlastnosti balíku
362Package Price = cena balíku
363Parent Directory = rodičovský adresář
364Partition = partišna
365Password = Heslo
366Password E-Mail = e-mail s heslem
367Password data includes not permitted signs! = Heslo obsahuje nepovolené znaky!
368Path = cesta
369Percent = procento
370Permission deny! = přístup odepřen!
371Personal Data = osobní data
372Personal data = osobní data
373Personal data updated successfully! = osobní data byla úspěšně změněna!
374Phone = telefon
375Please enter FTP account username! = Prosím zadejte uživatelské jméno FTP účtu!
376Please enter area name = Prosím zadejte jméno oblasti!
377Please enter mail account username! = Prosím zadejte uživatelské jméno e-mailového účtu!
378Please type user name! = Prosím, napište uživatelské jméno
379Please type user password! = Prosím, napište uživatelské heslo
380Preview = náhled
381Price = Cena
382Priority = priorita
383Protect it = chránit něco
384Retry = Znovu
385Return to previous menu = Návrat na předchozí menu
386Save = Uložit
387Service = služba
388Settings = nastavení
389Show = ukázat
390Size = velikost
391Total = Celkem
392Type = Typ
393Undefined reference to data! = Nedefinovaný odkaz na data!
394Uninstall = Odinstalovat
395Unknown = Neznámý
396Unknown type = Neznámý typ
397Update = Aktualizace
398Update data = Aktualizační data
399Update details = Podrobnosti o aktualizaci
400Update order = Pořadí aktualizace
401Update password = Aktualizovat heslo
402Update plan = Aktualizovat plán
403Update user = Aktualizovat uživatele
404Upload = Odeslat
405Upload file error! = Chyba při odeslání souboru!
406Upload logo = Nahrajte logo
407Up time = Doba provozu
408Use numeric ID = Použijte číselné ID
409Use other dir = Použijte jiný adresář
410User = Uživatel
411User (first and last) name = Uživatelské jméno (jméno i příjmení)
412User account = Uživatelský účet
413User accounts = Uživatelské účty
414User added = Uživatel přidán
415User added! = Uživatel přidán!
416User already exist ! = Uživatel již existuje!
417User already logged or session sharing problem! Aborting... = Uživatel je již přihlášen nebo došlo k chybě sdílení relace! Ruším akci...
418User data not updated! = Údaje o uživateli nebyla zaktualizována!
419User data updated! = Údaje o uživateli zaktualizována!
420User deleted = Uživatel odstraněn
421User does not exist! = Uživatel neexistuje!
422User does not exist or you do not have permission to access this interface! = Uživatel neexistuje nebo nemáte práva přístupu k rozhraní!
423User list is empty! = Seznam uživatelů je prázdný!
424User login (system) name = Přihlašovací jméno uživatele (systémové)
425User name = Uživatelské jméno
426Username = Uživatelské jméno
427User name too long! = Uživatelské jméno příliš dlouhé!
428User not terminated! = Uživatel není odstraněn!
429User password = Uživatelské heslo
430User password updated successfully! = Uživatelské heslo úspěšně aktualizováno!
431Users = Uživatelé
432User sessions = Uživatelská relace
433Users list = Seznam uživatelů
434Users list is empty! = Seznam uživatelů je prázdný!
435User terminated! = Uživatel odstraněn!
436User type = Uživatelský typ
437User updated = Uživatel akualizován
438User was disabled = Uživatel byl zakázán
439User was moved = Uživatel byl přesunut
440Very high = Velmi vysoký(á)
441View = Náhled
442View details = Zobrazit detaily
443View hosting plan = Zobrazit hostitelské plány
444Vital system info = Nezbytné systémová informace
445Web & E-Mail Support = Podpora pro Web a E-mail
446Web in = Web příchozí
447Webmail = Webový přístup k mailu
448Web out = Web odchozí
449Webspace = Webový prostor
450Webtools = Webové nástroje
451Wrong IP number! = Chybně zadaná IP adresa!
452Wrong data input! = Chybný výstup dat!
453Wrong domain ID! = Špatné ID domény!
454Wrong domain name syntax! = Chybná syntaxe doménového jména!
455Wrong order ID! = Špatné ID objednávky!
456Wrong subdomain syntax! = Špatná syntaxe subdomény!
457Wrong username! = Špatné uživatelské jméno!
458Year = Rok
459Year: = Rok:
460Yes = Ano
461You Are Exceeding Your Alias Limit! = Překročil jste limit počtu aliasů!
462You are exceeding your disk limit! = Překročil jste diskový limit!
463You are exceeding your traffic limit! = Překročil jste váš přenosový limit!
464You can not protect area without selected group(s) = Nemůžete chránit oblast bez vybrání skupin(y)
465You can upload only text files! = Můžete nahrávat pouze textové soubory!
466You do not have new orders! = Nemáte nové příkazy!
467You do not have permission to access this interface! = Nemáte povolení k přístupu k tomuto rozhraní!
468You do not have protected areas = Nemáte chráněné oblasti
469You have disabled SQL databases for this user!<br>You can not have SQL users here! = Nemáte povolenou SQL databázi pro tohoto uživatele!<br>Nemůžete zde vložit nového uživatele!
470You have no alias records. = Nemáte žádné záznamy o aliasech.
471You have no custom menus. = Nemátevolitelná menu.
472You have no groups! = Nemáte žádné skupiny!
473You have no new support questions! = Nemáte novou podporu otázek!
474You have no support tickets. = Nemáte podporu tiketů.
475You have no user records. = Nemáte žádný uživatelský záznam.
476You have no users! = Nemáte zvoleny uživatele!
477You have no users ! = Nemáte zvoleny uživatele !
478You have no users. = Nemáte zvoleny uživatele.
479You must assign at least one IP number for a reseller! = Musíte přiřadit alespoň jednu IP adresu pro prodejce.
480Your Chart = Vaše schéma
481Your Own Domain = Vaše doména
482Your logo was successful uploaded! = Vaše logo bylo úspěšně nahráno!
483Your message = Vaše zpráva
484Your message was sent! = Vaše zpráva byla odeslána!
485Your order = Vaše objednávka
486Your request for hosting pack update was added successfully = Váš požadavek na update hostingového balíčku byl uspěšně přidán.
487Your request for hosting pack update was removed successfully = Váš požadavek na update hostingového balíčku byl uspěšně odebrán.
488You send email to your users successfully! = Email Vašim uživatelům byl úspěšně odeslán.
489Zip/Postal code = Směrovací číslo
490[New] = [Nový]
491days = Dny
492default = výchozí
493disabled = vypnuto
494encoding = UTF-8
495everything = všechno
496free of charge = bez polpatku
497hide aliases = Skrýt aliasy
498hours = hodiny
499ispCP - Admin - Manage custom menus = ispCP - Admin - Údržba uživatelského menu
500ispCP - Admin/Change Password = ispCP - Admin/Změnit heslo
501ispCP - Admin/Change Personal Data = ispCP - Admin/Změnit osobní údaje
502ispCP - Admin/IP manage = ispCP - Admin/Údžba IP
503ispCP - Admin/Main Index =  ispCP - Admin/Hlavní rejstřík
504ispCP - Admin/Manage Sessions = ispCP - Admin/Údržba relací
505ispCP - Admin/Manage Users = ispCP - Admin/Údržba uživatelů
506ispCP - Admin/Manage users/Add User = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Přidat uživatele
507ispCP - Admin/Manage users/Edit User = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Upravit uživatele
508ispCP - Admin/Manage users/Email setup = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Nastavení el. pošty
509ispCP - Admin/Manage users/User assignment = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Přiřazení uživatele
510ispCP - Admin/Server day stats = ispCP - Admin/Denní statistika serveru
511ispCP - Admin/Server statistics = ispCP - Admin/Statistika serveru
512ispCP - Administrator/Add hosting plan = ispCP - Administrátor/Přidat hostitelský plán
513ispCP - Administrator/Edit hosting plan = ispCP - Administrátor/Úprava hostitelského plánu
514ispCP - Administrator/Hosting Plan Management = ispCP - Administrátor/Údržba hostitelského plánu
515ispCP - Circular = ispCP - Oběžník
516ispCP - Client/Add FTP User = ispCP - Klient/Přidat FTP uživatele
517ispCP - Client/Add Mail User = ispCP - Klient/Přidat uživatele pošty
518ispCP - Client/Add SQL Database = ispCP - Klient/Přidat SQL databázi
519ispCP - Client/Add SQL User = ispCP - Klient/Přidat SQL uživatele
520ispCP - Client/Add Subdomain = ispCP - Klient/Přidat subdoménu
521ispCP - Client/Change Language = ispCP - Klient/Změnit jazyk
522ispCP - Client/Change Password = ispCP - Klient/Změnit Heslo
523ispCP - Client/Change Personal Data = ispCP - Klient/Změnit osobní údaje
524ispCP - Client/Change SQL User Password = ispCP - Klient/Změnit heslo SQL uživatele
525ispCP - Client/Create CatchAll Mail Account = ispCP - Klient/Vytvořit poštovní účet Pasti
526ispCP - Client/Enable Mail Auto Responder = ispCP - Klient/ Povolit Mail Auto Responder
527ispCP - Client/Enable Mail Autoresponder = ispCP - Klient/Povolit Mail Autoresponder
528ispCP - Client/Execute SQL Query = ispCP - Klient/Provést SQL dotaz
529ispCP - Client/Main Index = ispCP - Klient/Hlavní rejstřík
530ispCP - Client/Manage Domains = ispCP - Klient/Údržba Domén
531ispCP - Client/Manage Error Custom Pages = ispCP - Klient/Údržba uživatelské chybové stránky
532ispCP - Client/Manage SQL = ispCP - Klient/Údržba SQL
533ispCP - Client/Manage Users = ispCP - Klient/Údržba uživatelů
534ispCP - Client/Questions & Comments = ispCP - Klient/Otázky a připomínky
535ispCP - Client/Webtools = ispCP - Klient/Webnástroje
536ispCP - Client : Support System: View Tickets = ispCP - Klient : Podpůrný systém: Zobrazit oznámení
537ispCP - Domain/Details = ispCP - Doména / Detaily
538ispCP - Domain/Edit = ispCP - Doména / Úprava
539ispCP - Domain Statistics Data = ispCP - Statistická data pro doménu
540ispCP - Manage Domain/Alias = ispCP - Údržba domény/aliasu
541ispCP - Manage Domain Alias/Edit Alias = ispCP - Údržba doménových aliasů / Úprava aliasů
542ispCP - Manage Mail and FTP / Edit mail account = ispCP - Údržba Pošty a FTP / Úprava poštovních účtů
543ispCP - Support system - New ticket = ispCP - Podpora systému - Nové oznámení
544ispCP - Update hosting plan = ispCP - Zaktualizovat hosting plán
545ispCP - User/Add user = ispCP - Uživatel/Přidat uživatele
546ispCP - User/Add user(step2) = ispCP - Uživatel/Přidat uživatele (krok 2)
547ispCP - Users = ispCP - Uživatelé
548ispCP - Users/Add user = ispCP - Uživatelé/Přidat
549ispCP - Users/Edit = ispCP - Uživatelé/Změny
550ispCP - Virtual Hosting Control System = ispCP - Ovládací centrum virtuálního hostingu
551ispCP Admin / System Tools / Server Status = ispCP Admin / Sytémové nástroje / Stav serveru
552ispCP Client : Add Alias = ispCP klien: Přidat alias
553ispCP Control Panel = Ovládací panel ispCP
554ispCP updates = ispCP aktualizace
555minutes = minuty
556no = ne
557older than 1 month = starší než 1 měsíc
558older than 2 weeks = starší než 2 týdny
559older than 3 months = starší než 3 měsíce
560older than 6 months = starší než 6 měsíců
561older than 12 months = starší než 12 měsíců
562uninstall = odinstalovat
563unlimited = Bez omezení
564view aliases = Zobrazit aliasy
565yes = ano
Note: See TracBrowser for help on using the browser.
 
 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

Click Here!
');

Banery

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

');

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

');

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

');

semruch


');

Share


');
');

Twitter

Free SEO Tools

CZIN.eu

');


Statistiky

Online: 7
Celkem: 3431694
Měsíc: 32345
Den: 835

 
 

Geo Visitors Map  web analytics http://www.games-casino.us Web
Analytics