https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

RSde Pen Challenge - Dad Joke</dc:subject> <dc:date> 2019-07-14T09:44:58-07:00 </dc:date> </item> </channel> </rss> <iframe scrolling="no" frameborder="0" src="https://coinpot.co/mine/bitcoincore/?ref=CC6E70712557&mode=widget" style="overflow:hidden;width:324px;height:470px;"></iframe> <meta name = "pesak.eu = 9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name = "pesak.eu = "9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name='yandex-verification' content='7e3e8a89d0a51d7d' /> <meta name = "markosweb.com/validation" content = "0413af39c3efd8a1434b2c2b1937b1b4" /> <meta name="markosweb.com/validation" content="bfb79951b1ea4ace7c5da9dcef342bbb" /> <meta name="webutation-site-verification" content="webutation23db0fc29ebb1992e56e9d34918b40c7" /> <META NAME="YWVP" CONTENT="file01nedM0Nh7uxqyIbQiUG35" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="Stránky pro mladé a mají zde vše co k jejich životu patří- škola-cestování-zábava-humor-sport-obchod-video-hudba-foto-společnost. " /> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="keywords" content="cestování,dějiny,fotografie,příroda,seznamka,zábava,sport,obchod,hry,fotogalerie" /> <meta name="robots" content="all,follow" /> <meta name = "pesak.eu = "06af57992dcd598a34478741335" /> <meta name="author" content="pesak.eu" /> <link href="/rss/articles/data.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Všechny příspěvky" /><link href="/rss/articles/photos.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Fotografie" /><link href="/rss/articles/comments.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Komentáře" /> <title> P E S A K - Škola-School - G PORTAL t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


G PORTAL

20. 5. 2008
 
Portál
Menu Menú Minimalizovat
Katedra
Zakovska
Akademie
Strava
Portál

Puede haber su anuncio
Anketa Encuesta
Považujete přenos dat ze školních kartových docházkových systémů přímo do elektronické třídní knihy za pomoc při práci učitelů? Considere la posibilidad de la transferencia de datos de la escuela a pie sistemas de tarjetas directamente a la clase de libros electrónicos para ayudar en la labor de los profesores?

Hlasovat Zobrazit výsledky Votar Ver resultados
Puede haber su anuncio
Články a informace Artículos e información Minimalizovat
Budete evidovat maturity v Katedře? Registran en el Departamento de madurez? Přečtěte si tahák! Leer tahák!
Pokud se chystáte na evidování letošních maturitních zkoušek v aplikaci Katedra a nejste si jisti, že ovládáte veškeré potřebné kroky, nevěšte hlavu. Si va en este año del registro maturita pruebas en la solicitud del Departamento y no está seguro de que funcionan todas las medidas necesarias nevěšte cabeza. Vytvořili jsme pro vás tzv. Hemos creado una llamada tahák, který vás provede všemi úskalími maturitních evidencí, takže vše zvládnete úspěšně. tahák, que se llevan a cabo todos los úskalími maturita registros, a fin de gestionar todo con éxito.

T ento tahák najdete zde . E ste tahák aquí.

Předávání dat do školní matriky Transmisión de datos a la escuela Registro
Školní matrika školy nebo školského zařízení je v novém školském zákoně ( zákon č. 561/2004 Sb. ) formulována jako nové označení pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. Escuela matrika las escuelas o las instalaciones escolares están en una nueva ley de educación (Ley N º 561/2004 Coll.) Formulado como una nueva indicación para la inscripción de los niños, los alumnos y estudiantes de las escuelas y las instalaciones escolares. Zákon v § 28 výslovně vymezuje okruh údajů ve školní matrice vedených, subjekty odpovědné za vedení školní matriky, subjekty zapojené do sdružování údajů ze školních matrik a další náležitosti vedení školní matriky. La ley en la sección 28 define explícitamente la serie de datos en la escuela llevó matriz, los organismos responsables de la gestión de la escuela Registro, los agentes que participan en la puesta en común de datos de la escuela matrik y otros elementos de la escuela de liderazgo Registro. Předávání údajů upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb. , resp. č. La transmisión de datos regulados por el Decreto N º 364/2005 Coll.. N 389/2006 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky ao předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení). 389/2006 Coll. Dossier sobre la gestión de las escuelas y las instalaciones escolares y la escuela Registro y la transmisión de datos de la documentación de las escuelas y las instalaciones escolares y la escuela Registro (Decreto relativo a la documentación de las escuelas y las instalaciones escolares).

"Předávání dat do školní matriky" ve formátu doc zde ke stažení. "Transmisión de datos al Registro de la escuela" en el formato doc aquí para descargar.

Tento článek Vám poví jak Vám s touto skutečností pomůže Škola OnLine... Este artículo le dirá cómo este hecho ayudará a la escuela en línea ...
Všichni uživatelé KATEDRY POZOR!!! Todos los usuarios KATEDRY ATENCIÓN! SOUTĚŽ TISKOVÝCH SESTAV! TISKOVÝCH SESTAV la competencia!

Vyhlašujeme soutěž o Vaši nejlepší tiskovou sestavu, pět vítězných bude oceněno, první cenou je 5000 Kč! Vyhlašujeme la competencia por lo mejor de su informe de prensa, cinco ganadores serán galardonados con el primer premio es de 5000 euros!

1.    místo: 5 000 Kč 1er Lugar: 5 000 CZK
2.    místo: 3 000 Kč 2do lugar: 3 000 euros
3.    místo: 2 000 Kč 3er lugar: 2 000 CZK
4.    místo: 1 000 Kč 4 º lugar: 1 000 CZK
5.    místo: 1 000 Kč 5 º lugar: 1 000 CZK

Další... Más ...

Rozcestník škol Menú escuelas
Přihlášení do Školy OnLine Firmado en las escuelas en línea
Jméno: Nombre:
Heslo: Contraseña:
Zapomněli jste heslo? ¿Olvidó su contraseña?

AYUDA!

Novinky v aplikaci Noticias de la solicitud Minimalizovat
Změny k 1.5.2008: Los cambios de 1.5.2008:

- úprava položek filtru v matrice žáků/studentů -- Cambie el filtro de elementos de la matriz de los alumnos / estudiantes
- výrazně rozšířena funkčnost aplikace v oblasti učebních plánů -- Ampliado de manera significativa la funcionalidad de las aplicaciones en el plan de estudios
- vytvoření modulu "Publikační činnost" pro VŠ -- La creación de un módulo de "Publicaciones" para la universidad

Změny k 1.4.2008: Los cambios de 1.4.2008:
- nová stránka pro export do SIMS -- Nueva página para la exportación a SIMS
- nové DPD položky a skupiny -- DPD nuevos temas y grupos
- nová stránka suplování dozorů -- Nueva página suplování dozorů
Změny k 10.3.2008: Los cambios de 10.3.2008:
- rozšíření mechanismu převodů úvazků mezi verzemi rozvrhu -- Ampliación del mecanismo de transferencias de tiempo comprendido entre las versiones de lo previsto
Další... Más ...

Inzerce Publicidad Minimalizovat
Máte zájem o reklamu na tomto portálu? Si usted está interesado en anunciarse en este sitio?
CCA Group as Grupo CCA como
Karlovo náměstí 17, 120 00 Praha 2 17 Charles Square, 120 00 Praga 2
Krátká 6 a 8, 301 17 Plzeň Short 6 y 8, 301 17 Pilsen

Přihlásit se Inicio de sesión
 
 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglishMagyarDeutschSlovenčina

Facebook

1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounter

ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 8
Celkem: 3980401
Měsíc: 27944
Den: 1327