P E S A K - Archív - FreeFTP google-site-verification: google941825989d4d1ad0.html
Jdi na obsah Jdi na menu
 


FreeFTP

14. 6. 2008

 http://66.249.91.104/translate?u=http%3A%2F%2Fbrandyware.com%2Ffreeftp.htm&hl=en&ie=UTF8&sl=ar&tl=cs

http://66.249.91.104/translate?u=http%3A%2F%2Fbrandyware.com%2Ffreeftp.htm&hl=en&ie=UTF8&sl=ar&tl=cs

Bookmark Us Přidat k oblíbeným

Testimonials: Posudky:

After looking at most graphic viewers, I decided on Makaha for it's rich features and the ability to create instant slide shows. Po pohledu na většinu grafických diváků, jsem se rozhodl na Makaha pro jeho bohaté funkce a schopnost okamžitého vytváření prezentací. And the graphic file compression and conversion lets me have the best quality at the smallest size possible for my web site. A grafických souborů, komprese a konverze umožňuje mi mít nejlepší kvalitu za co nejmenší velikost možné na mé webové stránce.
- Ethan Brice - -- Ethan Brice --


EZV Video Capture was just what I needed to get those special pictures from my family videos. EZV Video Capture bylo jen to, co jsem potřeboval dostat ty zvláštní obrázky z mého rodinného videa. Thank you! Děkujeme vám!
- Cindy Thompson - -- Cindy Thompson --Awards & Reviews Ocenění a recenze


Makaha is literally one of the best programs I have ever dealt with in terms of pictures of any sort. Makaha je doslova jeden z nejlepších programů jsem nikdy řešit, pokud jde o obrázky z jakéhokoli druhu. The quality of the picture when using it for resizing is absolutely amazing. Kvalita obrazu při použití je pro změnu velikosti je naprosto úžasné. I have seen excellent artwork from friends done with this program as well. Viděl jsem vynikající umělecká díla z přátelé udělat s tímto programem stejně. Always best to support a smaller technology group who seems to be ahead of their time by a step or two. Vždy nejlépe podpořit menší Technology Group kteří se zdá být ještě na svůj čas o krok nebo dva.
- Andrew Strasser - -- Andrew Strasser --FreeFTP FreeFTP Zkuste Makaha zdarma po dobu 40 dnů! (plně funkční) Internet File Transfers Internet File Převody

(see Free Software for other free software) (viz Free Software pro jiné svobodný software)Makaha   EZV   21ST Media   The Sitter 


100% FreeFTP 100% FreeFTP


Languages supported: Languages supported:

English, Français, Español, Deutsche, Dansk, Italiano, Anglicky, Français, English, Deutsche, Dansk, Italiano,
Finnish, Swedish, Portuguese, Brazilian Português! Finština, švédština, portugalština, brazilská Português!

Just drag & drop your files to and from the ftp sites. Jen drag & drop soubory do az ftp stránkách.
It's so simple to do, and best of all, it's free. Je to tak jednoduché dělat, a nejlepší ze všech, je to zdarma.

Stáhnout nyní!
Size 1.2mb v3.2 Velikost 1.2 MB v3.2


Files are virus free, and NO spyware is included in any software! Soubory se virus zdarma, a NO spyware je zahrnuta v jakýkoli software!

People downloading from PC World, a REGISTRATION is NO longer required. Lidé stahování z PC Svět, o registraci již není potřebné. (3 years ago) Download the latest version from here. (3 roky) Stáhněte si nejnovější verzi odsud. PC World is just too lazy to update their files. PC Svět je prostě příliš líný, aby aktualizovali své soubory.

 • FreeFTP (tm) is a free 32-bit, drag & drop internet file transfer protocol program from Brandyware Software. FreeFTP (tm) je zdarma 32-bit, drag & drop Internet File Transfer Protocol program z Brandyware Software. Just drag & drop your files to and from the ftp sites. Jen drag & drop soubory do az ftp stránkách. A password can be sent with an ftp request, in order to log on to remote computers. Heslo může být zasláno s ftp žádost, aby se přihlaste do vzdálených počítačů. Files can be transferred anonymously, or with a username entered by the user.This program works best in an 800x600 screen resolution. Soubory mohou být převedeny anonymně, nebo s uživatelským jménem vstoupil do user.This program funguje nejlépe v rozlišení 800x600.

 • Multiple drag & drop file transfers! Mnohonásobný drag & drop přenos souborů!
 • NOW supports 10 languages Nyní podporuje 10 jazyků
 • Group file erase, send, receive Skupina soubor vymazat, odeslání, přijetí
 • Checks for duplicates Kontroly na duplikáty
 • Supports file names with spaces in them Podporuje názvy souborů s mezerami v nich
 • Activity log Aktivita přihlásit
 • Watch Clipboard Pozor schránky
 • Command Line Command Line
 • File Size Velikost souboru
 • Change screen resolution on fly Změňte rozlišení obrazovky v letu
 • View pics and html code Zobrazit obrázky a HTML kód
 • Create Folders Vytvářet složky
 • Erase Folders Mazat složky
 • Read Text Přečtěte si Text
 • Rename files Přejmenovat soubory
 • Erase Files Smazat soubory
 • File Filter (.html;.gif;.jpg;.mpg;.txt more...) Filtr soubor (. Html,. Gif,. Jpg,. Mpg,. TXT více ...)
 • Set Port Nastavit Port
 • Set Proxy Address Nastavení Proxy Adresa
 • Access Type Typ přístupu
 • Automatically converts file names to short file names (option) Automaticky převádí názvy souborů na krátké názvy souborů (alternativa)
 • Automatically converts file names to lower case (option) Automaticky převádí názvy souborů na malá písmena (volitelně)
 • Protocols: FTP, HTTP, Secure HTTP Protokoly: FTP, HTTP, Secure HTTP
 • Set Timeout Nastavit Timeout
 • Stopwatch Stopky
 • Down/upload alarm Down / nahrávání alarm
 • Uninstall Included Odinstalovat Zahrnuto

Sorry, no tech support is given for any of the free software. Omlouváme se, žádné technické podpory je uveden na žádné ze svobodného software.Contact us for more info Kontaktujte nás pro více informací


© Copyright 1986-2008 Brandyware Software All Rights Reserved
For more information feel free to
Contact Us


Privacy Policy Newsletter Ochrana osobních dat Newsletter


 
 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglishMagyarDeutschSlovenčina

Facebook


1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounterTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and OptimizationStatistiky

Online: 12
Celkem: 4474761
Měsíc: 34780
Den: 929