Jdi na obsah Jdi na menu
 


Phemex

phemex      peněžní automat
vSubmit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!     369manifestationcode

  Jízdní řády     Ministerstvo financí    

 

Hlasové vyhledávání

phemex

Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!

  Jízdní řády     Ministerstvo financí    

 

Hlasové vyhledávání

volby

https://www.google.com/search?q=Volby+do+Poslaneck%C3%A9+sn%C4%9Bmovny+Parlamentu+%C4%8Cesk%C3%A9+republiky+2021&oi=ddle&ct=174788152&hl=cs&source=doodle-ntp&ved=0ahUKEwj8_If1ybrzAhUV8rsIHY9QCjMQPQgB

Odhadovaná hodnota
• $ 1.771.430,73 •
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?aa754b1f19c7df490be4b958cf085e7c" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aktuality</title>
		<description><![CDATA[Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu; jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla; sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem; organizaci voleb; veřejné sbírky; archivnictví; zbraně a střelivo; požární ochranu; cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků; územní členění státu; státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla; státní symboly; státní, hospodářské a služební tajemství. Ministerstvo vnitra dále zajišťuje telekomunikační síť Policie České republiky, spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol a metodicky usměrňuje šifrovou službu. Ministerstvo vnitra zavádí do české veřejné správy eGovernment, včetně Informačního systému datových schránek.]]></description>
		<link>https://volby.mvcr.cz/uvod/aktuality</link>
		<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 15:58:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://volby.mvcr.cz/uvod/aktuality?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>Důležité termíny pro voliče ve volebním týdnu</title>
			<link>https://volby.mvcr.cz/uvod/aktuality/191-dulezite-terminy-pro-volice-ve-volebnim-tydnu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://volby.mvcr.cz/uvod/aktuality/191-dulezite-terminy-pro-volice-ve-volebnim-tydnu</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://volby.mvcr.cz/images/headers/ViewImage6.jpg" /></p><p>Samotnému hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny, které bude probíhat ve volebních místnostech <strong>v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin,</strong> předcházejí ještě některé důležité termíny:&nbsp;</p>
<ul>
<li>
<p><strong>Středa 6. října 2021 od 8.00 do 17.00 hodin</strong>&nbsp;- volič, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace kvůli onemocnění covid-19, může využít hlasování na drive-in volebním stanovišti. Hlasovat lze u volebního stanoviště, které bylo zřízeno pro okres, ve kterém má volič trvalý pobyt; pokud však má voličský průkaz, může s&nbsp;ním odhlasovat u kteréhokoli volebního stanoviště. Před hlasováním je zapotřebí předložit platný občanský průkaz (případně cestovní pas) a doklad o nařízení karantény nebo izolace.</p>
</li>
<li>
<p><strong>Středa 6. října 2021 do 16.00 hodin</strong>&nbsp;- v&nbsp;této lhůtě si může volič ještě požádat o voličský průkaz, pokud se na obecní úřad (městský úřad nebo úřad městské části) v&nbsp;místě svého trvalého pobytu dostaví osobně. Poté, co volič prokáže svoji totožnost, obecní úřad o tom sepíše úřední záznam a voličský průkaz voliči ihned vydá.</p>
</li>
<li>