Parkinsonova choroba je nevyléčitelné chronické onemocnění.

ClNeurony

PATOFYZIOLOGIE

Problém vzniká ve střední části mozku - substantia nigra v bazálním gangliích. Dochází k odumírání buněk tvořících dopamin, který je důležitý pro přenos vzruchů mezi nervovými buňkami. Nemoc se projeví, pokud chybí cca 70% buněk.

KLINICKÉ PROJEVY:

Pohybové:

 • tremor (třes)
 • hypokinéze (zpomalení pohybů)
 • rigidita (ztuhlost svalů, i obličejových)
 • poruchy stability
 • poruchy vyjadřování a psaní
 • mimovolní pohyby
 • Clstarenkafáze ON/OFF (stav ON následuje zejména po podání farmak, jedná se o stav relativně dobré hybnosti, naopak fáze OFF je fáze ztuhlosti, např. freezing - zamrznutí při chůzi, hezitace - váhání na počátku pohybu)

Nepohybové:

 • deprese, psychické poruchy
 • poruchy polykání a trávení
 • nadměrné pocení
 • dermatitida
 • potíže se zrakem
 • sexuální poruchy

POSTURA A POHYB:

 • předsunuté držení hlavy
 • předklon hrudní páteře a ztuhlost bederní páteře
 • ochablé břišní svaly
 • zkráceny flexory kyčelních a kolenních kloubů
 • třes rukou nebo obličeje
 • krátké šouravé kroky a nestabilní chůze

TERAPIE:

Farmakoterapie:

 • L-DOPA - syntéza na dopamin
 • agonisté dopaminu (stimulují receptory produkující dopamin, nevýhoda - zvýšený výskyt depresí)
 • inhibitory COMT (blokuje enzym, který odbourává levodopu a dopamin)
 • antidepresiva

Invazivní terapie:

 • hluboká mozková stimulace - mírní příznaky PN tím, že tlumí abnormální aktivitu mozku a upravuje činnost okruhů řídících hybnost (elektrické impulzy stimulují mozková jádra a) subthalamické jádro nebo b) globus pallidus internus ), dochází ke zlepšení příznaků u 70% pacientů.
 • pumpa duodopa - zavedena silikonová hadička přes břišní stěnu do žaludku, do tenkého střeva, kde je uvolňována levodopa v podobě gel. 

  Chcete se zeptat?

   
   
   
   
   
   

Fyzioterapie:

 • tremor - tipy jak zmírnit třes: dát si ruku do kapsy,
 • hypokinéze - švihové rytmické pohyby, taneční prvky, pohyb na hudbu apod.
 • rigidita - cílené protahování zkrácených svalových skupin (ohybače krční p., prsní svaly, vzpřimovače bederní páteře, ohybače kyčelních a kolenních kloubů), nácvik dechového stereotypu s důrazem na relaxaci
 • poruchy stability - nácvik pádů, balanční trénink v sedě, ve stoje, při chůzi apod.
 • nácvik chůze - prodloužení kroku, rytmika chůze, zapojení horních končetin při chůzi apod.
 • freezing a hezitace (zamrznutí na místě a váhání na začátku pohybu) - tipy, jak překonat: plácnout se rukou do stehna, odpočítat si 3, 2, 1 a teď vyjít, představit si překážku, chůze po stopách nalepených na zemi
 • vhodné je skupinové cvičení Parkinsoniků, kde se mohou pacienti socializovat a navzájem motivovat

Ergoterapie

 • poruchy vyjadřování a psaní - hlasité předčítání, zpěv, trénink mimických svalů, písanky apod.
 • trénink sebeobsluhy, obratnosti rukou, přesouvání, apod.
 • poruchy polykání - nácvik polykacího aktu
 • psychoterapie
 • léčba deprese

 Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

 

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta.
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

CVIKY, KTERÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT

 

VIDEA, KTERÁ BY VÁS MOHLA ZAJÍMAT

 

VAŠE OTÁZKY A ODPOVĚDI

Parkinsonova choroba

Otázka: Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, zda máte zkušenosti s rehabilitací u Parkinsonovy choroby. Jak by měla být častá a jaké metody případně používáte?Moc děkuji. Odpověď: Dobrý den,výzkum ukazuje, že Fokusovaná rázová vlna (FSW) má terapeutický potenciál při léčbě neurologických…

MOHLhttp://www.parkinsonovachoroba.cz/stadia/O BY VÁS ZAJÍMAT

Neuralgie nervus trigeminus (bolest trojklanného nervu)

Neuralgie nervus trigeminus (bolest trojklanného nervu)

Trojklanný nerv (odborně nervus trigeminus) je hlavový nerv, který má své centrum v mozkovém kmeni. Je párový (výstup pro levou…
Therasuit

Therasuit

Terapie v obleku, oblečková terapie, terapie v kleci, kosmická terapie… Všechna tato pojmenování dostala nová metoda s originálním názvem Therasuit. Že jste o ní…
Roztroušená skleróza (RS)

Roztroušená skleróza (RS)

Roztroušená skleróza se řadí mezi onemocnění autoimunitního charakteru, které postihuje centrální nervovou soustavu (CNS). Jedná se o demyelinizační onemocnění, což…