Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO SE DĚJE

23. 5. 2009
DelphiFAQ - resources for software engineers and all IT professionals DelphiFAQ - zdroje pro softwarové inženýry a odborníky v oblasti IT

http://blog.indiraidea.com/

 

 

 

Linux zdrojové kódy GNU GLOBAL is a source code tagging system that works the same way across diverse environments (emacs, vi, less, bash, web browser, etc). You can locate specified objects in source files and move there easily. It is useful for hacking a large project containing many subdirectories, many #ifdef and many main() functions. It is similar to ctags or etags but is different from them at the point of independence of any editor. It runs on a UNIX(POSIX) compatible operating system like GNU and BSD. GNU GLOBAL je systém značkování zdrojových kódů, který pracuje stejným způsobem v celé rozmanitých prostředích (emacs, vi, menší, bash, webové prohlížeče, atd.). Můžete vyhledat uvedené předměty v zdrojových souborů a jednoduše přesunout tam. To je užitečné pro hackování jedna rozsáhlý projekt obsahující mnoho podadresářů mnoho #ifdef a mnoho main() funkci. Je podobný ctags nebo etags, ale liší se od nich na místě nezávislosti jakéhokoli editoru. Běží na systému UNIX (POSIX) kompatibilní operační systém, jako GNU a BSD.GNU GLOBAL is part of the GNU project , and is free software . You can freely copy, modify and redistribute this program under GNU GPL . GNU GLOBAL je v rámci projektu GNU a svobodného software. Můžete volně kopírovat, modifikovat a redistribuovat program pod GNU GPL.

GNU GLOBAL is also commercial (for-profit) software based on BOKIN model . GNU GLOBAL je také komerční (pro-zisk) software založený na BOKIN model.

Snipr 

 http://snipr.com/site/browse

Sign in |

 

 

 

 

 

What's On? Co se děje?

Whether you like to travel, cook, meditate, hike, head-bang or just hang with your kids, our original shows are tailored to the things you're into. Ať už chcete cestovat, vařit, meditovat, túru, vedoucí-bang, nebo jen pověsit s dětmi, naše původní ukazuje jsou přizpůsobeny tak, aby to, co jste do.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Původní text v jazyce anglicky:
Navrhnout lepší překlad

 

 

Accredited Schools

© 2008 DevelopYourCareer | Privacy Policy | Terms of Service

 

http://forum.blackhairmedia.com/printer_friendly_posts.asp?TID=157662