https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

P E S A K - Objednávkový formulář pro SubmitWolf a SEO Toolkit
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


 http://66.249.91.104/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.trellian.com%2Fswolf%2Fform.htm&hl=en&ie=UTF8&sl=ar&tl=cs


Order Form for SubmitWolf and SEO Toolkit Objednávkový formulář pro SubmitWolf a SEO Toolkit

If you are in the Eurozone, please click here to access the order form in euro (€) Pokud jste v eurozóně, prosím klikněte zde pro přístup do objednávkového formuláře v eurech (€)
Mise à jour Existing customers, please click here to update. Stávající zákazníci, klikněte prosím zde pro aktualizaci.

Very simple to use with no prior training required: Velmi jednoduché ovládání bez předchozí odborné přípravy povinen:
 • Very intuitive interface Velmi intuitivní rozhraní
 • Extensive user manual Rozsáhlá uživatelská příručka
 • Free tutorials Bezplatné kurzy
 • Free technical support by email and livechat. Technická podpora e-mailem a Livechat.

Includes all International, Global and Local Search Engines, Directories and Link Sites: Zahrnuje všechny International, celosvětové a místní vyhledávačů, adresářů a odkazů stránky:

 • Includes all engine packs and free engine updates for 12 months. Zahrnuje všechny motoru Pack a motor aktualizace zdarma po dobu 12 měsíců.
 • Engine Definition update subscriptions are renewed every 12 months. Motor Definice aktualizace odběry jsou obnovována každých 12 měsíců.
 • Trellian adds and update engines on a DAILY basis so the engine lists are always up to date. Trellian dodává a aktualizace motory na denní bázi, takže motor seznamy jsou vždy aktuální.

Minimum System Requirements : Minimální systémové požadavky:

 • Microsoft Windows 2000/XP/Vista Microsoft Windows 2000/XP/Vista
 • 64Mb RAM or greater. 64 MB paměti RAM nebo vyšší.

Select a product Vyberte produkt Price USD Cena USD Comments Komentáře
Trellian SubmitWolf v7 Trellian SubmitWolf v7

Non contractual picture Mimosmluvní obrázek
$169.00 $ 169,00 Electronic download version (without CDROM). Elektronické verze ke stažení (bez CD ROM).

This version is licensed for personal use only and supports up to 5 domains. Tato verze je s licencí pro osobní potřebu a pouze podporuje až 5 domén.
Trellian SEO Toolkit v2 Trellian SEO Toolkit v2

Non contractual picture Mimosmluvní obrázek
$299.95 $ 299,95 Electronic download version (without CDROM). Elektronické verze ke stažení (bez CD ROM).

Increase your search engine rankings . Zvyšte svou vyhledávač rankings.
 • SubmitWolf v7 included SubmitWolf v7 zahrnuty
 • Search for effective keywords Vyhledávání pro efektivní klíčová slova
 • Analyse and optimization of web pages Analýza a optimalizace webových stránek
 • Analyse, monitoring and reporting of rank and popularity Analýza, monitorování a podávání zpráv o hodnost a popularita
 • Generate Sitemaps. Generovat Sitemaps.

(supports up to 5 domains) (podporuje až 5 domén)
Trellian SEO Toolkit Entreprise v2 Trellian SEO Toolkit Entreprise v2

Non contractual picture Mimosmluvní obrázek
$494.95 $ 494,95 Electronic download version (without CDROM). Elektronické verze ke stažení (bez CD ROM). Ideal for submission services, webmasters and SEO professionals. Ideální pro podání služby, webmaster a SEO profesionály.

 • SEOToolkit v2.0 included SEOToolkit v2.0 zahrnuty
 • Unlimited number of websites/domains (standard version supports up to 5 domains) Neomezený počet stránky / domény (standardní verze podporuje až 5 domén)
 • Offer your own submission service with batch/multiple submission features included. Nabídněte svým vlastním podání servis s šarže / vícenásobného předložení rysy.
CD-ROM version : + $30 CD-ROM verze: + $ 30
CD-Rom version is now available ! CD-ROM verze je nyní k dispozici!
Secure, Complete, Practical Bezpečné, kompletní, praktické

 • Fast re-install in case of technical failure Rychlé znovu-instalaci v případě technického selhání
 • All Trellian software and demo on a disk Všechny Trellian software a demo na disku
 • + 10 Free Software ! (webdesign, FTP, button creation, etc.) + 10 Free Software! (Webdesign, FTP, tlačítko tvorbu, atd.)


For Only $30 ! Pouze na $ 30!
Free shipping Balné je zdarma
Custom Training : + $145 Vlastní odborná příprava: + $ 145
1 hour to explore the strategic power of SEOtoolkit ! 1 hodinu, aby diskutovali o strategické síly SEOtoolkit!
Even for beginners Dokonce i pro začátečníky

Discover a complete and efficient SEO strategy. Objevte kompletní a efektivní SEO strategie.
Modular: the training can be used by experts and beginners alike. Modulární: školení lze využít odborníky začátečníky a podobně.
 • Complete: all major aspects of SEO are covered: from search engines internal workings to ranking to web page optimization to keyword research. Kompletní: všechny významné aspekty SEO jsou zahrnuty: od vyhledávačů vnitřního fungování do pořadníku na webové stránce optimalizace klíčových slov výzkumu.
 • Efficient: you will be soon ready, you will get results quicky ! Efektivní: budete brzy hotové, budete mít výsledky rychle!

The training takes place over the phone with one of our SEO consultants. Školení probíhá přes telefon s jedním z našich SEO konzultanti.
The session lasts one hour and is 100% tailored to your needs and technical knowledge. Relace trvá hodinu a je 100% přesně podle Vašich potřeb a technických znalostí.


Type of payment Typ platby
<><>

Select your payment preference: Vyberte své platební preference:

By credit card, Prostřednictvím kreditní karty,

By check or money order (processed when we receive your payment) Šekem nebo převodním příkazem (zpracované kdy obdržíme Vaši platbu)
By bank transfer (processed when we receive your payment) Bankovním převodem (zpracované kdy obdržíme Vaši platbu)
Paypal (processed when we receive your payment) Paypal (zpracované kdy obdržíme Vaši platbu)

Total USD : Celkem Kč:

Contact Details Kontakty
All fields marked with * are required. Všechna pole označené hvězdičkou jsou povinné.
First name, Last name: Jméno, Příjmení: * * * *
Company name: Název firmy: (if applicable) (je-li v úvahu)
VAT number: DIČ: (if applicable) (je-li v úvahu)
Address (street): Adresa (ulice): * *
ZIP/Post Code: ZIP / PSČ: * City/Town: * Město / Obec: * *
State/Province: Stát / Provincie: * *
Country: Země: * *
Phone: Telefon: * *
Email: E-mail: * *
Main URL: Hlavní URL: (if applicable) (je-li v úvahu)
Comments: Komentář: (if applicable) (je-li v úvahu)
How many websites have you got? Kolik stránky máš?
How did you find us ? Jak jste nás našli?
Please avoid using Free or Anonymous email addresses such Hotmail, Mail, Yahoo etc.. Prosím, nepoužívejte Zdarma nebo anonymní e-mailovou adresu takové služby Hotmail, Mail, Yahoo atd. .. to speed up processing of your orders. k urychlení zpracování Vaší objednávky.

Original Arabic text:
Order Form for SubmitWolf and SEO Toolkit
Suggest a better translation
 
 

 

Portrét


Facebook

1Překledač

Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch


ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 27
Celkem: 3556640
Měsíc: 34143
Den: 1153