Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teror

31. 8. 2020

Bush Vs Bin Laden -

DUCH DOBY

 

 

NAJDI PRAVDU-PRAVDA VÍTĚZÍ

 

http://chromik.wz.cz/17_utajene_11_zari.htmlFingovaný teror – cesta k válce a diktatuře

17.1.2007

Je to nejstarší trik, sahající až do časů Říma; vytvoření nepřátel, které potřebujete.

V roce 70 př.n.l. chtěl Římu vládnout ambiciózní, méně významný politik a extrémně bohatý muž, Marcus Licinius Crassus. Jen abyste měli představu, jakým typem muže Crassus skutečně byl, je mu připisováno zavedení hasičů. Ale v Crassusově verzi jeho hasičští otroci přiběhli k hořícímu domu a Crassus nabídl, že ho na místě koupí za zlomek ceny. Když ho majitel prodal, Crassusovi otroci ho uhasili. Když ho prodat odmítl, Crassus ho nechal shořet. Díky tomu se stal největším jednotlivým soukromým vlastníkem půdy v Římě, a část svého bohatství používal k pomoci Juliu Caesarovi v boji proti Cicerovi.


V roce 70 př.n.l. byl Řím stále republikou, jež svým vládcům vymezovala velmi přísné mantinely, co můžou dělat a co je důležitější, hranice, co dělat NEMŮŽOU. Jenže Crassus neměl ani nejmenší chuť taková omezení své osobní moci trpět a zosnoval plán.

[Crassus]

Využil vzpoury otroků, vedené Spartakem, aby uvrhl do srdcí Římanů hrůzu. Jenže Spartakus neměl v úmyslu pochodovat na Řím, protože věděl, že by to byla sebevražda. On a jeho spolubojovníci nechtěli mít s Římskou říší nic společného a od začátku měli v plánu pouze ukořistit od svých bývalých pánů dost peněz na to, aby si mohli najmout loďstvo, s nímž by odpluli za svobodou.

Odplutí byla ta poslední věc, kterou Crassus chtěl, aby Spartakus udělal. Potřeboval vhodného nepřítele, prostřednictvím kterého by v zájmu osobního politického profitu terorizoval Řím. Proto Crassus námořníky podplatil, aby odpluli bez Spartaka a pak umístil dvě římské legie tak, že Spartakus neměl jinou možnost, než se vydat na pochod k Římu.

Římané, vyděšení hrozbou příchodu tolik obávané armády gladiátorů, prohlásili Crassuse prétorem. Ten pak Spartakovu armádu rozdrtil a přestože slávu získal Pompeius, Crassus byl příští rok zvolen římským konzulem.

Římané se tak vzdali republikánské formy vlády. Brzo přišel první triumvirát, skládající se z Crassuse, Pompeiuse a Caesara, následovaný vládou božských císařů.

Římané byli podvedeni, aby se vzdali republiky a přijali vládu císařů.

[Caesar]

Cicero, politický oponent Julia Caesara, hrál v rámci kampaně proti Juliu Caesarovi stejnou hru, prohlašujíc Řím za oběť „obrovské pravicové“ konspirace, v níž byla jakákoliv vyslovená touha po zákonném omezení vládní moci považována za podezřelé chování. Cicero, aby Římanům ukázal, jak je Řím nestabilní, najal nebezpečné zločince, aby způsobili co nejvíce zmatků a svou kampaň založil na slibu, že pokud bude zvolen a bude mu udělena mimořádná moc, vyřeší vnitřní spory a potlačí nepokoje.

To, o čem se Cicerovi jen zdálo, uskutečnil Adolf Hitler. Když byl Hitler zvolen německým kancléřem, neměl, stejně jako Crassus, ani nejmenší chuť dodržovat přísná omezení své moci daná německými zákony. Na rozdíl od Cicerovy doby byli Hitlerovi zločinci snadno rozpoznatelní; všichni nosili stejné hnědé košile. Ale jejich činy se od činů jejich římských předchůdců nijak nelišily. Inscenovali bitky, zapalovali ohně, dělali tolik problémů kolik jen mohli, zatímco Hitler ve svých projevech sliboval, že by mohl s vlnou zločinu, rozvratu a terorismu, kdyby mu byla udělena mimořádná moc, skončit.

[Hitler]

Pak shořel Reichstag; to byl zinscenovaný teroristický útok.

Němci byli podvedeni, aby se vzdali republiky a přijali totální vládu Führera.

Hitler poslal německé vojáky v polských uniformách, aby zaútočili na rozhlasovou stanici v Gliwicích, pak Němcům lhal, že je Polsko napadlo a přivedl Německo do druhé světové války.

Státem sponzorované školy vám tohle nikdy neřeknou, ale vlády se běžně spoléhají na podvody, aby prodaly svou agendu váhající veřejnosti. Římané přijali císaře a Němci přijali Hitlera ne proto, že to chtěli, ale protože v nich pečlivě vytvořená iluze hrozby vyvolala představu, že jiná volba neexistuje.

Naše vlády také používají podvody k vytvoření iluze, že my jako národ nemáme jinou možnost než následovat vládu, která si nás přeje podrobit.

V roce 1898 propagovaly New York World Josepha Pulitzera a New York Journal Randolpha Hearsta americkou intervenci na Kubě. Hearst poslal na Kubu fotografa, aby fotil nadcházející válku se Španělskem. Když se fotograf zeptal, proč má jet fotit zrovna válku, která teprve může nastat, Hearst tvrdil, že odpověděl: „Vy udělejte fotky a já zařídím válku.“ Hearst dodržel slovo. Jeho noviny publikovaly příběhy o velkých zvěrstvech spáchaných vůči Kubáncům, z nichž se většina ukázala jako vymyšlená.

[Maine]

V noci 15. února 1898 explodovala loď USS Maine, kotvící v havanském přístavu jako důkaz rozhodnutí USA chránit své zájmy. Kapitán Sigsbee, velitel Maine, až do završení vyšetřování příčiny exploze tvrdil, že neexistoval žádný předpoklad, že nepřítel zaútočí. Proto ho tisk strhal za „odmítání vidět očividné“. Atlantic Monthly otevřeně napsal, že lze předpokládat, že exploze nebyla ničím jiným než úmyslným činem Španělska, protože to „naprosto odporovalo zákonům pravděpodobnosti“.

Pod heslem „pamatujte na Maine“ vstoupily USA do války se Španělskem, posléze porazily Filipíny (a kromě toho anektovaly Havaj).

V roce 1975 proběhlo vyšetřování vedené admirálem Hymanem Rickoverem, prošetřující údaje získané zkoumáním vraku v roce 1911 a jeho závěr byl ten, že o vnější explozi neexistuje žádný důkaz. Nejpravděpodobnější příčinou potopení byl výbuch uhelného prachu ve skladišti uhlí nerozvážně umístěném vedle lodních skladišť. Opatrnost kapitána Sigsbeeho byla opodstatněná.

[Roosevelt]

Prezident Franklin Delano Roosevelt potřeboval válku. Potřeboval horečkou velké války zamaskovat symptomy stále smrtelně nemocné ekonomiky, dostávající se z velké krize (a zároveň se transformující směrem k socialismu). Roosevelt chtěl válkou s Německem zastavit Hitlera, ale americký lid, stále ještě zápolící s obtížnou ekonomickou situací, byl i navzdory několika provokacím v Atlantiku proti jakýmkoliv válkám. Porušil neutralitu půjčkami a pronájmy a dokonce nařídil potopení několika německých lodí v Atlantiku, ale Hitler se nechtěl nechat vyprovokovat.

Roosevelt potřeboval nepřítele a když se na Ameriku žádný nepřítel nechtěl ochotně vrhnout, tak musel být do útoku na Ameriku vmanévrován, stejně jako Marcus Licinius Crassus vmanévroval Spartaka do útoku na Řím.

Cesta k boji se otevřela, když Japonsko podepsalo trojstrannou dohodu s Německem a Itálií, v níž si všechny strany vzájemně slíbily poskytnutí ochrany.

[Pearl Harbor]

Protože by Hitler Spojeným státům bez ohledu na provokace válku nikdy nevyhlásil, muselo k tomu být přinuceno Japonsko, které bylo po ruce.

Prvním krokem bylo uvržení ropného a ocelového embarga na Japonsko pod záminkou jeho válek v Asii. To Japonce přinutilo uvažovat o obsazení oblastí bohatých na ropu a nerosty v Indonésii. Evropské síly byly vojensky vyčerpány válkou v Evropě, takže Spojené státy představovaly jedinou sílu v Pacifiku schopnou zastavit Japonsko před napadením Nizozemské východní Indie, a přesunutím pacifické flotily ze San Diega na havajský Pearl Harbor udělal Roosevelt preventivní zásah, protože této flotile nařídil udělat při jakémkoliv plánu Japonska rozšířit svou říši do „jižních oblastí se zdroji“ první krok.

Roosevelt obklíčil Japonce stejně jako Crassus Spartaka. Japonsko potřebovalo ropu. Proto muselo napadnout Indonésii a aby to mohlo udělat, muselo nejprve odstranit hrozbu americké flotily v Pearl Harboru. Žádná jiná cesta pro něj skutečně nikdy neexistovala.

Aby se americký národ rozzuřil na nejvyšší míru, Roosevelt potřeboval, aby byl první otevřený japonský útok tak krvavý, jak to jen bylo možné, aby to vypadalo jako stejně zákeřný útok, jaký Japonsko provedlo proti Rusku. Od této chvíle až po samotný útok na Pearl Harbor Roosevelt a jeho kolegové zajišťovali, že velitelé na Havaji, generál Short a admirál Kimmel, byli ohledně rozmístění japonské flotily a jejího cíle drženi v maximální nejistotě a pak je použili jako obětní beránky. (Kongres oba nedávno ospravedlnil a posmrtně jim vrátil hodnosti.)

Ale armádní výbor tehdy celou věc uzavřel s tím, a odtajněné dokumenty to později potvrdily, že Washington o nadcházejícím útoku věděl, přesně věděl, kde japonská flotila byla a věděl, kam míří.

Ministr zahraničí Hull ukázal 29. listopadu reportérovi United Press Joe Leibovi zprávu s časem a místem útoku a New York Times ve svém speciálním vydání z 8.12.1941 o Pearl Harboru na str. 13 oznámily, že čas a místo útoku byly známy předem!

Často opakované tvrzení, že japonská flotila dodržovala během cesty na Havaj rádiový klid, je lživé. Kromě dalších odposlechů je v archivech NSA (Národní bezpečnostní agentura; pozn. překl.) NEKÓDOVANÁ zpráva poslaná japonskou cisternovou lodí Shirya, v níž se uvádí: „Pokračujeme na pozici 30,00 S, 154,20 V. Očekávané dosažení této pozice 3. prosince.“ (blízko Havaje)

[Lyndon Johnson]

Prezident Lyndon Johnson chtěl válku ve Vietnamu. Chtěl tak dopomoci svým přátelům, vlastnícím zbrojí společnosti, k malému obchodu. A nejvíc ze všeho potřeboval provokaci, jež by přesvědčila americký lid, že skutečně „není jiná možnost“.

5. srpna 1964 přinesly noviny po celé Americe zprávy o „obnovených útocích“ na americké torpédoborce operující ve vietnamských vodách, konkrétně v zálivu Tonkin. Oficiální verze zněla, že torpédové lodi Severního Vietnamu zahájily „nevyprovokovaný útok“ na USS Maddox, která byla na „běžné obhlídce“.

Pravda je taková, že USS Maddox byla zapojena do útoku na základě zpravodajské schůzky v koordinaci se současnými útoky Jižního Vietnamu a laoských vzdušných sil na cíle v Severním Vietnamu. Pravda je taková, že žádný útok torpédových lodí proti USS Maddox neproběhl. Kapitán John J. Herrick, velitel taktického uskupení v zálivu, telegrafoval do Washingtonu, že tato zpráva byla důsledkem „přílišné horlivosti“ obsluhy sonaru, která slyšela zvuky vlastních lodních šroubů a zpanikařila. Ale Lyndon Johnson, dokonce i na základě této vědomosti, že se jedná o falešnou zprávu, v noci odjel do národní TV oznámit zahájení leteckých úderů proti Severnímu Vietnamu v „reakci“ na útok, který nikdy nebyl.

Prezident George H. W. Bush chtěl válku v Iráku. Stejně jako Crassus byl i George Bush motivován penězi. Konkrétně penězi z ropy. OPEC nedodržoval limity těžby ropy na Středním východě a trh byl přesycen ropou z Iráku, který ovládá zhruba 1/3 zásob ropy v celém regionu.

George chtěl válku, která by produkci ropy zastavila, čímž by ochránil ceny (a zisky) před větším pádem, než jaký už nastal. Jenže stejně jako Roosevelt potřeboval, aby první krok udělala „druhá strana“.

Irák se dlouho snažil získat větší přístup do Perského zálivu a cítil se omezen úzkým pruhem země podél kuvajtské severní hranice, blízko nepřátelského Iránu. George Bush, který Irák během jeho války s Iránem tajně vyzbrojoval, přes Aprila Glaspieho vzkázal, že kdyby Saddám zabral větší část Kuvajtu, USA by nezasáhly.

Samozřejmě, že Američané nehodlali posílat své syny a dcery riskovat životy kvůli ropným produktům. Proto George Bush vymyslel podvod za použití firem pro práci s veřejností, které se z peněz daňových poplatníků staly těmi nejpilnějšími a nejnápaditějšími lháři! Tyto PR firmy připravily monumentální podvod, v jehož rámci šla dcera kuvajtského velvyslance ve Spojených státech do TV, kde předstírala, že je zdravotní sestra, a vyprávěla hrůzyplné příběhy o tom, jak irácké vojenské jednotky v kuvajtské nemocnici rozbíjely inkubátory a nechávaly nedonošené děti umírat na studené podlaze. Média, jež byla od začátku součástí celého podvodu, se nikdy neobtěžovala zeptat, proč ty děti „sestra“ prostě nezvedla a nezabalila je do dek nebo do něčeho.

Američané, rozzuření příběhem o inkubátorech, podpořili operaci Pouštní bouře, která neodstranila Saddáma od moci, ale odstranila skoro na 2 roky kuvajtskou ropu z trhu a omezila export irácké ropy až dodnes. Naši synové a dcery, kteří se vrátili domů s vážnými a vleklými nemocemi, zřejmě nepředstavovali příliš velkou cenu za zvýšené ropné zisky.

Po vítězství v Iráku přišla další válka, tentokrát v nerostně bohaté oblasti Bosny. A pro podporu vojenské akce byl opět použit podvod.

[Fikret Alic]

Byla použita fotografie Fikreta Aliceho hledícího přes ostnatý drát, která měla „dokázat“ existenci moderních koncentračních táborů. Jak naznačuje titulek „Belsen 92“, byly použity všechny možné příběhy a srovnání s nacistickými hrůzami, aby se americké jednotky pustily do války s dalším národem.

Když přišli němečtí novináři do Trnopolje, místa údajného koncentračního tábora, nafilmovat dokument, zjistili, že tato fotografie byla podvod! Tábor v Trnopolje nebyl koncentrační, ale utečenecký. A nebyl obehnán ostnatým drátem. Důkladné prozkoumání fotografie odhalilo, že fotograf udělal fotografii přes přerušený plot obklopující dílnu s nářadím.

Američané byli opět podvedeni, aby podporovali akci, kterou by jinak nepodporovali.

[Bill Clinton]

Ačkoliv několik amerických prezidentů vědomě zahájilo válku z osobních důvodů, pravděpodobně žádný to nedotáhl do takového extrému jako Bill Clinton. Po očekávaném veřejném vyjádření Moniky Lewinské, následujícím po jejím svědectví, Clinton nařídil raketový útok na Súdán a Afghánistán na základě tvrzení, že má nezvratný důkaz, že tam (bývalý spojenec v Afghánistánu) Usama bin Ladin vyrábí chemické zbraně.

Průzkum fotografií trosek neodhalil žádnou laboratoř, která by takové zbraně vyráběla. Ujištění CIA, že má pozitivní půdní testy na biologické zbraně, se jí vrátilo, když se ukázalo, že nikde poblíž bombardovaných zařízení nebyla otevřená půda. Súdán žádal mezinárodní pozorovatele, aby přišli a prozkoumali, jestli zbytky továrny obsahují stopy nervového plynu, o němž Clinton tvrdil, že tam byl. Nenašlo se nic. Byla to neškodná továrna na aspirin a její majitel žádal náhradu škody.

[Súdán]

Text pod fotografií: Pozdější zkoumání místa, na které bylo v Afghánistánu udeřeno, odhalilo, že to byla mešita.

Mezitím začaly média zaplavovat příběhy o genocidě a zvěrstvech v Kosovu (v době, kdy bylo třeba odvrátit pozornost od súdánského selhání), stejně šokující a senzační, jakými se ukázaly být příběhy Williama Randolpha Hearsta o Kubě.

[údajný Mig má anglicky nápis]

Vláda a média Američany opět podvedli. Výše uvedená fotografie byla ukázána na všech televizních stanicích s tvrzením, že šlo o jeden z Migů Slobodana Miloševiče, sestřelený při útoku na civilisty. Bližší zkoumání (klikněte na fotografii) ukazuje, že nápis na něm byl v angličtině!

Stejně jako v Německu za kancléře Hitlera se i v našich zemích odehrávají události, jež zasévají do srdcí obyvatel strach, jako jsou bombové útoky na WTC v New Yorku, Oklahoma City Federal Building a v Olympijském parku (načasovaná tak, aby odvrátila pozornost médií od svědků, kteří viděli sestřelení TWA 800). Média velmi rychle obvinila „radikály“ , „diversanty“, „pravicové konspirátory“ a jiné „nepřátele z našeho středu“, což se nijak nelišilo od lží, které používali Cicero a Hitler.

Jenže bližší pohled na domácí teroristy prozrazuje, že nejsou tím, kým by měli být. FBI měl ve WTC informátora Emada Salama, který se nabídl, že bomby zneškodní. FBI mu řekla „ne“. Tzv. „horká základna“ bílého separatismu v Eloihm City, občasném domově Timothy McVeigha tři týdny před výbuchy v Oklahoma City, byla nalezena a vedena informátorem FBI!

[Náklaďák Ryder v tajném táboře]

A nikdo nikdy doopravdy nevysvětlil, co dělal druhý náklaďák Ryder dva týdny před útoky v tajném táboře nedaleko Eloihm City.

Tak jsme se dostali až k dnešku. Stejně jako Řím v dobách Crassuse a Cicera, nebo Německo pod čerstvě zvoleným Hitlerem, jsme varováni, že nás ohrožuje neúprosný, neviditelný, všudypřítomný a nenapadnutelný nepřítel, protože naše vláda je omezována tou starou hloupou Listinou základních práv a svobod. Už se objevily debaty, zda nejsou za určitých okolností, jako jsou ty, kterým údajně čelíme, ospravedlnitelné „zvláštní metody“ (tj. mučení).

A stejně jako v Římě a Německu vláda pokračuje v boji s veřejností za rozšíření své moci a autority k „vypořádání se s krizí“.

Ale přestože jsou před kamerami stále vyvolávána hrozivá varování, je legitimní se ptát, jak reálné tyto krize skutečně jsou a nakolik jde o výsledek politických machinací našich vůdců.

Představují teroristé skutečnou hrozbu, nebo jsou to jen herci s bombami, placení Cicerem a oblečení do hnědých košil Hitlerem?

Pochází terorismus ve Spojených státech skutečně zvenčí, nebo je to jen divadelní produkce, aby Američané věřili, že nemají na vybranou, musí se vzdát republiky a přijmout totalitní vládu nového císaře nebo nového Führera?

Jakmile Římané ztratili svou republiku, už ji nikdy nedostali zpět. Jakmile Němci ztratili svou republiku, už ji nikdy nedostali zpět. V obou případech se před navrácením svobody lidu musely oba národy zhroutit.

Pamatujte na to, co vám řekne Crassus, když se blíží Spartakus.

Pamatujte na to, když se zločinci v ulicích záměrně chovají tak, aby mezi lidmi vyvolali strach.

Pamatujte na to, když hoří Reichstag.

Pamatujte na to, když vám prezident lže o zbraních hromadného ničení.

Článek Fake Terror - The Road To War And Dictatorship vyšel už před delší dobou na serveru whatreallyhappened.com, ale domnívám se, že neztratil nic na své aktuálnosti. Překlad: Erik Sedláček - děkuji.

 
 

 

Články s podobnou tématikou


Užší výběr podle témat
 

Obsah za posledních 6 měsíců

127 článků

Titulek Datum Slov Autor
Radar jako radar? 16.2.07 984 Michal Kubík
Ocelová pěst sionistů dopadla aneb "Holocaust si rozvracet nedáme!" 15.2.07 873 VS
Svět by mohl zastavit Bushovy zločiny výprodejem dolaru 14.2.07 1 581 Paul Craig Roberts
Mezi dvěma mlýnskými kameny 13.2.07 947 René Bartošek
Šest lží o Íránu, kterým byste neměli věřit 12.2.07 1 615 Rosa Schmidt Azadi
Hysterie v Herzliji 9.2.07 967 Patrick J. Buchanan
Zrada české inteligence 9.2.07 2 420 Roman Elmar Skružný
Írán: válka se blíží 8.2.07 1 733 John Pilger
Ztraceno v překladu 8.2.07 1 574 Jonathan Steele
Co zabíjí mladé lidi v úžině Cape Cod? 6.2.07 982 VS
Kto stojí za svetovým terorizmom? 5.2.07 1 762 Milan Šupa
Co se vlastně u Nadžafu stalo? Různé verze 5.2.07 2 610  
Kybernetoví vojáci pro Izrael 2.2.07 696 Yonit Farago
Pozor na falešné proroky - z obou stran 1.2.07 694 VS
Demonstrace Ne základnám 30.1.07 687 VS
Falešný pocit nebezpečí? 29.1.07 5 191 John Mueller
„Nemohu snést neustále vpády vojáků do svého domu“ 28.1.07 670 Lina Massufi
Jde o hodně 26.1.07 1 022 VS
Hra Washingtonu v Turkmenistánu 26.1.07 1 527 Mike Whitney
Nebuďme sloni 23.1.07 1 333 VS
Nezklamal! 23.1.07 1 195 VS
Bush udělal z USA kolonii Izraele!!! 22.1.07 1 860 Paul Craig Roberts
Nejhorší je ta bezmoc 21.1.07 1 152 VS
Fingovaný teror – cesta k válce a diktatuře 17.1.07 3 502  
Američtí veteráni z Iráku jsou ponecháni osudu 16.1.07 855 Aaron Glantz
Scéna je připravena 15.1.07 1 970 VS
Předpověď teroristického útoku 13.1.07 757 Michal Podolák
Sešli se v Teheránu 12.1.07 1 878 Izrael Šamír
Kdo měl zájem na vraždě? 10.1.07 2 426 Jan Schneider
Americký útok na sídlo irácké strany. Toto je Plán B? 10.1.07 560 Raed Jarrar
Lídr Hamasu: Uznáme Izrael v hranicích z roku 1967 8.1.07 2 223  
Americký plán, jak dát Izraeli možnost šířit sektářský konflikt mezi muslimy v celém regionu… 6.1.07 700 Paul Craig Roberts
Rakovina přírody – člověk 5.1.07 807 Michal Podolák
Izraelský ministr klade OSN požadavky 5.1.07 425 Gil Hofman
Izraelský generál volá po útoku na Írán 4.1.07 579 Michael Carmichael
Barbarský lynč prezidenta Saddama Husseina 2.1.07 548 Mahathir Mohamad
Reakce na Saddamovu popravu 2.1.07 891  
Jaký jsi byl, roku 2006? 1.1.07 2 503 VS
Jakou cenu za Saddama? 31.12.06 770 David S. Larsen
Média 29.12.06 2 372 Bjørn Lomborg
Naivní Američané! Celý svět se vám směje! 23.12.06 1 778 Paul Craig Roberts
David Irving podmínečně propuštěn 22.12.06 517 VS
Jsme pro okamžitý odchod všech amerických vojáků z Iráku 22.12.06 673  
Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl III. 18.12.06 7 946 John J. Mearsheimer a Stephen M. Walt
Expert: Bush nemůže zaútočit na Írán 15.12.06 462 Yaakov Lappin
Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl II. 15.12.06 5 717 John J. Mearsheimer a Stephen M. Walt
Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl I. 14.12.06 5 976 John J. Mearsheimer a Stephen M. Walt
Dva roky po americkém útoku se Fallúdža vrací do rukou povstalců 13.12.06 877 Jay Price a Muhammad ad-Dulajmí
Tři roky po Kellyho smrti: Odměny, zvýšení platu, sláva pro ty, kteří pomáhali zamaskovat jeho smrt 12.12.06 1 390 VS
Zpravodajská služba: Irácká provincie Anbár je opěrným bodem povstalců 11.12.06 588 Dafna Linzer, Thomas E. Ricks
Nálada v Latinské Americe jako po studené válce 11.12.06 478 Nadia Martinezová
Sebevražda protiválečného demonstranta 9.12.06 816 Ashley M. Heher
Izraelská lobby tvrdí, že Pentagon je „infiltrován islamofašisty“ 8.12.06 1 156 Michael Collins Piper
Ví někdo ve Washingtonu nebo na Downing Street, co se doopravdy děje v Iráku? 7.12.06 3 729 Patrick Cockburn
Pošlete pohlednici lidem vězněným za jejich názory 6.12.06 1 651 VS
Ahmadínedžádův dopis Američanům 5.12.06 2 375  
Zápas o příští generaci 1.12.06 3 377 Danny Felsteiner
USA jsou unášeny vlnou zbrojní bonanzy 30.11.06 956 Frida Berrigan
Mahmúd Ahmadínedžád v OSN 21. září 2006: 28.11.06 3 360  
Jak můžeme dovolit, aby to pokračovalo? 27.11.06 1 243 Kathleen Christison
Alexandr Litviněnko – nafouklá bublina nebo skutečně otrava? 26.11.06 1 876 VS
Potvrzeno: Izrael použil v Libanonu uran! 24.11.06 300  
Manifest pětadvaceti německých profesorů 24.11.06 1 361  
Jako za bolševika... 23.11.06 1 122 Ezekiel
Multi-kulti learning 22.11.06 1 053 Michal Podolák
Pomalý rozpad dolárového systému 21.11.06 2 356 Mike Whitney
Památkové zákony 20.11.06 614 Dr. Michaeli Gil
Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi 16.11.06 4 009 Mike Whitney
Tragédie, fraška, a to nejhorší teprve přijde 15.11.06 1 133 Llewellyn H. Rockwell
Rozhovor s Robertem Fiskem 14.11.06 1 012 Michelangelo Cocco
Spojené státy versus AIPAC 13.11.06 3 961 Dr. Abbas Bakhtiar
Centralizace a přerozdělování – ušlapaná cestička k otroctví 12.11.06 770 Michal Podolák
Obrací se karta? 9.11.06 861 VS
Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část 7.11.06 4 487 Jack Bernstein
Neokonzervativci zaútočili na Bushe kvůli irácké válce 6.11.06 825  
Rockefeller předpověděl válku proti Afghánistánu a Iráku 11 měsíců před 11. zářím 5.11.06 428 Paul Joseph Watson a Alex Jones
S blogery jako s teroristy 3.11.06 1 010 Paul Joseph Watson a Alex Jones
Putina se pokusili ve Finsku okrást 30.10.06 2 136 Mike Whitney
Tajemný ostřelovač střílí americké vojáky v Bagdádu 27.10.06 575  
Jen 16 % Američanů věří oficiálnímu mýtu o 11. září 26.10.06 305 Steve Watson a Alex Jones
Jsou USA legálně v bankrotu? 25.10.06 5 984  
Jak Hizballáh porazil Izrael II. 24.10.06 4 102 Alastair Crooke a Mark Perry
Volební divadlo 23.10.06 1 109 Michal Podolák
Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu 19.10.06 10 128 William Engdahl
Jak Hizballáh porazil Izrael 18.10.06 3 536 Alastair Crooke a Mark Perry
Co se stalo v roce 1969? 17.10.06 2 787 Alpin MacLaren
Letečtí cestující „by mohli být značkováni“ 16.10.06 814 Rebecca Morelle
Presumpce neviny 14.10.06 2 505 VS
Rakety povstalců způsobily peklo na americké základně v Bagdádu - pokračování 13.10.06 629  
Rakety povstalců způsobily peklo na americké základně v Bagdádu 12.10.06 422  
Muhammadův meč 12.10.06 2 039 Uri Avnery
Zabíjejte Araby a křičte o antisemitismu 11.10.06 739 Norman G. Finkelstein
Venezuelský prezident Hugo Chávez: Povstaňte proti Říši 10.10.06 2 957  
Co vlastně Havel řekl a co neřekl? 7.10.06 4 567 VS
Prekazí Rusko túto vojnu? 6.10.06 2 689 Izrael Šamír
Televizní projev Václava Havla z prosince 1989 6.10.06 597  
Dilema kanadských médií 5.10.06 1 174 VS
Nový návrh z dielne NSA alebo stelesnenie Vlasteneckého zákona 3.10.06 1 186 Ryan Singel
Před-traumatická stresová porucha – letmý pohled do izraelské kolektivní psychózy 2.10.06 2 973 Gilad Atzmon
Plán na stažení americké armády konečně odhalen 29.9.06 1 920  
Izraelský rabín vyzývá k vyhlazení všech palestinských mužů 28.9.06 717  
Přicházející kolaps sionismu 25.9.06 3 497 Kathleen Christison
Šaškárna v Praze 23.9.06 795 VS
V bludišti pokřivených zrcadel 22.9.06 1 588 VS
Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany? 20.9.06 888 Jan Bílek
Osvobození Ameriky od Izraele 19.9.06 1 472 Paul Findley
Sionofobie 18.9.06 1 794 John Kaminski
Dobrá zpráva! Média začínají psát pravdu. Proč? 15.9.06 1 041 Henry Makow Ph.D.
Den zúčtování: Kolaps americké ekonomiky 14.9.06 2 353 Mike Whitney
Pentagon: Válka v Iráku je ztracena 13.9.06 719 Paul Craig Roberts
Irák: 12 tisíc mrtvých a 25 tisíc zraněných? 12.9.06 500  
Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra 11.9.06 1 790 VS
Ahmedinejád píše dopis Merkelové 9.9.06 2 820  
Řekne nám Robert Fisk celý příběh? 8.9.06 2 401 Jonathan Cook
Izrael se obává odplaty za válečné zločiny proti Libanonu 7.9.06 784  
Vkládání slov do Ahamadínedžádových úst 5.9.06 2 898 Virginia Tilley
Odpovídá Noam Chomský 1.9.06 3 804  
Označení ‚pět pitomců‘ nestačí 31.8.06 1 260 Paul Craig Roberts
Izraelský Mossad zapleten do pokusů o bombové útoky na německé vlaky 31.8.06 423 Sorcha Faal
Jen 12 % Britů důvěřuje ‚arogantnímu‘ americkému vedení 31.8.06 353 Angus Howarth
Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem 30.8.06 2 885 Izrael Šamír
Skutečnou hrozbou, které čelíme v Británii, je Blair 29.8.06 854 John Pilger
Je terorismus úmyslným produktem euro-americké politiky? 25.8.06 1 147 Lukáš Lhoťan
Jak (ne)vyrobit bombu 23.8.06 1 520 VS
Diskriminace podle pohlaví aneb presumce viny 22.8.06 867 Petr Pospíšil
Zmatená vzpomínka na smutné výročí 21.8.06 565 VS
Nejdůležitější je čest 21.8.06 2 771 Mike Whitney

Ročníky (V závorce počet článků)

| 1999 (18) | 2000 (34) | 2001 (76) | 2002 (128) | 2003 (207) | 2004 (144) | 2005 (137) | 2006 (206) | 2007 (38)


odrážka Ve