https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

RSde Pen Challenge - Dad Joke</dc:subject> <dc:date> 2019-07-14T09:44:58-07:00 </dc:date> </item> </channel> </rss> <meta name = "pesak.eu = 9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name = "pesak.eu = "9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name='yandex-verification' content='7e3e8a89d0a51d7d' /> <meta name = "markosweb.com/validation" content = "0413af39c3efd8a1434b2c2b1937b1b4" /> <meta name="markosweb.com/validation" content="bfb79951b1ea4ace7c5da9dcef342bbb" /> <meta name="webutation-site-verification" content="webutation23db0fc29ebb1992e56e9d34918b40c7" /> <META NAME="YWVP" CONTENT="file01nedM0Nh7uxqyIbQiUG35" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="Stránky pro mladé a mají zde vše co k jejich životu patří- škola-cestování-zábava-humor-sport-obchod-video-hudba-foto-společnost. " /> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="keywords" content="cestování,dějiny,fotografie,příroda,seznamka,zábava,sport,obchod,hry,fotogalerie" /> <meta name="robots" content="all,follow" /> <meta name = "pesak.eu = "06af57992dcd598a34478741335" /> <meta name="author" content="pesak.eu" /> <link href="/rss/articles/data.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Všechny příspěvky" /><link href="/rss/articles/photos.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Fotografie" /><link href="/rss/articles/comments.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Komentáře" /> <title> P E S A K - WIRED t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


 

« Dan Rather Investigates Voting Machines -- Uncovers New Surprises About ES&S Touch-Screens | Main | ES&S Failed to Disclose Manila Manufacturer to Fed Agency -- UPDATED » «Dan Rather zkoumá hlasování Stroje - Uncovers Nové Surprises O ES & S Touch-síta | Hlavní | ES & S Nepodařilo se zveřejnit Manila Výrobce aby Fed agentura - UPDATED»

Vote On the Most Shameful Wikipedia Spin Jobs -- UPDATED Hlasování o Most ostudné Wikipedii Spin Jobs - UPDATED

By Kevin Poulsen Dle Kevin Poulsen E-mail August 13, 2007 | 12:03:01 AM Categories: Wikiwatch 13. srpna 2007 | 12:03:01 AM Kategorie: Wikiwatch

Wikipedia Caltech graduate student Virgil Griffith just launched an unofficial Wikipedia search tool that threatens to lay bare the ego-editing  and anonymous flacking on the site. Caltech vysokoškolský student Virgil Griffith právě zahájila neoficiální Wikipedii vyhledávací nástroj, který hrozí, že položí porodila ego-střih a anonymní flacking na místě. Enter the name of a corporation, organization or government entity and you get a list of IP addresses assigned to it. Zadejte název pro společnost, organizaci nebo vládu subjektu a dostanete seznam IP adres, které mu byly přiděleny. Then with one or two clicks, you can see all the anonymous edits made from those addresses anywhere in Wikipedia's pages. Pak se jedna nebo dvě kliknutí, můžete vidět všechny změny provedené v anonymitě z těchto adres kdekoli ve Wikipedii stránek.

Griffith's work is a neat example of what can be uncovered just by reorganizing public information. Griffith práce je čistý příklad toho, co může být odkrytý jen o nové orientaci veřejnosti informace. Wired News writer John Borland has the full story here . Wired Novinky spisovatel John Borland má plné příběh zde.

THREAT LEVEL predicts a lot of sad, embarrassing secrets will emerge from this project once netizens dive into it -- and we'd like to be a part of that. Úroveň rizika předpovídá hodně smutné, trapné tajemství bude vymanit se z tohoto projektu jednou netizens ponořit se do něj - a my bychom chtěli být součástí tohoto procesu. So visit the Wikipedia Scanner and do some sleuthing. Tak navštivte Wikipedia Scanner a udělat nějaké sleuthing. Post what you find here on our wall of shame, where you can join other Wired News readers in voting submissions up or down. Post co najdete zde na naší zdi hanby, kde můžete k notebooku připojit další Novinky čtenáři v hlasování podání směrem nahoru nebo dolů. We've seeded the list with a few finds of our own. Jsme naočkovaný seznamu s několika nálezy naše vlastní. Happy hunting! Happy lov!

---

Update: 8/16/2007 Update: 8/16/2007

I've been checking a lot of the too-good-to-be-true submissions, and they keep turning out to be true. Byl jsem kontrolu hodně z příliš-dobrý-a-je-pravda, podání, a ti vede odbočka ven, aby to byla pravda. (I deleted a couple exceptions.) If you're skeptical about any of these, you can check the IP address yourself at the ARIN whois . (I zrušuje pár výjimek.) Jestliže jste skeptický o každém z nich si můžete zjistit IP adresu sám na ARIN whois. Let me know by e-mail or in the comments if you find any bogus sightings. Dovolte mi vědět na e-mail nebo do komentáře, pokud vám najít žádné falešné pozorování. It would be hard to invent anything that competes with the truth. Bylo by těžké vymyslet něco, aby konkuroval pravdu.

Show contributions that are: hot | new | top-rated or submit your own sighting Show příspěvky, které jsou: teplé | Nový | top-Hodnoceno nebo předložit vlastní pozorování

 
 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglishMagyarDeutschSlovenčina

Facebook

1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounter

ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 25
Celkem: 3838390
Měsíc: 28569
Den: 1416