https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Adresy - NOWWEBDOMENA
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


NOWWEBDOMENA

20. 7. 2008

root/trunk/language-files/czech/czech

Revision 770, 25.2 kB (checked in by raphael, 9 months ago)

Updated A=B files (and fixed online converter)

Line 
1ispcp_table = Czech
2ispcp_language = Česky
3ispcp_languageSetlocaleValue = cs_CZ
4(e.g. EUR) = (např. EUR)
5(.pesak.) = (pesak.eu)
6(usually named backup_YYYY_MM_DD.tar.bz2) = (obvykle se jménem zaloha_RRRR_MM_DD.tar.bz2)
7* denotes mandatory field. = * označuje povinnou položku.
8Access your files through the web interface = Přístup k vaším souborům přes web rozhraní
9Access your mail through the web interface = Přístup k vaší poště přes web rozhraní
10Account name = Název účtu
11Action = Akce
12Activation E-Mail = Aktivační e-mail
13Active = Aktivní
14Add = Přidat
15Add/Details = Přidat/Detaily
16Add Cronjob = Přidat úlohu
17Add FTP user = Přidat uživatele FTP
18Add On A Domain = Přidat k doméně
19Add SQL database = Přidat databázi SQL
20Add SQL user = Přidat uživatele SQL
21Add admin = Přidat administrátora
22Add alias = Přidat alias
23Add domain alias = Přidat alias domény
24Add existing user = Přidat existujícího uživatele
25Add group = Přidat skupinu
26Add hosting plan = Přidat hostingový plán
27Additional data = Doplňující údaje
28Addition in progress = Probíhá přidávání
29Add mail user = Přidat uživatele pošty
30Add mail users = Přidat uživatele pošty
31Add new IP = Přidat novou IP
32Add new button = Nové tlačítko
33Add new protected area = Přidat chráněnou zónu
34Add new user hosting plan = Přidat uživatelský plán hostingu
35Add other domains to this account = Přidat k účtu další domény
36Add plan = Přidat plán
37Add reseller = Přidat prodejce
38Add subdomain = Přidat subdoménu
39Add to the system = Přidat do sytému
40Add user = Přidat uživatele
41Administrator = Administrátor
42Administrators = Administrátoři
43Aliases = Aliasy
44Alias list is empty! = Soubor aliasů je prázdný!
45Alias list is empty! You can not add FTP accounts there! = FTP účty nelze přidávat. Soubor aliasů je prázdný!
46Alias list is empty! You can not add mail accounts! = Poštovní účty nelze přidávat. Soubor aliasů je prázdný!
47Alias name = Jméno aliasu
48Alias scheduled for addition! = Založení aliasu naplánováno!
49Alias scheduled for deletion! = Smazání aliasu naplánováno!
50All = Vše
51All in = Vše v
52All users = Všichni uživatelé
53Apache logfiles = Soubory protokolů Apache
54Apache logs = Protokoly Apache
55Apply changes = Provést změny
56Area name = Název zóny
57Are you sure you want to change the status of domain account? = Opravdu chcete změnit stav doménového účtu?
58Are you sure you want to delete = Opravdu odstranit?
59Are you sure you want to delete this account? = Opravdu odstranit tento účet?
60Are you sure you want to delete this order? = Opravdu odstranit tuto objednávku?
61Assign = Přiřadit
62Auto email template data updated! = Šablona pro autoemail zaktualizována!
63Automatic Updates = Automatické aktualizace
64Auto respond = Automatická odpověď
65Available IPs = Dostupná IP
66Available for purchasing = Dostupné ke koupi
67Available ispCP updates = Dostupné ispCP aktualizace
68Back = Zpět
69Backup = Záloha
70Backup / Restore = Záloha / Obnova
71Backup and Restore = Záloha a obnovení
72Backup and restore = Záloha a obnovení
73Backup and restore settings = Nastavení zálohy a obnovy
74Behind the name = za jménem
75Billing Settings = Nastavení fakturace
76Bruteforce detection = Vynucená detekce
77Button link = Odkaz tlačítka
78Button name = Jméno tlačítka
79Button target = Cíl tlačítka
80CGI / Perl = CGI/PERL
81CGI Support: disabled = Podpora CGI: vypnuta
82CGI Support: enabled = Podpora CGI: zapnuta
83CGI support = Podpora CGI
84CPU bogomips = CPU bogomipsy
85CPU system Info = CPU systémové informace
86Cancel = Zrušit
87Cancel order = Zrušit objednávku
88Can not open directory !<br>Please contact your administrator ! = Nelze otevřít adresář! Kontaktujte administrátora!
89Catch all = Zachytit vše
90Catch all account = Všezachytávající účet
91Catch all account scheduled for creation! = Všezachytávající účet naplánován k vytvoření!
92Catch all account scheduled for deletion! = Všezachytávající účet naplánován k odtranění!
93Change = Nastavit
94Change SQL user password = Změnit heslo pro SQL uživatele
95Change password = Nastavit heslo
96Change personal data = Nastavit osobní údaje
97Change user interface = Nastavit uživatelské rozhraní
98Check Out = Zkontrolovat
99Choose = Vybrat
100Choose default language = Zvol výchozí jazyk
101Choose default layout = Volba výchozího rozložení
102Choose dir = Volba adresáře
103Choose hosting plan = Vybrat plán hostingu
104Circular = Kruhový
105City = Město
106Clear log = Vyčistit log
107Closed tickets = Zavřené tikety
108Close ticket = Zavřít tiket
109Command to run: = Příkaz ke spuštění:
110Company = Společnost
111Continue = Pokračovat
112Core data = Zdroj dat
113Costs = Náklady
114Country = Stát
115Created by = Vytvořil
116Creation date = Vytvořeno dne
117Cronjob = Naplánovaná úloha
118Cronjob Manager = Správce naplánovaných úloh
119Cronjobs = Naplánované úlohy
120Currency = Měna
121Current password = Stávající heslo
122Custom Apache Logs = Uživatelské protokoly Apache
123Custom Error Pages = Uživatelské chybové stránky
124Customer ID = ID zákazníka
125Customer data = Údaje zákazníka
126Customer order was removed successful! = Objednávka zákazníka úspěšně odstraněna!
127Custom error pages = Uživatelské chybové stránky
128Custom error page was updated! = Uživatelská chybová stránka byla změněna!
129Custom menu data updated successful! = Uživatelské menu úspěšně změněno!
130Custom menu deleted successful! = Uživatelské menu úspěšně odstraneno!
131Custom menus = Uživatelská menu
132Daily backup = Denní záloha
133Database list is empty! = Seznam databází je prázdný!
134Database name = Název databáze
135Database user list is empty! = Seznam uživatelů databáze je prázdný!
136Database users = Uživatelé databáze
137Date = Datum
138Day = Den
139Day(s): = Den (Dny):
140Day: = Den:
141Default = Výchozí
142Default language = Výchozí jazyk
143Default language changed! = Výchozí jazyk nastaven!
144Delete = Odstranit
145Delete CatchAll = Odtranit všezachytávající
146Delete all = Odstranit vše
147Delete from log: = Odstranit z protokolu:
148Delete order = Odstranit objednávku
149Deletion in progress = Probíhá odstraňování
150Description = Popis
151Details = Detaily
152Directories = Adresáře
153Directory listing = Výpis adresáře
154Directory mount point = Přípojný bod adresáře
155Directory tree = Adresářový strom
156Directory tree<br>mount point = Adresářový strom<br>Přípojný bod
157Disable = Vypnout
158Disabled = Vypnuto
159Disk<br>usage = Disk<br>Využití
160Disk in MB = Disk v MB
161Disk limit [MB]<br><i>(0 unlimited)</i> = Limit disku [MB]<br><i>(0 bez omezení)</i>
162Disk usage = Využití disku
163Domain = Doména
164Domain Features = Rysy domény
165Domain IP = IP adresa domény
166Domain account = Doménový účet
167Domain alias = Doménový alias
168Domain alias added! = Doménové alias přidán!
169Domain alias added for termination! = Zrušení doménového aliasu přidáno!
170Domain alias errors = Chyba doménového aliasu
171Domain aliases = Doménové aliasy
172Domain alias modified! = Doménový alias změněn!
173Domain alias not added! = Doménový alias nebyl přidán!
174Domain alias not added for termination! = Zrušení doménového aliasu nebylo zadáno!
175Domain alias not modified! = Doménový alias nebyl změněn!
176Domain alias you are trying to remove has FTP accounts!<br>First remove them! = Odstraňovaný doménový alias je přiřazen FTP účtům !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
177Domain alias you are trying to remove has email accounts !<br>First remove them! = Odstraňovaný doménový alias je přiřazen poštovním účtům !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
178Domain details = Detaily domény
179Domain errors = Chyby pro doménu
180Domain mail = Doménový mail
181Domain mails = Doménové maily
182Domain name = doménové jméno (jméno domény)
183Domain properties = vlastnosti domény
184Domain properties updated successfully! = Vlastnosti domény úspěšně aktualizovány!
185Domains = Domény
186Domains per page = Domén na stránku
187Domain statistics = Statistika pro doménu
188Domain with that name already exists on the system! = Doména s tímto jménem již v systému existuje!
189Domain with this name already exist = doména s tímto jménem již existuje!
190Domain you are trying to remove has FTP accounts !<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny FTP účty !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
191Domain you are trying to remove has domain alias!<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny aliasy !<br>Nejdříve tyto aliasy smažte!
192Domain you are trying to remove has email accounts !<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny poštovní účty !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
193Domain you are trying to remove has subdomains accounts !<br> first remove them ! = K odstraňované doméně jsou přiřazeny subdoménové účty !<br>Nejdříve tyto účty smažte!
194Done = Hotovo
195ERROR: Security code was not correct! = CHYBA: Bezpečnostní kód nebyl správný!
196ERROR: Unknown user = CHYBA: Neznámý uživatel
197Edit = Editovat
198Edit Cronjob = Editovat ulohu
199Edit Domain =  Editovat doménu
200Edit FTP user = Editovat ftp užívatele
201Edit admin = Editovat administrátora
202Edit button = Editovat tlačítko
203Edit domain alias = Editovat doménový alias
204Edit email account = Editovat emailový učet
205Edit error page = Editovat chybovou stránku
206Edit hosting plan = Upravit hostitelský plán
207Edit properties = Upravit vlastnosti
208Edit reseller = Editovat prodejce
209Edit reseller aborted! = Editace prodejce přerušena
210Edit user = Upravit uživatele
211Email Accounts = E-mailové účty
212Email Updated = Email aktualizován
213Email and FTP accounts = E-mailové a FTP účty
214Email forward = Postoupit email
215Email setup = Nastavení emailu
216Empty List = Prázdný Seznam
217Empty data or wrong field! = Nevyplněny údaje nebo chybné políčko!
218Empty list = Prázdný seznam
219Enable = Zapnout
220Enabled = Zapnuto
221Enduser level = Úroveň dle koncového uživatele
222Enter Address = Zadejte adresu
223Entered passwords differ! = Zadaná hesla se neshodují!
224Error = Chyba
225Error 403 (forbidden) = Chyba 403 (zakázáno)
226Error 404 (not found) = Chyba 404 (nenalezeno)
227Error 500 (internal server error) = Chyba 500 (vnitřní serverová chyba)
228Error pages = Chyba stránky
229Execute = Spusť, proveď
230Execute SQL query = Spusť SQL dotaz
231Execute query = Spusť dotaz
232Existing SQL users = Existující uživatelé SQL
233Export = Exportuj
234Extras = Doplnky
235FTP<br>traffic = FTP<br>aktivita
236FTP Accounts = FTP účty
237FTP account = FTP účet
238FTP account added! = FTP účet byl přidán!
239FTP account already exists! = FTP účet již existuje!
240FTP account data updated! = Data FTP účtu byla aktualizována!
241FTP account deleted successfully! = FTP účet byl úšpěšně smazán
242FTP accounts = FTP účty
243FTP list is empty! = FTP seznam je prázdný!
244FTPs total = Celkem FTP
245FTP traffic = FTP aktivita
246FTP users = FTP uživatel
247Feature = Funkce
248Filemanager = Souborový manažer
249Filesystem system Info = Info o souborovém systému
250First name = Křestní jméno
251Footer = Patička
252Forward = Přesměruj
253Forward list is empty! = Seznam pro předávání je prázdný!
254Forward mail = Předat dál
255Forward to = Předat komu
256Forward to URL = Přesměrovat na URL
257Free =  zdarma
258From = Od
259From reseller = Od prodejce
260General information = Obecné informace
261General settings = Obecné nastavení
262Go back = Jdi zpět
263Group = Skupina
264Group members = Členové skupiny
265Group name = Jméno skupiny
266Groups = Skupiny
267Header = Hlavička
268Hosting plan = Hostitelský plán
269Hosting plan added! = Hostitelský plán přidán!
270Hosting plan deleted! = Hostitelský plán smazán!
271Hosting plan properties = Vlastnosti hostitelského plánu
272Hosting plans = Hostitelské plány
273Hosting plans not found! = Hostitelský plán nenalezen!
274Hosting plan updated! = Hostitelský plán aktualizován!
275Hosting plan with entered name already exists! = Hostitelský plán se zadaným jménem již existuje!
276Hour = Hodina
277Hour(s): = Hodina(y):
278IP was deleted! = IP adresa byla smazána!
279Incorrect data input! = Nesprávne vložená data!
280Incorrect domain name syntax = <i>Doménové jméno:</i> chybná syntaxe!
281Incorrect forward syntax = Incorrect <i>forward</i> syntax!
282Incorrect max FTP count or syntax! = Incorrect <i>max FTP</i> count or syntax!
283Incorrect max SQL databases count or syntax! = Incorrect <i>max mySQL databases</i> count or syntax!
284Incorrect max SQL users count or syntax! = Incorrect <i>max mySQL users</i> count or syntax!
285Incorrect max alias count or syntax! = Incorrect <i>max alias</i> count or syntax!
286Incorrect max disk amount or syntax! = Incorrect <i>max disk</i> amount or syntax!
287Incorrect max domain count or syntax! = Incorrect <i>max domain</i> count or syntax!
288Incorrect max mail count or syntax! = Incorrect <i>max e-mail</i> count or syntax!
289Incorrect max subdomain count or syntax! = Incorrect <i>max subdomain</i> count or syntax!
290Incorrect max traffic amount or syntax! = Incorrect <i>max traffic</i> amount or syntax!
291Incorrect mount point syntax = Incorrect <i>mount point</i> syntax!
292Install = Instalovat
293Installed languages = Nainstalované jazyky
294Installed layouts = Nainstalovaná rozvržení
295Install new language = Nainstalovat nový jazyk
296In this mode only administrators can login = V tomto módu se mohou přihlásit pouze administrátoři
297JSP = Java Server Pages
298Kernel = Jádro
299Kill session = Ukončit relaci
300Label = Popis
301Language = Jazyk
302Language file = Soubor s jazykem
303Last access = Poslední přístup
304Last name = Příjmení
305Last reply = Poslední odpověď
306Layout = rozvržení
307Layout name = Jméno rozvržení
308Layout settings = nastavení rozvržení
309Level = Kolo
310Load = Načíst
311Login = Přihlášení
312Login with your FTP account = Přihlásit pod FTP účtem
313Log is empty! = Log je prázdný!
314Logo file = Soubor loga
315Logo upload = Uložení loga
316Logout = Odhlásit
317Lost password = Zapomenuté heslo
318Mail = e-mail
319Mail account = poštovní účet
320Mail account already exists! = Poštovní účet již existuje!
321Mail accounts = Poštovní účty
322Mail in = Mail přijat
323Mail out = Mail odeslán
324Mails total = mailů celkem
325Mail users = uživatelé meilu
326Main domain = e-mailová doména
327Message = Zpráva
328Messages = Zprávy
329Message subject = Předmět zprávy
330Message template = Šablona zprávy
331Message was send! = Zpráva byla poslána!
332Modification in progress = Probíhají změny
333Modify = změnit, modifikovat
334Month = měsíc
335Month: = Měsíc:
336Mount = připojit
337Mount point = připojovací bod
338Move = přesunout
339Moving aborted! = Přesunování přerušeno
340MySQL support = podpora MySQL
341Name = jméno
342New IP was added! = Byla přidána nová IP!
343New language installed! = Byl nainstalován nový jazyk!
344New order = nová zakázka
345New ticket = nový lístek
346Next step = další krok
347No = ne
348None = žádný
349No new messages = žádné nové zprávy
350Normal mail = Běžný e-mail
351Normal users = Běžný uživatel
352Number = číslo
353OK = dobře, ano
354Options = možnosti
355Order = pořádek
356Order data updated successfully! = data byla úspěšně updatovaná!
357Overview = ohlídnutí
358Owner = vlastník
359PHP = péhápé
360PHP support = podpora péhápé
361Package Features = vlastnosti balíku
362Package Price = cena balíku
363Parent Directory = rodičovský adresář
364Partition = partišna
365Password = Heslo
366Password E-Mail = e-mail s heslem
367Password data includes not permitted signs! = Heslo obsahuje nepovolené znaky!
368Path = cesta
369Percent = procento
370Permission deny! = přístup odepřen!
371Personal Data = osobní data
372Personal data = osobní data
373Personal data updated successfully! = osobní data byla úspěšně změněna!
374Phone = telefon
375Please enter FTP account username! = Prosím zadejte uživatelské jméno FTP účtu!
376Please enter area name = Prosím zadejte jméno oblasti!
377Please enter mail account username! = Prosím zadejte uživatelské jméno e-mailového účtu!
378Please type user name! = Prosím, napište uživatelské jméno
379Please type user password! = Prosím, napište uživatelské heslo
380Preview = náhled
381Price = Cena
382Priority = priorita
383Protect it = chránit něco
384Retry = Znovu
385Return to previous menu = Návrat na předchozí menu
386Save = Uložit
387Service = služba
388Settings = nastavení
389Show = ukázat
390Size = velikost
391Total = Celkem
392Type = Typ
393Undefined reference to data! = Nedefinovaný odkaz na data!
394Uninstall = Odinstalovat
395Unknown = Neznámý
396Unknown type = Neznámý typ
397Update = Aktualizace
398Update data = Aktualizační data
399Update details = Podrobnosti o aktualizaci
400Update order = Pořadí aktualizace
401Update password = Aktualizovat heslo
402Update plan = Aktualizovat plán
403Update user = Aktualizovat uživatele
404Upload = Odeslat
405Upload file error! = Chyba při odeslání souboru!
406Upload logo = Nahrajte logo
407Up time = Doba provozu
408Use numeric ID = Použijte číselné ID
409Use other dir = Použijte jiný adresář
410User = Uživatel
411User (first and last) name = Uživatelské jméno (jméno i příjmení)
412User account = Uživatelský účet
413User accounts = Uživatelské účty
414User added = Uživatel přidán
415User added! = Uživatel přidán!
416User already exist ! = Uživatel již existuje!
417User already logged or session sharing problem! Aborting... = Uživatel je již přihlášen nebo došlo k chybě sdílení relace! Ruším akci...
418User data not updated! = Údaje o uživateli nebyla zaktualizována!
419User data updated! = Údaje o uživateli zaktualizována!
420User deleted = Uživatel odstraněn
421User does not exist! = Uživatel neexistuje!
422User does not exist or you do not have permission to access this interface! = Uživatel neexistuje nebo nemáte práva přístupu k rozhraní!
423User list is empty! = Seznam uživatelů je prázdný!
424User login (system) name = Přihlašovací jméno uživatele (systémové)
425User name = Uživatelské jméno
426Username = Uživatelské jméno
427User name too long! = Uživatelské jméno příliš dlouhé!
428User not terminated! = Uživatel není odstraněn!
429User password = Uživatelské heslo
430User password updated successfully! = Uživatelské heslo úspěšně aktualizováno!
431Users = Uživatelé
432User sessions = Uživatelská relace
433Users list = Seznam uživatelů
434Users list is empty! = Seznam uživatelů je prázdný!
435User terminated! = Uživatel odstraněn!
436User type = Uživatelský typ
437User updated = Uživatel akualizován
438User was disabled = Uživatel byl zakázán
439User was moved = Uživatel byl přesunut
440Very high = Velmi vysoký(á)
441View = Náhled
442View details = Zobrazit detaily
443View hosting plan = Zobrazit hostitelské plány
444Vital system info = Nezbytné systémová informace
445Web & E-Mail Support = Podpora pro Web a E-mail
446Web in = Web příchozí
447Webmail = Webový přístup k mailu
448Web out = Web odchozí
449Webspace = Webový prostor
450Webtools = Webové nástroje
451Wrong IP number! = Chybně zadaná IP adresa!
452Wrong data input! = Chybný výstup dat!
453Wrong domain ID! = Špatné ID domény!
454Wrong domain name syntax! = Chybná syntaxe doménového jména!
455Wrong order ID! = Špatné ID objednávky!
456Wrong subdomain syntax! = Špatná syntaxe subdomény!
457Wrong username! = Špatné uživatelské jméno!
458Year = Rok
459Year: = Rok:
460Yes = Ano
461You Are Exceeding Your Alias Limit! = Překročil jste limit počtu aliasů!
462You are exceeding your disk limit! = Překročil jste diskový limit!
463You are exceeding your traffic limit! = Překročil jste váš přenosový limit!
464You can not protect area without selected group(s) = Nemůžete chránit oblast bez vybrání skupin(y)
465You can upload only text files! = Můžete nahrávat pouze textové soubory!
466You do not have new orders! = Nemáte nové příkazy!
467You do not have permission to access this interface! = Nemáte povolení k přístupu k tomuto rozhraní!
468You do not have protected areas = Nemáte chráněné oblasti
469You have disabled SQL databases for this user!<br>You can not have SQL users here! = Nemáte povolenou SQL databázi pro tohoto uživatele!<br>Nemůžete zde vložit nového uživatele!
470You have no alias records. = Nemáte žádné záznamy o aliasech.
471You have no custom menus. = Nemátevolitelná menu.
472You have no groups! = Nemáte žádné skupiny!
473You have no new support questions! = Nemáte novou podporu otázek!
474You have no support tickets. = Nemáte podporu tiketů.
475You have no user records. = Nemáte žádný uživatelský záznam.
476You have no users! = Nemáte zvoleny uživatele!
477You have no users ! = Nemáte zvoleny uživatele !
478You have no users. = Nemáte zvoleny uživatele.
479You must assign at least one IP number for a reseller! = Musíte přiřadit alespoň jednu IP adresu pro prodejce.
480Your Chart = Vaše schéma
481Your Own Domain = Vaše doména
482Your logo was successful uploaded! = Vaše logo bylo úspěšně nahráno!
483Your message = Vaše zpráva
484Your message was sent! = Vaše zpráva byla odeslána!
485Your order = Vaše objednávka
486Your request for hosting pack update was added successfully = Váš požadavek na update hostingového balíčku byl uspěšně přidán.
487Your request for hosting pack update was removed successfully = Váš požadavek na update hostingového balíčku byl uspěšně odebrán.
488You send email to your users successfully! = Email Vašim uživatelům byl úspěšně odeslán.
489Zip/Postal code = Směrovací číslo
490[New] = [Nový]
491days = Dny
492default = výchozí
493disabled = vypnuto
494encoding = UTF-8
495everything = všechno
496free of charge = bez polpatku
497hide aliases = Skrýt aliasy
498hours = hodiny
499ispCP - Admin - Manage custom menus = ispCP - Admin - Údržba uživatelského menu
500ispCP - Admin/Change Password = ispCP - Admin/Změnit heslo
501ispCP - Admin/Change Personal Data = ispCP - Admin/Změnit osobní údaje
502ispCP - Admin/IP manage = ispCP - Admin/Údžba IP
503ispCP - Admin/Main Index =  ispCP - Admin/Hlavní rejstřík
504ispCP - Admin/Manage Sessions = ispCP - Admin/Údržba relací
505ispCP - Admin/Manage Users = ispCP - Admin/Údržba uživatelů
506ispCP - Admin/Manage users/Add User = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Přidat uživatele
507ispCP - Admin/Manage users/Edit User = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Upravit uživatele
508ispCP - Admin/Manage users/Email setup = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Nastavení el. pošty
509ispCP - Admin/Manage users/User assignment = ispCP - Admin/Údržba uživatelů/Přiřazení uživatele
510ispCP - Admin/Server day stats = ispCP - Admin/Denní statistika serveru
511ispCP - Admin/Server statistics = ispCP - Admin/Statistika serveru
512ispCP - Administrator/Add hosting plan = ispCP - Administrátor/Přidat hostitelský plán
513ispCP - Administrator/Edit hosting plan = ispCP - Administrátor/Úprava hostitelského plánu
514ispCP - Administrator/Hosting Plan Management = ispCP - Administrátor/Údržba hostitelského plánu
515ispCP - Circular = ispCP - Oběžník
516ispCP - Client/Add FTP User = ispCP - Klient/Přidat FTP uživatele
517ispCP - Client/Add Mail User = ispCP - Klient/Přidat uživatele pošty
518ispCP - Client/Add SQL Database = ispCP - Klient/Přidat SQL databázi
519ispCP - Client/Add SQL User = ispCP - Klient/Přidat SQL uživatele
520ispCP - Client/Add Subdomain = ispCP - Klient/Přidat subdoménu
521ispCP - Client/Change Language = ispCP - Klient/Změnit jazyk
522ispCP - Client/Change Password = ispCP - Klient/Změnit Heslo
523ispCP - Client/Change Personal Data = ispCP - Klient/Změnit osobní údaje
524ispCP - Client/Change SQL User Password = ispCP - Klient/Změnit heslo SQL uživatele
525ispCP - Client/Create CatchAll Mail Account = ispCP - Klient/Vytvořit poštovní účet Pasti
526ispCP - Client/Enable Mail Auto Responder = ispCP - Klient/ Povolit Mail Auto Responder
527ispCP - Client/Enable Mail Autoresponder = ispCP - Klient/Povolit Mail Autoresponder
528ispCP - Client/Execute SQL Query = ispCP - Klient/Provést SQL dotaz
529ispCP - Client/Main Index = ispCP - Klient/Hlavní rejstřík
530ispCP - Client/Manage Domains = ispCP - Klient/Údržba Domén
531ispCP - Client/Manage Error Custom Pages = ispCP - Klient/Údržba uživatelské chybové stránky
532ispCP - Client/Manage SQL = ispCP - Klient/Údržba SQL
533ispCP - Client/Manage Users = ispCP - Klient/Údržba uživatelů
534ispCP - Client/Questions & Comments = ispCP - Klient/Otázky a připomínky
535ispCP - Client/Webtools = ispCP - Klient/Webnástroje
536ispCP - Client : Support System: View Tickets = ispCP - Klient : Podpůrný systém: Zobrazit oznámení
537ispCP - Domain/Details = ispCP - Doména / Detaily
538ispCP - Domain/Edit = ispCP - Doména / Úprava
539ispCP - Domain Statistics Data = ispCP - Statistická data pro doménu
540ispCP - Manage Domain/Alias = ispCP - Údržba domény/aliasu
541ispCP - Manage Domain Alias/Edit Alias = ispCP - Údržba doménových aliasů / Úprava aliasů
542ispCP - Manage Mail and FTP / Edit mail account = ispCP - Údržba Pošty a FTP / Úprava poštovních účtů
543ispCP - Support system - New ticket = ispCP - Podpora systému - Nové oznámení
544ispCP - Update hosting plan = ispCP - Zaktualizovat hosting plán
545ispCP - User/Add user = ispCP - Uživatel/Přidat uživatele
546ispCP - User/Add user(step2) = ispCP - Uživatel/Přidat uživatele (krok 2)
547ispCP - Users = ispCP - Uživatelé
548ispCP - Users/Add user = ispCP - Uživatelé/Přidat
549ispCP - Users/Edit = ispCP - Uživatelé/Změny
550ispCP - Virtual Hosting Control System = ispCP - Ovládací centrum virtuálního hostingu
551ispCP Admin / System Tools / Server Status = ispCP Admin / Sytémové nástroje / Stav serveru
552ispCP Client : Add Alias = ispCP klien: Přidat alias
553ispCP Control Panel = Ovládací panel ispCP
554ispCP updates = ispCP aktualizace
555minutes = minuty
556no = ne
557older than 1 month = starší než 1 měsíc
558older than 2 weeks = starší než 2 týdny
559older than 3 months = starší než 3 měsíce
560older than 6 months = starší než 6 měsíců
561older than 12 months = starší než 12 měsíců
562uninstall = odinstalovat
563unlimited = Bez omezení
564view aliases = Zobrazit aliasy
565yes = ano
Note: See TracBrowser for help on using the browser.
 
 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch


ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 16
Celkem: 3592308
Měsíc: 34865
Den: 1126