google.com, pub-2683016689896970, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google-site-verification: google941825989d4d1ad0.html google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8 pfmmez5jz27k39lyu3k86ophvf9az2 000 P E S A K - Zdraví - PÉČE O SENIORY google-site-verification: google941825989d4d1ad0.html
Jdi na obsah Jdi na menu
 


PÉČE O SENIORY

 

 

 

Don't Choose Alone! Nevybírejte Alone!
Call an Advisor for Free, Immediate Assistance Now! Zavolejte poradce zdarma, okamžitou pomoc teď!
1-866-454-2736

"Thanks for all your help and concern. You have been so wonderful and given so much information and direction. My Aunt and I would have been lost without you." "Díky za pomoc a obavy. Ty byly tak úžasné, a vzhledem k tomu, tolik informací a směr. Tety a já bych byl ztracen bez tebe."

-- Cheryl G. - Cheryl G.
 

"Thank you for your immediate response to my inquiry for information about a retirement community . I feel much more informed and less overwhelmed with our future decisions. I appreciate your time, energy, and sensitivity. Again, thank you for all the information and thoughts on our situation. " "Děkuji vám za vaši okamžitou odpověď na můj dotaz na informace o odchodu do důchodu společenství. Cítím se mnohem méně informovaní a ohromen s naší budoucí rozhodování. Vážím si svého času, energie a citlivosti. Opět děkuji za všechny informace a myšlenky o naší situaci. "

-- Nicole B. - Nicole B.
 

"Through your help I was able to find a facility that was affordable and one that my Mom truly likes. We moved her in a little over a week ago and she is adjusting nicely. I am sure you can imagine how tough it can be on a family who is attempting to help a loved one who is aging. We feel blessed that we found you to help us through this difficult time." "Díky vaší pomoci jsem byl schopen najít zařízení, které je cenově dostupné a jeden, že moje máma opravdu rád. Přestěhovali jsme se do ní trochu více než před týdnem, a ona se upravují vyporádá. Jsem si jist, že si dokážete představit, jak těžké může být pro rodiny, kteří se snaží pomoci svým blízkým, kteří se stárnutí. Cítíme, že jsme našli dobrořečil, abyste nám pomohli v této těžké době. "

-- Roger T. - Roger T.
 
 
Obrázek rodinu
Call Us Zavolejte nám
Today Dnes
1-877-MOM-DAD9
(1-877-666-3239)
 

Welcome to A Place for Mom! Vítejte na místo pro mami!

We are a free referral service helping families find nursing homes , assisted living , Alzheimer's care , retirement communities , home care , and other senior care options. Jsme volné postoupení služby rodinám pomáhají najít pečovatelských domech, asistované bydlení, Alzheimerova péče, starobní komunity, domácí péči, a další odborná péče možnosti. Our experienced Eldercare Advisors have assisted thousands of families with the difficult task of selecting senior care. Naši zkušení poradci seniory pomohly tisícům rodin s obtížným úkolem výběr vrcholového péče.

I am looking for elder care near: Já jsem hledal starší péči v blízkosti:
City: Město: State: Stát: ZIP Code: PSČ:
Please enter a city and state, or enter a valid ZIP code Prosím, zadejte město a stát, nebo zadat platné PSČ

First Name: Jméno: Please enter your first name Prosím, zadejte své jméno Contact Phone: Kontaktní telefon: ( ) - -- x Please enter a 10-digit phone number Zadejte číslici 10-telefonní číslo
Last Name: Příjmení: Please enter your last name Prosím, zadejte vaše příjmení E-Mail: Please enter a valid e-mail address Zadejte platnou e-mailovou adresu
How did you Jak jste se
hear about us: slyšet o nás:
Please make a selection Proveďte prosím výběr
A Place for Mom is committed to your privacy. Místo pro mámu je odhodlána vaše soukromí.
Business Ověřené Seal
 
 
"You will never know how much you have done for us. We finally have peace of mind knowing that Mom is safe, secure and properly cared for. Millions of thanks and God bless you." "Už nikdy se nebudete vědět, jak moc jste udělal pro nás. Konečně máme klid s vědomím, že máma je bezpečné a řádně pečuje. Miliony poděkování a Bůh ti žehnej."
-- Nancy & Loren - Nancy & Loren
 

"Just a quick note to add an additional thanks to your help in finding a home for my Mom. She has been there almost two months now. St. Philomena's has proved to be the perfect place for her. I have NEVER witnessed such compassion and care unless someone is caring for their own parent. I really feel that God was guiding me when I was given a brochure regarding your services." "Jen rychle upozornit přidat další díky Vaší pomoci najít domov pro moji mámu. Byla tam téměř dva měsíce hned. Svatého Philomena to se ukázalo jako ideální místo pro ni. Nikdy jsem svědkem takového soucitu a péče, pokud je někdo v péči o své vlastní rodiče. jsem opravdu pocit, že Bůh byl vůdčí mi, když jsem dostal brožuru o Vašich služeb. "

-- Elaine F. - Elaine F.
 

"I can’t imagine searching for senior housing options without A Place for Mom! You responded to our request for help immediately, and gave us great places to visit, each a little different, allowing us to compare and look for strength and weaknesses. So, THANK YOU, THANK YOU! I would highly recommend you to any of our friends who need help finding elder care." "Neumím si představit hledání senior bydlení bez možnosti Místo pro mami! Ty reagovaly na naši žádost o pomoc okamžitě, a dal nám skvělý tipy na výlety, každý trochu jinak, což nám umožňuje porovnávat a hledat sílu a slabiny. Tak, děkuji, děkuji! bych Velmi doporučuji, abyste některou z našich přátel, kteří potřebují pomoc najít starší péče. "

-- Jim J. - Jim J.
Found Senior Care in Portland , OR Nalezeno senior péče v Portland, OR

"Thanks again for all your help. It’s amazing how much more in control I feel – that things will work out – after our conversation. Your knowledge and experience are just what I needed!" "Díky opět za pomoc. Je úžasné, jak daleko v kontrolních cítím - že to bude fungovat - po našem rozhovoru. Vaše znalosti a zkušenosti jsou přesně to, co jsem potřeboval!"

-- Carol S. - Carol S.
 

"Thank you so much for your help. I have chosen Welcome Home Senior Residence for my mom. It is only 10-15 minutes from my home and it was better than I ever expected. I took Mama there and she fell in love with the caretakers and there is a gentleman there who will be available to walk with her in the mornings. Her room is small but we can bring many of her things to make it her own. I was frantic until you stepped in to help, and for that I am eternally grateful. I have told everyone I know about your wonderful help." "Moc vám děkuji za vaši pomoc. Jsem vyvolil Vítejte Domů senior rezidence pro mámu. Je pouze 10-15 minut od mého domova a to bylo lepší, než jsem kdy očekával. Jsem máma, a ona se zamiloval do caretakers a je gentleman, kteří budou mít k dispozici chodit s ní do rána. Její pokoj je malý, ale může přinést mnoho věcí, které jí je vlastní. Byl jsem šílený, dokud se stupňuje v pomoci, a že Jsem vděčný věčně. jsem všem vím o vaší úžasné pomoci. "

-- Karen H. - Karen H.
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Původní text v jazyce anglicky:
We are a free referral service helping families find nursing homes , assisted living , Alzheimer's care , retirement communities , home care , and other senior care options.
Navrhnout lepší překlad

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Diegovelazquezselfportrait.jpg

http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&aq=t&ie=UTF-8&rls=GGLL,GGLL:2008-16,GGLL:en&q=Diego+Vel%c3%a1zquez

 

Náhledy fotografií ze složky PRADĚD

 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglishMagyarDeutschSlovenčina

Facebook


1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounterTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 23
Celkem: 4290142
Měsíc: 37469
Den: 1053