https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Archív - Úvod-introduction - PĚŠÁK t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


PĚŠÁK

10. 9. 2010

free counters

    Bookmark and Share     

wikipedia.infostar.cz

Pěchota

 

Pěchota být vojáci, kteří jsou primárně trénovali na roli bojování pěšky. Voják v pěchotě je známý jako pěšák. Jednotky pěchoty mají více fyzicky namáhavé školení než jiná odvětví armád a místo větší důraz na zdraví, fyzické síle a agresi.

Pěchota může být rozlišována od vojáků cvičených k boji v jiných rolích: Například, na koni, v tankách, nebo v technických rolích takový jako armourers nebo signallers. Nicméně základní pěchotní dovednosti jsou základní pro trénink nějakého vojáka a vojáci nějakého odvětví armády jsou čekal, že slouží jako pomocná pěchota (eg. patroling a bezpečnost) když nutný. Pěchota je schopná maneuver v terénu nepřístupném pro kavalérii nebo obrněné jednotky, a zaměstnat pěchotní podpůrné zbraně, které mohou poskytovat těžší palebnou sílu v nepřítomnosti artilérie.

Nepřehlédněte: Tato stránka obsahuje strojový překlad textu z anglické encyklopedie Wikipedia. Pokud budou některé pasáže špatně srozumitelné, zkuste se podívat i na text v originále, který najdete pod odkazem Infantry. Překlad byl vytvořen pomocí překladače Eurotran.

Od konce druhé světové války pěchota se stala menšinou v armádách západního světa, představovat typicky mezi 10 % a 30 % personálu armády. Toto odráží značně zvýšený požadavek pro technické a logistické odborníky v západních armádách, vyplývání od rostoucí složitosti vojenské technologie a vybavení a zvýšeném uznání důležitosti logistiky ve válčení. V armádách třetího světa, pěchota ještě odpovídá za většinu vojáků.

Historie

Válčení

Vojenská historie
Portál války v d e

Ačkoli pěchota termínu se datuje od 15. století, nožní skupiny předchozích ér v historii, která bojovala s paletou zbraní před zavedením střelných zbraní jsou také odkazoval se na jako pěchota. Během starověkých a středních věků pěchota byla roztříděna druhy zbraní a obrněnými jednotkami, které oni používali, takový jak těžký, médium, a lehká pěchota. Od zavedení střelných zbraní klasifikace se měnily zpočátku odrážet jejich formace na bitevním poli jak lemovat pěchotu, a pozdnější odrážet druhy dopravy a druh taktik používaných specifickými jednotkami jako Mechanized pěchota nebo vzdušnou pěchotou.

Pěchota slova byla si půjčoval do jiných Romance jazyků od latinského infantem, původně “mládí” kdo jako infante “pěšák” sloužil ve skupinách složených z těch kdo byl příliš nezkušený nebo nízký v hodnosti pro kavalérii. Jako význam pro organizovaný druh bojových jednotek slovo se datuje k 1579 ve francouzském infantrie a španělském infanteria. Nicméně, ve vojenské historii to se stalo obyčejným anglickým termínem platit o vojácích od dříve historických období.

S výraznou výjimkou mongolské Říše, pěchota reprezentovala největší součást ve většině armádách minulosti a dar. Zatímco specifické zbraně se měnily, společný činitel je že tito vojáci se spoléhali na jejich nohy pro taktické činnosti, ale protože zavedení příčky a automobilová doprava byli operačně transportoval pozadí první linie, a přiměli k používání strategický přepravit se zavedením letadla do válčení. Samozřejmě pěchota vždy šla do kdekoli námořnictva mohla vzít je po celém světě.

Během starobylé historie, pěchota byla nezbytně ozbrojené davy, bojování v volně organizoval nepřátelské linky, pod hlasitým směrem velitelů jednotlivce v bezprostředním okolí vojskového sluchového rozsahu. Nicméně, výhody jednotného vybavení, ozbrojení a především trénink vedl k vývoji formací schopných uskutečnit předpřipravené taktické maneuvers v žáru bitvy.

Od toho času organizace pěchoty se zaměřila na nález rovnováha mezi těžce-ozbrojené formace, které zdůrazňují oheň-síla a schopnost odolat řídí útoky, a více lehce-ozbrojený ale také více mobilních jednotek schopných manévrovat kolem bitevního pole rychleji, vykořisťovat taktické příležitosti. Pohyblivost, vyzbrojování a ochrana byli tři soupeřící primární faktory, které doplňují a se účastní vyváženého přístupu k vývoji doktríny pěchoty skrz historii.

Klasické období

Pěchota byla primární bojové rameno klasického období. Příklady pěchotních jednotek období jsou hoplites starověkého Řecka a legie Imperiala Řím a asistenti (římská vojenská) vojska. V srovnání se přísně organizovanými falangami a legiemi, nejvíce armády antiky také zaměstnaly jednotky irregulars (často žoldáci) kdo nosil méně obrněných jednotek a bojoval ve více otevřených formacích obvykle jako skirmishers.

Jak pokles římské Říše nastal přes obrovský pruh zemí dolů jejich se houpat do drancování germánských kmenů takový jako vandalové, Goths, a Visigoths v 5. inzerátu století, politické a vojenské prostředky nutné pro údržbu takový přísný-jednotky formace velmi mizely dokud ne pozdnější Middle roky.

Středověk

Pro většinu ze středu věky, válčení a společnost byli ovládáni kavalérií (kůň-nasedl na vojáky), složený z rytířů jednotlivce. Rytíři byli obecně kresleni od aristokracie, zatímco daně pěchoty byly zvýšeny od prostých občanů. Tato situace zpomalovala zálohu taktik pěchoty a technologie zbraně; ti to bylo vyvinuto koncem středověku zahrnoval použití dlouhých oštěpů nebo halaparten zvrátit velký dosah kopí rytířů a zvýšené použití postaveného ozbrojení k pultu kavalérie je výhody hybnosti, rychlosti, výšky a dosahu. Nicméně, od 1350 kupředu směřující rytíři sám obvykle sesedli pro bitvu, stávat se výborný-těžká pěchota sám, jako protiopatření k vývoji shromážděných lukostřelbových taktik, které by svrhly jejich koně. Toto vedlo k vývoji taktik vševojskové armády lukostřelby a demontovalo rytíře.

Brzy moderní období

Zatímco úklony zůstaly v použití dlouho po vývoji střelných zbraní, technologické dolaďování spolu s vývojem kola-zámek dovolil střelným zbraním nahradit dokonce se bál longbow angličtiny jako postavená zbraň volby pěchoty během brzy moderní periody. Úklona také klesala v laskavosti kvůli klidu se kterým mušketýři mohli být cvičeni (dny nebo týdny dosáhnout průměrné dokonalosti, jak protichůdný k mnoha rokům pro longbow).

Po Španělsku Tercios, mnoho jiných národů kombinovalo střelné zbraně s extrémně dlouhými štikami do jednotek, které byly doslova neporazitelné proti formacím kavalérie. Nakonec, s vývojem bajonetu, pikemen byly vynechány od formace, končit prvními příklady jednotky pěchoty jak rozeznatelný dnes.

Moderní éra

Před vývojem železnic v 19. století, armády pěchoty se dostaly do bitevního pole chůzí, nebo někdy lodí. Republika Benátek postavila “Fanti da kazí,” první sbor vojsk specificky trénoval na bojování od lodí, v 15. století nebo možná dokonce dříve; nejstarší ještě-existující námořní sbor na světě byl založen v 16. století Španělskem (Infanteria de Marina), následoval v 17. století jinými evropskými zeměmi včetně Spojeného království. Kvůli britskému ostrovnímu stavu, velká armáda byla zbytečná, nicméně vojáci pěchoty byli ještě požadovaní pro eventuální přistání. Typická Royal námořní válečná loď nesla 600 mužů. Těchto mužů, 120-180 by byl Royal Marines. Tito muži obvykle měli palubu k sobě a měli málo potřebovat plavbu loď. Muži byli výborní v použití kovoobráběcí, střelný prach a moderní zbraně dne a by tvořil strany přistání když prozkoumá. Marines také bránil loď jestliže nastoupil a by opravil vadné zbraně a děla po bitvě.

V 1890s a pozdnější, některé země, takový jako Itálie s jejich Bersaglieri, pěchota použitého kola ale skutečná revoluce v pohyblivosti odstartované ve dvacátých létech s použitím motorových vozidel, končit motorizovanou jednotkou. Akce ve druhé světové válce ukázala význam chránit chvíli vojáků, kterou oni obcházejí, končit vývojem mechanizované pěchoty, kdo používat obrněné prostředky pro dopravu. Druhá světová válka také viděla první rozšířené používání výsadkářů. Tito byli vojáci, kteří seskočili z letadel do boje a oni hráli klíčové role v několika kampaních v divadle Evropana.

Posílat moderní období

V postmoderním období znázorněném Vietnam konfliktem, pěchota má téměř vždy závisel na technologii jiný než jeho vlastní nohy pro doručení do bitvy. Jeden takový příklad jsou Spojené státy námořní sbor je průkopnické použití helikoptér doručit pěchotu rychle mezi klíčovými umístěními na bitevním poli. Formace takový jak ti nyní tvoří část mnoha ozbrojených sil a jsou odkázáni k jako pěchota airmobile a doručování pěchota do bitvy na helikoptérách je známá jako útok vzduchu.

Nejvíce jiná současná denní pěchota je jeden motorizovaný nebo mechanizovaný, podporovaný obrněný bojovat proti vozidlům, artilérii a letadlům, ale spolu s lehkou pěchotou, která nepoužívá obrněné bojování vozidla, je ještě jediný druh vojenské síly, která může brát a držet některé typy terénu (takový jako městský nebo jiný blízký terén), a tak zůstane nezbytný pro vedoucí válku. Nicméně, taktika mít masivní tvoření pěchoty na otevřeném terénovém boji to ven vyšlo z užívání v západních armádách vždy od druhé světové války. Toto je hlavně, protože pokročilé technologie který může podpírat, nahradit, a překonat schopnosti pěchoty. Moderní vojenská doktrína podporovaná politickým vlivem také se udržovala praxe totální války a minimalizující velké měřítko bojují s oběťmi.

Organizace

Pěchota je pozoruhodná jeho spoléháním na organizované formace být zaměstnán v bitvě. Tito byli rozvinutí v průběhu doby, ale zůstat klíčovým prvkem k efektivnímu pěchotnímu vývoji a rozmístění. Nahoru do 20. století, jednotky pěchoty byly pro většina části zaměstnané v blízko organizovaných formacích až do aktuálního momentu kontaktu s nepřáteli. Toto bylo nutné dovolit velitelům zachovat kontrolu jednotky, obzvláště chvíle maneuvering, stejně jako důstojníci dovolení udržet disciplínu mezi pozice.

S vývojem zbraní se zvýšenou palebnou sílou, to stalo se nutné rozptýlit vojáky v jednotkách pěchoty dělat je méně citlivý na velkou výbušninu a zbraně rychlé palby. Od světové války já, to bylo uznal, že pěchota byla nejvíce úspěšně zaměstnaná když využívá jejich schopnost k maneuver v přiškrceném terénu a se vyhnout detekci v cestách nemožný pro ostatní zbraně takový jako vozidla. Tato decentralizace příkazu byla dělána možný zlepšil komunikační vybavení a větší zájem o školení malé jednotky.

Doktrína

Doktrína pěchoty je stručný výraz jak síly pěchoty přispějí ke kampaním, velkým operacím, bitvám a závazkům. To je průvodce po akci, ne tvrdá a rychlá pravidla. Doktrína poskytuje obyčejnou vztažnou soustavu přes ozbrojené síly dovolovat pěchotu k funkci kooperativně v čem je nyní nazýván operacemi vševojskové armády. Doktrína pomůže normalizovat operace, usnadňovat připravenost tím, že založí obyčejné způsoby, jak vykonat pěchotní úkoly. Doktrína spojí teorii, historii, experimentování a praxi. Jeho cíl má se starat o iniciativu a tvůrčí myšlení v pěchotě je taktické bojové prostředí. Doktrína opatří pěchotě autoritativní skupinu sdělení na jak pěchota nutí operace řízení a poskytuje obyčejný lexikon pro použití plánovači pěchoty a vůdce. Až do vývoje efektivních dělostřeleckých doktrín, a více nedávno preciznost provázený vzduch doručil arzenál, nejvíce důležitá role pěchoty byla jako primární síla způsobovat oběti na nepřátelích přes zaměřený oheň. Pěchota je také jediná bojová paže, která může nakonec se rozhodnout zda nějaká daná taktická pozice je obsazená a to je přítomnost pěchoty, která ujistí kontrolu nad terénem. Zatímco taktiky zaměstnání v bitvě se měnily, základní mise pěchoty nemají.

Operace útoku jsou nejvíce základní role pěchoty, a spolu s obranou, tvořit dva primární postoje pěchoty na bitevním poli. Tradičně, v otevřené bitvě nebo splnění závazku, dvě armády by maneuver ke kontaktu, na kterém místě oni by se tvořili zvýšit jejich pěchotu a jiné jednotky oproti každému jiný. Pak jeden nebo oba by postupovali a pokoušeli se porazit sílu nepřátel. Branka útoku zůstane stejná: k postupu do okupovaného cíle a uvolnit nepřátele, proto zakládat kontrolu nad cílem. Útoky jsou často bál se pěchotou řídit je kvůli vysokému množství obětí snášel navrhování chvíle pod nepřátelskou palbou (mechanizoval pěchotu být zvažován v assaulting pozicích v rozporu s lehkou pěchotou kvůli obrněné ochraně a vysokou pohyblivostí). Úspěšné útoky se spoléhají na dostatečnou sílu, přípravný průzkum a ozáření, a zadržení soudržnosti jednotky skrz útok.

Obrana operace jsou přirozený protipól pro útoky, ve kterém mise má držet cíl a porážet síly nepřátel pokoušet se uvolnit obránce. Obranná poloha nabídne mnohé výhody k pěchotě, včetně schopnosti k použití terén a postavená opevnění k výhodě a redukovanému vystavení nepřátelské palbě srovnali s postupujícími jednotkami. Efektivní obrana se spoléhá na minimalizování ztrát k nepřátelské palbě, rozbíjející se soudržnost nepřátel před jejich zálohami je dokončena, a předcházet proniknutí nepřátel obranných postavení.

Hlídka je nejvíce obyčejná pěchotní mise. Plné zmenšené útoky a obranná úsilí jsou příležitostní, ale hlídky jsou konstantní. Hlídky sestávají z malých skupin pěchoty pohybovat se ve sférách možné nepřítelské aktivity rozeznat rozmístění nepřátel a zálohu hlídky nepřátel. Hlídky jsou používány ne jediný na prvních liniích, ale v týlových prostorech kde proniknutí nepřátel nebo vzpoury jsou možní.

Pronásledování je role že pěchota často přijme. Cíl stíhacích operací je zničení sil nepřátel, které nejsou schopné účinně zaujímat přátelské jednotky předtím oni mohou stavět jejich sílu k věci kde oni jsou efektivní. Pěchota tradičně byli hlavní síla k přetečení tyto jednotky v minulosti, a v moderní bitvě být používán pronásledovat nepřítele síly v přiškrceném terénu (městské oblasti zvláště), kde rychlejší síly, taková jak obrněná vozidla jsou neschopná jdení nebo by byl vystaven záloze.

Doprovod sestává z chránících jiných jednotek ze zálohy, zvláště od jiné pěchoty. Toto je jeden z nejdůležitějších rolí pro moderní pěchotu, zvláště když operuje podél postranních obrněných vozidel. V této funkci, pěchota nezbytně řídí hlídku v pohybu, drhnout terén, který může skrýt nepřítelské pěchotní čekání k záloze přátelská vozidla, a poznávat nepřítelské silné stránky pro útok těžších jednotek.

Maneuver operace konzumují hodně pěchotního jednotkového času. Pěchota, jako všechny bojové jednotky, být často maneuvered se setkat s potřebami bitevního pole, a často muset dělat tak dolů nepřátelský útok. Pěchota musí udržovat jejich soudržnost a připravenost během pohybu zajistit jejich užitečnost když oni dosáhnou jejich cíle. Tradičně, pěchota se spoléhali na jejich vlastní nohy pro pohyblivost ale mechanizovanou nebo obrněnou pěchotu často používá kamiony a obrněné prostředky pro dopravu, odcházející lehká pěchota k pracem který oni nemohou zpřístupňovat.

Rezerva domácí cvičení pro jednotky pěchoty zahrnují rozmístění za přední stranou, ačkoli hlídka a operace bezpečnosti jsou obvykle udržováni v případě proniknutí nepřátel. Toto je obvykle nejlepší čas na jednotky pěchoty integrovat nahrazení do jednotek a udržovat vybavení. Dále, vojáci mohou být odpočinutí a připravenost generála by měla zlepšit se. Nicméně, jednotka musí být připravená na rozmístění na nějakém místě.

Stavba moci být podniknut jeden v rezervě nebo na frontě, ale sestává z používání vojska pěchoty jako práce pro konstrukci pozic pole, silnice, mosty, přistávací plochy a celý jiný způsob struktur. Pěchota je často dávána tento úkol kvůli fyzickému množství mužů uvnitř jednotky, ačkoli to může zmenšit morálku jednotky a omezit jednotkovou schopnost udržovat připravenost a vykonávat jiné mise. Více často, takové práce jsou dány specialistickému inženýrskému sboru.

' Obrana základu ' je kde jednotky pěchoty jsou tasked chránit určité oblasti jako velící stanoviště nebo airbases. Jednotky přiřazené k této práci obvykle mají velké množství vojenské policie spojené s nimi pro kontrolu nad kontrolními body a vězení.

Běžný život

Kvůli samé povaze “práce” se střelnými zbraněmi, explosives, fyzický-emoční stres, a ryzí násilí, oběti a nebo smrti nejsou neobvyklé v obou válka a v míru. Pěšák je čekal a trénoval se, aby pokračoval na s misí přes osobní strach, zoufalství, únavu a zranění. Tito jsou ilustrovaní v armádě Spojených států výňatkem z víry pěšáka

V závodě o vítězství, já jsem rychlý, předurčený, a odvážný; vyzbrojený divokou vůlí vyhrát. Nikdy já povolím důvěru mé země. Vždy já bojuji dál: přes nepřítele, k cíli, k triumfu nad všemi. Jestliže nutný, já bojuji k mé smrti

.

Američtí armádní tuláci, specializovaná lehká pěchota, mít jejich vlastní Ranger víru to požaduje věrnou službu od pěšáka dokonce”... ačkoli on být lone survivor.”

Život v aktivní služební pěchotní jednotce je pečlivý, 24 cyklus hodiny směřuje k dlouhým hodinám cvičení/cvičit/bojovat/hlídat v často surová klimata ozbrojila jen se zbraněmi, municí a základní válkou bojovat proti vybavení že oni mohou udržovat jejich záda. Zbývající prostor je určen pro jídlo příděly k boji jejich hlad. Pěchota být obvykle poskytnut nahoru 4000 kalorií na den když na operacích. Velmi malý prostor je poskytnut pro komforty. Fyzické požadavky jsou extrémní. Nucené pochody, přepravování nad míru 80lbs (36 kg) vybavení nahoru 25 mílí (40 km) u 4-6mi/h (6 – 10 km/h) rychlost není neobvyklá. 15 běhů na míli u vynucené rychlosti je obyčejné také. Zvládat něčí tělo je základní, jako jedení spravedlivého jednoho jídla den může být zkušený příležitostně, když situace diktují takový. Týmová spolupráce a absolutní důvěra jsou podstatní pro přežití ne jediný jednotlivec, ale jednotka jako celek.

Velmi silné vazby, které trvají celou dobu života se tvoří uvnitř těchto jednotek pěchoty a tam je druh profesionálního respektu dávaného od jednoho pěšáka k jinému, oba uvnitř a ven z armády, který je založený na obyčejném chápání čeho život je jako na vnitřku praporu pěchoty a charakteru a kázeň jednotlivců, kteří zahrnují je.

Vybavení

Vybavení sil pěchoty se vyvinulo spolu s vývojem armády technologie oběcně ale jisté konstanty zůstanou pozorovat design a výběr tohoto vybavení. Primární druhy vybavení jsou ozbrojení, ochranné zařízení, výbava přežití a zvláštní vybavení.

Pěchotní zbraně zahrnovaly všechny druhy osobních zbraní, tj. něco to může být se ovládal individuálními vojáky, stejně jako nějaká malá posádka-podával zbraně, které mohou být neseny. Během operací, obzvláště v moderní době, pěchota často uklidit a upotřebit kterákoliv zbraně oni mohou získat navíc k těm daný je jejich řetězem nabídky.

Pěchota z dávných dob až do moderní doby ovládali širokou řadu ozbrojení. Pěchota používala všechny druhy zbraní rvačky, takový jak různý píše meče, sekyry a žezla, stejně jako postavené zbraně takový jako oštěpy, úklony a závěsy. Pěchota těchto období také často nosila rozlišné druhy obrněných jednotek, včetně drátěné košile a Cuirasses. Mnoho z jejich zbraní vyvinutých v průběhu doby k zálohám pultu dělaným v obrněných jednotkách, takový jako falchion, jehož těžké ostří bylo navrhnuto rozbít obrněné jednotky drátěné košile.

Moderní pěchotní ozbrojení zahrnovat pušky, náhradnické kulomety, kulomety, rameno-vypaloval raketové launchers a rakety a zapalovač mortars a granát launchers. Moderní pěchota být často vybavený helmami, plynová maska, a v některých případech, další neprůstřelná vesta.

Ochranné pomůcky a výbava přežití

Pěchotní ochranné zařízení zahrnuje celé vybavení navržený chránit vojáka před útokem nepřítele. Nejvíce ochranné zařízení zahrnuje neprůstřelnou vestu nějakého typu. Klasická a středověká pěchota zaměstnaná kůže a obrněné jednotky kovu jako obrana proti oběma seřadili a rvačka zaútočí, ale s příchodem střelných zbraní, takové obrněné jednotky mohly už ne porazit útoky a byl odhozen. Návrat k použití helmy byl podnícen potřebou se bránit před rozdělením brizantní výbušniny a další události v materiálech vedly k efektivní kuličce-porážet obrněné jednotky uvnitř váhy přijatelné pro použití pěchoty. Použití neprůstřelné vesty znovu stane se rozšířené mezi jednotky pěchoty, primárně používat Kevlar technologii. Pěchota musí také často nést ochranná opatření proti chemikálii a biologický útok, včetně plynových masek, pult-agenti, a ochranné obleky.

Pěchotní přežívací výbava zahrnuje všechny položek vojáci vyžadují pro každodenní přežití v prostředí boje. Tito zahrnují základní ochrany životního prostředí, lékařské zásoby, jídlo a sundries. Tradičně, pěchota snášeli velké frekvence nehod od nemoci, projevu a strádání -- často více než ti trpěl nepřátelskými útoky. Lepší vybavení vojsk v této oblasti velmi redukovat tuto rychlost ztráty. Jeden z nejcennějších kusů výbavy je zavádět nástroj -- v podstatě malá lopata -- který může být zaměstnán ne jen aby kopal důležité obrany, ale také v paletě jiných denních úkolů a dokonce jako účinná zbraň.

Specializované zařízení sestává z palety výbavy který smět nebo smět ne být nesen se spoléhat na misi a úroveň vybavení armády. Výbava komunikací stála se potřebou, zatímco to dovolí efektivní kontrolu jednotek pěchoty přes větší vzdálenosti. V některých jednotkách, individuální komunikace jsou bytí dovolilo největší úroveň ohebnosti. Snovat vybavení, obsahující zničení, doly a jinou výbavu, je také obyčejně nesený pěchotou nebo oddaní specialisté. Paleta jiné výbavy, často se vztahovat ke specifické misi, nebo ke zvláštnímu terénu ve kterém jednotka je zaměstnána, moci být nesen jednotkami pěchoty.

Historické popisy

 • “Nechal nás být vyčistit asi tři fakty: Nejprve, všechny bitvy a všechny války jsou vyhráni nakonec pěšákem. Zadruhé, pěšák vždy nese hlavní nápor. Jeho oběti jsou těžší, on snáší větší rozdíly nepohodlí a únavu než ostatní zbraně. Thirdly, umění pěšáka je méně stereotypní a daleké těžčeji získat v moderní válce než to nějaké jiné paže.” postavit Marshala Earla Wavell
 • “Já miluji pěchotu, protože oni jsou smolaři. Oni jsou bláto-déšť-mráz-a-chlapci větru. Oni mají žádná pohodlí a oni dokonce učí se žít bez nutností. A nakonec oni jsou lidé že války nemohou být vyhrány bez.” Ernie Pyle
 • “Já jsem přesvědčený, že pěchota je skupina v armádě, která dá více a dostane se méně než někdo jiný.” Bill Mauldin, nahoru přední (1945)
 • “Nikdy myslet ta válka, bez ohledu na to jak nutný, ani jak oprávněný, je ne zločin. Žádat o pěchotu a ptát se mrtvý. “- Hemingway
 • “Pěchota se nemění. My jsme jediná paže [armády] kde zbraň je muž sám.” C.T. Shortis
 • “Ah, ano, pouhá pěchota — chudí žebráci …” Plautus
 • “Pěchota armády je jeho nejvíce základní součást. Dokonce dnes, žádná armáda může brát a držet nějakou zemi bez použití pěchoty.” George Nafziger
 • “Pěchota je tam tak to když někteří umřou generálové vědí to kde nařídit dělostřeleckou palbu” (anomymní japonský voják, Iwo Jima)
 • ' “Vzdušné ozáření může odstranit, ale jen pěchota může zabrat” - finské armádní pozorování operace spojilo sílu v 90-tých letech
 • ' “My jsme chlapci, kteří budou jít do určitého místa, u H-hodina, zabírat určený terén, stanovisko k tomu, vykopat nepřátele z jejich dír, nutit je pak a tam se vzdát nebo umřít. My jsme krvavá pěchota, doughboy, duckfoot, pěšák, který jde kde nepřátelé jsou a přijímají je osobně. My jsme dělali to, se změnami ve zbraních ale velmi malé změně v našem obchodě, přinejmenším od času před pěti tisíci roky když noha sloggers Sargon velký nutil Sumerians křičet “strýc!” - Robert A. Heinlein

Viz též

Odkazy

 • Anglický, John A., Gudmundsson, Bruce I., na pěchotě, (opravené vydání), vojenská profesní série, Praeger publikovatelé, London, 1994 ISBN 0275949729
 • Časy, Earl Wavell, čtvrtek, 19 dubna 1945 ve chvále pěchoty
 • Tobin, James, Ernie Pyleova válka: Očitý svědek Ameriky k druhé světové válce, osvobodit Presse, 1997
 • Mauldin, účet, Ambrose, Stephen E., nahoru přední, W. W. Norton, 2000
 • Trogdon, Robert W., Ernest Hemingway: Literární odkaz, Da Capo tisk, 2002
 • New York měří, Maj informace C T Shortis, britský ředitel pěchoty, 4 únor 1985
 • Heinl, Robert Debs, slovník vojenských a námořních citací, Plautus v kapitánovi chvastouna (3. století CE), námořní institutový tisk, Annapolis, 1978
 • Nafziger, George, Napoleon je invaze Ruska, Presidio tiskne, 1998

Externí odkazy


Welll toto opravdu nepomáhalo mně vůbec přinejmenším dát co oni oddělali světovou válku 1

 >> http://www.freesuccessupgrade.com (Self Assessment)

>>
http://www.freewebprofitsclub.com (Online Business
Strategies)

>>
http://www.freeaffiliateprofitsclub.com (Affiliate
Marketing)

>>
http://www.free-emarketersclub.com (Email Marketing /
List Building)

>>
http://www.freetrafficgenerationclub.com (Website
Traffic Generation)

Enjoy!

If you have any questions, please contact me at

http://www.Ask-Anders.com

 

 
 
 
 

LOVE

 
 
 
 


Send in your details & we will call you
Name :
E-Mail :
Phone :
 

 
 
 
 
 
 

Náhledy fotografií ze složky HLUČÍN,ČS OPEVNĚNÍ,ŠILHEŘOVICE GOLF

 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch


ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 32
Celkem: 3634539
Měsíc: 36412
Den: 1456

 
 

 
ll_r="pesakova";ll_hc="#545454";ll_tc="#545454";ll_cc="#e89d2b";ll_dc="#7f8091";ll_w="";ll_nf="0";ll_nc="0";ll_nh="0";ll_nm="0";ll_np="0";ll_pa="0";ll_nt="0";ll_wt="1";ll_fw="1";ll_n="6";ll_cl="";ll_s="w";