Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdraví


Top5 produktů za říjen:
 

 

 

 

 
Monoklonální protilátky pro výzkum by měly být validovány v každé použité aplikaci

Monoklonální protilátky pro výzkum by měly být validovány v každé použité aplikaci. Kredit: Alfred Pasieka / SPL / Getty

Protilátky jsou neocenitelnými nástroji v biologických vědách. Jejich vysoká specificita a selektivita pro jedinečné proteinové cíle z nich činí nepostradatelné výzkumné reagencie. Vědci na celém světě utrácí za protilátky téměř 2,5 miliardy USD ročně na detekci a kvantifikaci exprese proteinů v buňkách a tkáních 1 .

V poslední době se však kvalita těchto činidel intenzivně zkoumá. Ne všechny z nich se zdají být tak selektivní a konkrétní, jak se předpokládalo, což vede k nesprávným, nekonzistentním a nevyvratitelným výsledkům 2 . Poplachové zvonky zazněly v roce 2012, když nezávislé laboratoře nebyly schopny replikovat výsledky 47 z 53 významných výzkumných prací o rakovině 3 .

"Pole bylo omezeno protilátkami, které rozpoznávají nesprávné (nebo vícenásobné) proteinové izoformy a protilátky, které nefungují dobře v konkrétních aplikacích," říká Andrew Waters, postdoktorandský výzkumník na University of North Carolina, Chapel Hill. Vlastní disertační práce Waters byla výrazně zpožděna kvůli protilátce, která rozpoznávala nespecifický protein stejné molekulové hmotnosti jako jeho cílový protein.

Nedokonalost protilátky může významně vyčerpávat čas a peníze na výzkum. Měsíce, někdy roky, lze strávit pokusem o opakování experimentů nebo pokračováním v práci, která je založena na nesprávných závěrech. K řešení tohoto rostoucího problému si vědci musí být vědomi problémů kolem těchto činidel - a výrobci protilátek musí stanovit vyšší standardy kvality.

Běžné problémy a jak jim předcházet

Ačkoli protilátky jsou navrženy tak, aby rozpoznávaly cílový protein, nemusí být schopny tak učinit ve všech aplikacích - zejména v těch, které mění strukturu cílového proteinu. Protilátky by tedy měly být ověřeny v aplikaci zájmu.

Účinnost protilátky může být také narušena vazbou na proteiny mimo cíl, pokud je cíl exprimován v nízkých hladinách nebo má mnoho izoforem. Tyto potenciální překážky lze posoudit použitím vhodných pozitivních a negativních kontrol před provedením experimentu.

Různé dávky protilátky mohou vést k dramaticky odlišným výsledkům. Protože protilátky jsou často označovány jednoduše podle obchodní značky, je důležité zkontrolovat číslo šarže a charakterizační údaje výrobce. Tato informace je často v publikovaných článcích vynechána, takže je velmi obtížné vystopovat skutečnou použitou protilátku - a reprodukovat zjištění.

Nedostatek školení v používání výzkumných protilátek tato rizika zvyšuje. "Mnoho mladých vědců si neuvědomuje potřebu potvrdit, že jejich protilátky fungují v jejich nastavení," říká Giovanna Roncador, vedoucí oddělení monoklonálních protilátek Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas v Madridu.

Spolu s kolegy z Evropské sítě monoklonálních protilátek (EuroMabNet) vytvořil Roncador komplexní soubor pokynů, jak zabránit běžným úskalím při používání protilátek ve výzkumu 4 . Jejich doporučení zahrnují: definování cílového antigenu a experimentální techniky, které budou použity k jeho identifikaci; provádění důkladného prohledávání literatury za účelem nalezení informací o existujících protilátkách; posouzení dostupných validačních údajů a určení, jaká další validační opatření jsou požadována; a poskytnutí všech nezbytných podrobností o protokolu a protilátkách, aby ostatní mohli reprodukovat zjištění.

Další organizace pomáhají s výcvikem: společnosti jako ISAC (Mezinárodní společnost pro rozvoj cytometrie) a ICCS (Mezinárodní společnost pro klinickou cytometrii) vytvářejí webináře a vzdělávací materiály, které pomáhají mladým vědcům při výběru a manipulaci s výzkumnými protilátkami.

Stanovení citlivosti, specificity a reprodukovatelnosti protilátky v dané aplikaci - napříč experimenty a časem - je však složitý a nákladný proces, který vědci nemohou dělat sami. Odborníci z průmyslu a akademické obce se sešli, aby vyvinuli standardní pokyny pro validaci protilátek.

Přísná validace protilátek

Důsledné validace protilátek je dosaženo testováním, že se protilátka v příslušné aplikaci váže na správný cíl. To zahrnuje použití alespoň jednoho z devíti testů specificity ve výše uvedených aplikacích.

Stanovení validačních standardů

https://partnerships.nature.com/product/nature-webcasts/

Krasa.cz
Buďte neodolatelná! Nejširší sortiment výrobků pro vaši krásu.
Hodinky.cz
Vybírejte z několika tisíců modelů značkových hodinek se slevou 40 – 60%!

 

Learn how I saved more than $1500 in my website design

 

 

 

 

Podpořit web

Best Colon Cleanse Guides & Reviews
You will find a range of impartial reviews on the top colon cleansing / body detox products and valuable information on the colon cleansing/ body detox process here.
 

Příspěvky

Záda

24. 4. 2022

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zdraví | Komentářů: 0

Krevní tlak

13. 4. 2022

 

Schizofrenie

8. 11. 2021

Site rating Freedom.Reviews №1
 

Nemocný

12. 4. 2021

 

Aceton v dechu

12. 4. 2021

 

Vše o zdraví

12. 4. 2021

 

Parkinsonova choroba-cviky

1. 4. 2021

 

Parkinsonova choroba

1. 4. 2021

 

Poruchy spánku

22. 1. 2021

 

Pandemie

20. 1. 2021

 

Koronavirus

20. 1. 2021

C O R O N A V I R U S Klikni zde a podpoř tyto stránky

 

Pečujte o své zdraví

2. 11. 2020

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zdraví | Fotografie: LÁZNĚ KLIMKOVICE

Psychiatrie

28. 10. 2020

 

Moje zdravi

1. 8. 2020

 

C O R O N A V I R U S

27. 5. 2020

 

Systemsbiology

22. 7. 2019

 

Ciesur.imwmalt.be

2. 6. 2019

 

První pomoc

2. 5. 2019

 

Zdravá kuchařka

24. 4. 2019

 

Zdravotní pojištění

16. 12. 2017

 

11. dubna je Světový den Parkinsonovy choroby

18. 4. 2016

Feedspot

9. 11. 2015

 

ZdravÍ-životní energie

7. 3. 2015

 

Ebola 2014

28. 10. 2014

 

Neuruologie-epilepsie

12. 8. 2012

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zdraví | Fotografie: LÁZNĚ KLIMKOVICE

ZUBY

12. 8. 2012

INFORMAČNÍ SERVER O ZDRAVÍ

12. 8. 2012

Celý příspěvek | Rubrika: Zdraví | Fotografie: LÁZNĚ KLIMKOVICE

Vyhledejte lékaře

27. 3. 2012

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zdraví | Fotografie: LÁZNĚ KLIMKOVICE

PÉČE O SENIORY

1. 9. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zdraví | Fotografie: PRADĚD

Těhotenství nebo neplodnost

1. 9. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zdraví | Fotografie: LÁZNĚ KLIMKOVICE