https://pesak.eu/

google-site-verification=U4M0M5CVI8bypRT4sykBETcx6KXvjVFxFxBFPMJyMd8

RSde Pen Challenge - Dad Joke</dc:subject> <dc:date> 2019-07-14T09:44:58-07:00 </dc:date> </item> </channel> </rss> <meta name = "pesak.eu = 9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name = "pesak.eu = "9caec8507deaf5f0c9a5f3e5e586f72e" /> <meta name='yandex-verification' content='7e3e8a89d0a51d7d' /> <meta name = "markosweb.com/validation" content = "0413af39c3efd8a1434b2c2b1937b1b4" /> <meta name="markosweb.com/validation" content="bfb79951b1ea4ace7c5da9dcef342bbb" /> <meta name="webutation-site-verification" content="webutation23db0fc29ebb1992e56e9d34918b40c7" /> <META NAME="YWVP" CONTENT="file01nedM0Nh7uxqyIbQiUG35" /> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta name="description" content="Stránky pro mladé a mají zde vše co k jejich životu patří- škola-cestování-zábava-humor-sport-obchod-video-hudba-foto-společnost. " /> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="p:domain_verify" content="2296bce1f46259601045d32d8df0256a"/> <meta name="keywords" content="cestování,dějiny,fotografie,příroda,seznamka,zábava,sport,obchod,hry,fotogalerie" /> <meta name="robots" content="all,follow" /> <meta name = "pesak.eu = "06af57992dcd598a34478741335" /> <meta name="author" content="pesak.eu" /> <link href="/rss/articles/data.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Všechny příspěvky" /><link href="/rss/articles/photos.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Fotografie" /><link href="/rss/articles/comments.xml" rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Komentáře" /> <title> P E S A K - Co je nového-What is new - Teror t Statcounter code for Pesak.eu pesak.eu -->
Jdi na obsah Jdi na menu
,,,,,,,,
 


Teror

20. 2. 2007

Bush Vs Bin Laden -

DUCH DOBY

NAJDI PRAVDU-PRAVDA VÍTĚZÍ

http://chromik.wz.cz/17_utajene_11_zari.htmlFingovaný teror – cesta k válce a diktatuře

17.1.2007

Je to nejstarší trik, sahající až do časů Říma; vytvoření nepřátel, které potřebujete.

V roce 70 př.n.l. chtěl Římu vládnout ambiciózní, méně významný politik a extrémně bohatý muž, Marcus Licinius Crassus. Jen abyste měli představu, jakým typem muže Crassus skutečně byl, je mu připisováno zavedení hasičů. Ale v Crassusově verzi jeho hasičští otroci přiběhli k hořícímu domu a Crassus nabídl, že ho na místě koupí za zlomek ceny. Když ho majitel prodal, Crassusovi otroci ho uhasili. Když ho prodat odmítl, Crassus ho nechal shořet. Díky tomu se stal největším jednotlivým soukromým vlastníkem půdy v Římě, a část svého bohatství používal k pomoci Juliu Caesarovi v boji proti Cicerovi.


V roce 70 př.n.l. byl Řím stále republikou, jež svým vládcům vymezovala velmi přísné mantinely, co můžou dělat a co je důležitější, hranice, co dělat NEMŮŽOU. Jenže Crassus neměl ani nejmenší chuť taková omezení své osobní moci trpět a zosnoval plán.

[Crassus]

Využil vzpoury otroků, vedené Spartakem, aby uvrhl do srdcí Římanů hrůzu. Jenže Spartakus neměl v úmyslu pochodovat na Řím, protože věděl, že by to byla sebevražda. On a jeho spolubojovníci nechtěli mít s Římskou říší nic společného a od začátku měli v plánu pouze ukořistit od svých bývalých pánů dost peněz na to, aby si mohli najmout loďstvo, s nímž by odpluli za svobodou.

Odplutí byla ta poslední věc, kterou Crassus chtěl, aby Spartakus udělal. Potřeboval vhodného nepřítele, prostřednictvím kterého by v zájmu osobního politického profitu terorizoval Řím. Proto Crassus námořníky podplatil, aby odpluli bez Spartaka a pak umístil dvě římské legie tak, že Spartakus neměl jinou možnost, než se vydat na pochod k Římu.

Římané, vyděšení hrozbou příchodu tolik obávané armády gladiátorů, prohlásili Crassuse prétorem. Ten pak Spartakovu armádu rozdrtil a přestože slávu získal Pompeius, Crassus byl příští rok zvolen římským konzulem.

Římané se tak vzdali republikánské formy vlády. Brzo přišel první triumvirát, skládající se z Crassuse, Pompeiuse a Caesara, následovaný vládou božských císařů.

Římané byli podvedeni, aby se vzdali republiky a přijali vládu císařů.

[Caesar]

Cicero, politický oponent Julia Caesara, hrál v rámci kampaně proti Juliu Caesarovi stejnou hru, prohlašujíc Řím za oběť „obrovské pravicové“ konspirace, v níž byla jakákoliv vyslovená touha po zákonném omezení vládní moci považována za podezřelé chování. Cicero, aby Římanům ukázal, jak je Řím nestabilní, najal nebezpečné zločince, aby způsobili co nejvíce zmatků a svou kampaň založil na slibu, že pokud bude zvolen a bude mu udělena mimořádná moc, vyřeší vnitřní spory a potlačí nepokoje.

To, o čem se Cicerovi jen zdálo, uskutečnil Adolf Hitler. Když byl Hitler zvolen německým kancléřem, neměl, stejně jako Crassus, ani nejmenší chuť dodržovat přísná omezení své moci daná německými zákony. Na rozdíl od Cicerovy doby byli Hitlerovi zločinci snadno rozpoznatelní; všichni nosili stejné hnědé košile. Ale jejich činy se od činů jejich římských předchůdců nijak nelišily. Inscenovali bitky, zapalovali ohně, dělali tolik problémů kolik jen mohli, zatímco Hitler ve svých projevech sliboval, že by mohl s vlnou zločinu, rozvratu a terorismu, kdyby mu byla udělena mimořádná moc, skončit.

[Hitler]

Pak shořel Reichstag; to byl zinscenovaný teroristický útok.

Němci byli podvedeni, aby se vzdali republiky a přijali totální vládu Führera.

Hitler poslal německé vojáky v polských uniformách, aby zaútočili na rozhlasovou stanici v Gliwicích, pak Němcům lhal, že je Polsko napadlo a přivedl Německo do druhé světové války.

Státem sponzorované školy vám tohle nikdy neřeknou, ale vlády se běžně spoléhají na podvody, aby prodaly svou agendu váhající veřejnosti. Římané přijali císaře a Němci přijali Hitlera ne proto, že to chtěli, ale protože v nich pečlivě vytvořená iluze hrozby vyvolala představu, že jiná volba neexistuje.

Naše vlády také používají podvody k vytvoření iluze, že my jako národ nemáme jinou možnost než následovat vládu, která si nás přeje podrobit.

V roce 1898 propagovaly New York World Josepha Pulitzera a New York Journal Randolpha Hearsta americkou intervenci na Kubě. Hearst poslal na Kubu fotografa, aby fotil nadcházející válku se Španělskem. Když se fotograf zeptal, proč má jet fotit zrovna válku, která teprve může nastat, Hearst tvrdil, že odpověděl: „Vy udělejte fotky a já zařídím válku.“ Hearst dodržel slovo. Jeho noviny publikovaly příběhy o velkých zvěrstvech spáchaných vůči Kubáncům, z nichž se většina ukázala jako vymyšlená.

[Maine]

V noci 15. února 1898 explodovala loď USS Maine, kotvící v havanském přístavu jako důkaz rozhodnutí USA chránit své zájmy. Kapitán Sigsbee, velitel Maine, až do završení vyšetřování příčiny exploze tvrdil, že neexistoval žádný předpoklad, že nepřítel zaútočí. Proto ho tisk strhal za „odmítání vidět očividné“. Atlantic Monthly otevřeně napsal, že lze předpokládat, že exploze nebyla ničím jiným než úmyslným činem Španělska, protože to „naprosto odporovalo zákonům pravděpodobnosti“.

Pod heslem „pamatujte na Maine“ vstoupily USA do války se Španělskem, posléze porazily Filipíny (a kromě toho anektovaly Havaj).

V roce 1975 proběhlo vyšetřování vedené admirálem Hymanem Rickoverem, prošetřující údaje získané zkoumáním vraku v roce 1911 a jeho závěr byl ten, že o vnější explozi neexistuje žádný důkaz. Nejpravděpodobnější příčinou potopení byl výbuch uhelného prachu ve skladišti uhlí nerozvážně umístěném vedle lodních skladišť. Opatrnost kapitána Sigsbeeho byla opodstatněná.

[Roosevelt]

Prezident Franklin Delano Roosevelt potřeboval válku. Potřeboval horečkou velké války zamaskovat symptomy stále smrtelně nemocné ekonomiky, dostávající se z velké krize (a zároveň se transformující směrem k socialismu). Roosevelt chtěl válkou s Německem zastavit Hitlera, ale americký lid, stále ještě zápolící s obtížnou ekonomickou situací, byl i navzdory několika provokacím v Atlantiku proti jakýmkoliv válkám. Porušil neutralitu půjčkami a pronájmy a dokonce nařídil potopení několika německých lodí v Atlantiku, ale Hitler se nechtěl nechat vyprovokovat.

Roosevelt potřeboval nepřítele a když se na Ameriku žádný nepřítel nechtěl ochotně vrhnout, tak musel být do útoku na Ameriku vmanévrován, stejně jako Marcus Licinius Crassus vmanévroval Spartaka do útoku na Řím.

Cesta k boji se otevřela, když Japonsko podepsalo trojstrannou dohodu s Německem a Itálií, v níž si všechny strany vzájemně slíbily poskytnutí ochrany.

[Pearl Harbor]

Protože by Hitler Spojeným státům bez ohledu na provokace válku nikdy nevyhlásil, muselo k tomu být přinuceno Japonsko, které bylo po ruce.

Prvním krokem bylo uvržení ropného a ocelového embarga na Japonsko pod záminkou jeho válek v Asii. To Japonce přinutilo uvažovat o obsazení oblastí bohatých na ropu a nerosty v Indonésii. Evropské síly byly vojensky vyčerpány válkou v Evropě, takže Spojené státy představovaly jedinou sílu v Pacifiku schopnou zastavit Japonsko před napadením Nizozemské východní Indie, a přesunutím pacifické flotily ze San Diega na havajský Pearl Harbor udělal Roosevelt preventivní zásah, protože této flotile nařídil udělat při jakémkoliv plánu Japonska rozšířit svou říši do „jižních oblastí se zdroji“ první krok.

Roosevelt obklíčil Japonce stejně jako Crassus Spartaka. Japonsko potřebovalo ropu. Proto muselo napadnout Indonésii a aby to mohlo udělat, muselo nejprve odstranit hrozbu americké flotily v Pearl Harboru. Žádná jiná cesta pro něj skutečně nikdy neexistovala.

Aby se americký národ rozzuřil na nejvyšší míru, Roosevelt potřeboval, aby byl první otevřený japonský útok tak krvavý, jak to jen bylo možné, aby to vypadalo jako stejně zákeřný útok, jaký Japonsko provedlo proti Rusku. Od této chvíle až po samotný útok na Pearl Harbor Roosevelt a jeho kolegové zajišťovali, že velitelé na Havaji, generál Short a admirál Kimmel, byli ohledně rozmístění japonské flotily a jejího cíle drženi v maximální nejistotě a pak je použili jako obětní beránky. (Kongres oba nedávno ospravedlnil a posmrtně jim vrátil hodnosti.)

Ale armádní výbor tehdy celou věc uzavřel s tím, a odtajněné dokumenty to později potvrdily, že Washington o nadcházejícím útoku věděl, přesně věděl, kde japonská flotila byla a věděl, kam míří.

Ministr zahraničí Hull ukázal 29. listopadu reportérovi United Press Joe Leibovi zprávu s časem a místem útoku a New York Times ve svém speciálním vydání z 8.12.1941 o Pearl Harboru na str. 13 oznámily, že čas a místo útoku byly známy předem!

Často opakované tvrzení, že japonská flotila dodržovala během cesty na Havaj rádiový klid, je lživé. Kromě dalších odposlechů je v archivech NSA (Národní bezpečnostní agentura; pozn. překl.) NEKÓDOVANÁ zpráva poslaná japonskou cisternovou lodí Shirya, v níž se uvádí: „Pokračujeme na pozici 30,00 S, 154,20 V. Očekávané dosažení této pozice 3. prosince.“ (blízko Havaje)

[Lyndon Johnson]

Prezident Lyndon Johnson chtěl válku ve Vietnamu. Chtěl tak dopomoci svým přátelům, vlastnícím zbrojí společnosti, k malému obchodu. A nejvíc ze všeho potřeboval provokaci, jež by přesvědčila americký lid, že skutečně „není jiná možnost“.

5. srpna 1964 přinesly noviny po celé Americe zprávy o „obnovených útocích“ na americké torpédoborce operující ve vietnamských vodách, konkrétně v zálivu Tonkin. Oficiální verze zněla, že torpédové lodi Severního Vietnamu zahájily „nevyprovokovaný útok“ na USS Maddox, která byla na „běžné obhlídce“.

Pravda je taková, že USS Maddox byla zapojena do útoku na základě zpravodajské schůzky v koordinaci se současnými útoky Jižního Vietnamu a laoských vzdušných sil na cíle v Severním Vietnamu. Pravda je taková, že žádný útok torpédových lodí proti USS Maddox neproběhl. Kapitán John J. Herrick, velitel taktického uskupení v zálivu, telegrafoval do Washingtonu, že tato zpráva byla důsledkem „přílišné horlivosti“ obsluhy sonaru, která slyšela zvuky vlastních lodních šroubů a zpanikařila. Ale Lyndon Johnson, dokonce i na základě této vědomosti, že se jedná o falešnou zprávu, v noci odjel do národní TV oznámit zahájení leteckých úderů proti Severnímu Vietnamu v „reakci“ na útok, který nikdy nebyl.

Prezident George H. W. Bush chtěl válku v Iráku. Stejně jako Crassus byl i George Bush motivován penězi. Konkrétně penězi z ropy. OPEC nedodržoval limity těžby ropy na Středním východě a trh byl přesycen ropou z Iráku, který ovládá zhruba 1/3 zásob ropy v celém regionu.

George chtěl válku, která by produkci ropy zastavila, čímž by ochránil ceny (a zisky) před větším pádem, než jaký už nastal. Jenže stejně jako Roosevelt potřeboval, aby první krok udělala „druhá strana“.

Irák se dlouho snažil získat větší přístup do Perského zálivu a cítil se omezen úzkým pruhem země podél kuvajtské severní hranice, blízko nepřátelského Iránu. George Bush, který Irák během jeho války s Iránem tajně vyzbrojoval, přes Aprila Glaspieho vzkázal, že kdyby Saddám zabral větší část Kuvajtu, USA by nezasáhly.

Samozřejmě, že Američané nehodlali posílat své syny a dcery riskovat životy kvůli ropným produktům. Proto George Bush vymyslel podvod za použití firem pro práci s veřejností, které se z peněz daňových poplatníků staly těmi nejpilnějšími a nejnápaditějšími lháři! Tyto PR firmy připravily monumentální podvod, v jehož rámci šla dcera kuvajtského velvyslance ve Spojených státech do TV, kde předstírala, že je zdravotní sestra, a vyprávěla hrůzyplné příběhy o tom, jak irácké vojenské jednotky v kuvajtské nemocnici rozbíjely inkubátory a nechávaly nedonošené děti umírat na studené podlaze. Média, jež byla od začátku součástí celého podvodu, se nikdy neobtěžovala zeptat, proč ty děti „sestra“ prostě nezvedla a nezabalila je do dek nebo do něčeho.

Američané, rozzuření příběhem o inkubátorech, podpořili operaci Pouštní bouře, která neodstranila Saddáma od moci, ale odstranila skoro na 2 roky kuvajtskou ropu z trhu a omezila export irácké ropy až dodnes. Naši synové a dcery, kteří se vrátili domů s vážnými a vleklými nemocemi, zřejmě nepředstavovali příliš velkou cenu za zvýšené ropné zisky.

Po vítězství v Iráku přišla další válka, tentokrát v nerostně bohaté oblasti Bosny. A pro podporu vojenské akce byl opět použit podvod.

[Fikret Alic]

Byla použita fotografie Fikreta Aliceho hledícího přes ostnatý drát, která měla „dokázat“ existenci moderních koncentračních táborů. Jak naznačuje titulek „Belsen 92“, byly použity všechny možné příběhy a srovnání s nacistickými hrůzami, aby se americké jednotky pustily do války s dalším národem.

Když přišli němečtí novináři do Trnopolje, místa údajného koncentračního tábora, nafilmovat dokument, zjistili, že tato fotografie byla podvod! Tábor v Trnopolje nebyl koncentrační, ale utečenecký. A nebyl obehnán ostnatým drátem. Důkladné prozkoumání fotografie odhalilo, že fotograf udělal fotografii přes přerušený plot obklopující dílnu s nářadím.

Američané byli opět podvedeni, aby podporovali akci, kterou by jinak nepodporovali.

[Bill Clinton]

Ačkoliv několik amerických prezidentů vědomě zahájilo válku z osobních důvodů, pravděpodobně žádný to nedotáhl do takového extrému jako Bill Clinton. Po očekávaném veřejném vyjádření Moniky Lewinské, následujícím po jejím svědectví, Clinton nařídil raketový útok na Súdán a Afghánistán na základě tvrzení, že má nezvratný důkaz, že tam (bývalý spojenec v Afghánistánu) Usama bin Ladin vyrábí chemické zbraně.

Průzkum fotografií trosek neodhalil žádnou laboratoř, která by takové zbraně vyráběla. Ujištění CIA, že má pozitivní půdní testy na biologické zbraně, se jí vrátilo, když se ukázalo, že nikde poblíž bombardovaných zařízení nebyla otevřená půda. Súdán žádal mezinárodní pozorovatele, aby přišli a prozkoumali, jestli zbytky továrny obsahují stopy nervového plynu, o němž Clinton tvrdil, že tam byl. Nenašlo se nic. Byla to neškodná továrna na aspirin a její majitel žádal náhradu škody.

[Súdán]

Text pod fotografií: Pozdější zkoumání místa, na které bylo v Afghánistánu udeřeno, odhalilo, že to byla mešita.

Mezitím začaly média zaplavovat příběhy o genocidě a zvěrstvech v Kosovu (v době, kdy bylo třeba odvrátit pozornost od súdánského selhání), stejně šokující a senzační, jakými se ukázaly být příběhy Williama Randolpha Hearsta o Kubě.

[údajný Mig má anglicky nápis]

Vláda a média Američany opět podvedli. Výše uvedená fotografie byla ukázána na všech televizních stanicích s tvrzením, že šlo o jeden z Migů Slobodana Miloševiče, sestřelený při útoku na civilisty. Bližší zkoumání (klikněte na fotografii) ukazuje, že nápis na něm byl v angličtině!

Stejně jako v Německu za kancléře Hitlera se i v našich zemích odehrávají události, jež zasévají do srdcí obyvatel strach, jako jsou bombové útoky na WTC v New Yorku, Oklahoma City Federal Building a v Olympijském parku (načasovaná tak, aby odvrátila pozornost médií od svědků, kteří viděli sestřelení TWA 800). Média velmi rychle obvinila „radikály“ , „diversanty“, „pravicové konspirátory“ a jiné „nepřátele z našeho středu“, což se nijak nelišilo od lží, které používali Cicero a Hitler.

Jenže bližší pohled na domácí teroristy prozrazuje, že nejsou tím, kým by měli být. FBI měl ve WTC informátora Emada Salama, který se nabídl, že bomby zneškodní. FBI mu řekla „ne“. Tzv. „horká základna“ bílého separatismu v Eloihm City, občasném domově Timothy McVeigha tři týdny před výbuchy v Oklahoma City, byla nalezena a vedena informátorem FBI!

[Náklaďák Ryder v tajném táboře]

A nikdo nikdy doopravdy nevysvětlil, co dělal druhý náklaďák Ryder dva týdny před útoky v tajném táboře nedaleko Eloihm City.

Tak jsme se dostali až k dnešku. Stejně jako Řím v dobách Crassuse a Cicera, nebo Německo pod čerstvě zvoleným Hitlerem, jsme varováni, že nás ohrožuje neúprosný, neviditelný, všudypřítomný a nenapadnutelný nepřítel, protože naše vláda je omezována tou starou hloupou Listinou základních práv a svobod. Už se objevily debaty, zda nejsou za určitých okolností, jako jsou ty, kterým údajně čelíme, ospravedlnitelné „zvláštní metody“ (tj. mučení).

A stejně jako v Římě a Německu vláda pokračuje v boji s veřejností za rozšíření své moci a autority k „vypořádání se s krizí“.

Ale přestože jsou před kamerami stále vyvolávána hrozivá varování, je legitimní se ptát, jak reálné tyto krize skutečně jsou a nakolik jde o výsledek politických machinací našich vůdců.

Představují teroristé skutečnou hrozbu, nebo jsou to jen herci s bombami, placení Cicerem a oblečení do hnědých košil Hitlerem?

Pochází terorismus ve Spojených státech skutečně zvenčí, nebo je to jen divadelní produkce, aby Američané věřili, že nemají na vybranou, musí se vzdát republiky a přijmout totalitní vládu nového císaře nebo nového Führera?

Jakmile Římané ztratili svou republiku, už ji nikdy nedostali zpět. Jakmile Němci ztratili svou republiku, už ji nikdy nedostali zpět. V obou případech se před navrácením svobody lidu musely oba národy zhroutit.

Pamatujte na to, co vám řekne Crassus, když se blíží Spartakus.

Pamatujte na to, když se zločinci v ulicích záměrně chovají tak, aby mezi lidmi vyvolali strach.

Pamatujte na to, když hoří Reichstag.

Pamatujte na to, když vám prezident lže o zbraních hromadného ničení.

Článek Fake Terror - The Road To War And Dictatorship vyšel už před delší dobou na serveru whatreallyhappened.com, ale domnívám se, že neztratil nic na své aktuálnosti. Překlad: Erik Sedláček - děkuji.


Články s podobnou tématikou


Užší výběr podle témat

Obsah za posledních 6 měsíců

127 článků

TitulekDatumSlovAutor
Radar jako radar?16.2.07984Michal Kubík
Ocelová pěst sionistů dopadla aneb "Holocaust si rozvracet nedáme!"15.2.07873VS
Svět by mohl zastavit Bushovy zločiny výprodejem dolaru14.2.071 581Paul Craig Roberts
Mezi dvěma mlýnskými kameny13.2.07947René Bartošek
Šest lží o Íránu, kterým byste neměli věřit12.2.071 615Rosa Schmidt Azadi
Hysterie v Herzliji9.2.07967Patrick J. Buchanan
Zrada české inteligence9.2.072 420Roman Elmar Skružný
Írán: válka se blíží8.2.071 733John Pilger
Ztraceno v překladu8.2.071 574Jonathan Steele
Co zabíjí mladé lidi v úžině Cape Cod?6.2.07982VS
Kto stojí za svetovým terorizmom?5.2.071 762Milan Šupa
Co se vlastně u Nadžafu stalo? Různé verze5.2.072 610 
Kybernetoví vojáci pro Izrael2.2.07696Yonit Farago
Pozor na falešné proroky - z obou stran1.2.07694VS
Demonstrace Ne základnám30.1.07687VS
Falešný pocit nebezpečí?29.1.075 191John Mueller
„Nemohu snést neustále vpády vojáků do svého domu“28.1.07670Lina Massufi
Jde o hodně26.1.071 022VS
Hra Washingtonu v Turkmenistánu26.1.071 527Mike Whitney
Nebuďme sloni23.1.071 333VS
Nezklamal!23.1.071 195VS
Bush udělal z USA kolonii Izraele!!!22.1.071 860Paul Craig Roberts
Nejhorší je ta bezmoc21.1.071 152VS
Fingovaný teror – cesta k válce a diktatuře17.1.073 502 
Američtí veteráni z Iráku jsou ponecháni osudu16.1.07855Aaron Glantz
Scéna je připravena15.1.071 970VS
Předpověď teroristického útoku13.1.07757Michal Podolák
Sešli se v Teheránu12.1.071 878Izrael Šamír
Kdo měl zájem na vraždě?10.1.072 426Jan Schneider
Americký útok na sídlo irácké strany. Toto je Plán B?10.1.07560Raed Jarrar
Lídr Hamasu: Uznáme Izrael v hranicích z roku 19678.1.072 223 
Americký plán, jak dát Izraeli možnost šířit sektářský konflikt mezi muslimy v celém regionu…6.1.07700Paul Craig Roberts
Rakovina přírody – člověk5.1.07807Michal Podolák
Izraelský ministr klade OSN požadavky5.1.07425Gil Hofman
Izraelský generál volá po útoku na Írán4.1.07579Michael Carmichael
Barbarský lynč prezidenta Saddama Husseina2.1.07548Mahathir Mohamad
Reakce na Saddamovu popravu2.1.07891 
Jaký jsi byl, roku 2006?1.1.072 503VS
Jakou cenu za Saddama?31.12.06770David S. Larsen
Média29.12.062 372Bjørn Lomborg
Naivní Američané! Celý svět se vám směje!23.12.061 778Paul Craig Roberts
David Irving podmínečně propuštěn22.12.06517VS
Jsme pro okamžitý odchod všech amerických vojáků z Iráku22.12.06673 
Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl III.18.12.067 946John J. Mearsheimer a Stephen M. Walt
Expert: Bush nemůže zaútočit na Írán15.12.06462Yaakov Lappin
Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl II.15.12.065 717John J. Mearsheimer a Stephen M. Walt
Izraelská lobby a americká zahraniční politika, díl I.14.12.065 976John J. Mearsheimer a Stephen M. Walt
Dva roky po americkém útoku se Fallúdža vrací do rukou povstalců13.12.06877Jay Price a Muhammad ad-Dulajmí
Tři roky po Kellyho smrti: Odměny, zvýšení platu, sláva pro ty, kteří pomáhali zamaskovat jeho smrt12.12.061 390VS
Zpravodajská služba: Irácká provincie Anbár je opěrným bodem povstalců11.12.06588Dafna Linzer, Thomas E. Ricks
Nálada v Latinské Americe jako po studené válce11.12.06478Nadia Martinezová
Sebevražda protiválečného demonstranta9.12.06816Ashley M. Heher
Izraelská lobby tvrdí, že Pentagon je „infiltrován islamofašisty“8.12.061 156Michael Collins Piper
Ví někdo ve Washingtonu nebo na Downing Street, co se doopravdy děje v Iráku?7.12.063 729Patrick Cockburn
Pošlete pohlednici lidem vězněným za jejich názory6.12.061 651VS
Ahmadínedžádův dopis Američanům5.12.062 375 
Zápas o příští generaci1.12.063 377Danny Felsteiner
USA jsou unášeny vlnou zbrojní bonanzy30.11.06956Frida Berrigan
Mahmúd Ahmadínedžád v OSN 21. září 2006:28.11.063 360 
Jak můžeme dovolit, aby to pokračovalo?27.11.061 243Kathleen Christison
Alexandr Litviněnko – nafouklá bublina nebo skutečně otrava?26.11.061 876VS
Potvrzeno: Izrael použil v Libanonu uran!24.11.06300 
Manifest pětadvaceti německých profesorů24.11.061 361 
Jako za bolševika...23.11.061 122Ezekiel
Multi-kulti learning22.11.061 053Michal Podolák
Pomalý rozpad dolárového systému21.11.062 356Mike Whitney
Památkové zákony20.11.06614Dr. Michaeli Gil
Bushova černobylská ekonomika a těžké časy před námi16.11.064 009Mike Whitney
Tragédie, fraška, a to nejhorší teprve přijde15.11.061 133Llewellyn H. Rockwell
Rozhovor s Robertem Fiskem14.11.061 012Michelangelo Cocco
Spojené státy versus AIPAC13.11.063 961Dr. Abbas Bakhtiar
Centralizace a přerozdělování – ušlapaná cestička k otroctví12.11.06770Michal Podolák
Obrací se karta?9.11.06861VS
Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli - I. část7.11.064 487Jack Bernstein
Neokonzervativci zaútočili na Bushe kvůli irácké válce6.11.06825 
Rockefeller předpověděl válku proti Afghánistánu a Iráku 11 měsíců před 11. zářím5.11.06428Paul Joseph Watson a Alex Jones
S blogery jako s teroristy3.11.061 010Paul Joseph Watson a Alex Jones
Putina se pokusili ve Finsku okrást30.10.062 136Mike Whitney
Tajemný ostřelovač střílí americké vojáky v Bagdádu27.10.06575 
Jen 16 % Američanů věří oficiálnímu mýtu o 11. září26.10.06305Steve Watson a Alex Jones
Jsou USA legálně v bankrotu?25.10.065 984 
Jak Hizballáh porazil Izrael II.24.10.064 102Alastair Crooke a Mark Perry
Volební divadlo23.10.061 109Michal Podolák
Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu19.10.0610 128William Engdahl
Jak Hizballáh porazil Izrael18.10.063 536Alastair Crooke a Mark Perry
Co se stalo v roce 1969?17.10.062 787Alpin MacLaren
Letečtí cestující „by mohli být značkováni“16.10.06814Rebecca Morelle
Presumpce neviny14.10.062 505VS
Rakety povstalců způsobily peklo na americké základně v Bagdádu - pokračování13.10.06629 
Rakety povstalců způsobily peklo na americké základně v Bagdádu12.10.06422 
Muhammadův meč12.10.062 039Uri Avnery
Zabíjejte Araby a křičte o antisemitismu11.10.06739Norman G. Finkelstein
Venezuelský prezident Hugo Chávez: Povstaňte proti Říši10.10.062 957 
Co vlastně Havel řekl a co neřekl?7.10.064 567VS
Prekazí Rusko túto vojnu?6.10.062 689Izrael Šamír
Televizní projev Václava Havla z prosince 19896.10.06597 
Dilema kanadských médií5.10.061 174VS
Nový návrh z dielne NSA alebo stelesnenie Vlasteneckého zákona3.10.061 186Ryan Singel
Před-traumatická stresová porucha – letmý pohled do izraelské kolektivní psychózy2.10.062 973Gilad Atzmon
Plán na stažení americké armády konečně odhalen29.9.061 920 
Izraelský rabín vyzývá k vyhlazení všech palestinských mužů28.9.06717 
Přicházející kolaps sionismu25.9.063 497Kathleen Christison
Šaškárna v Praze23.9.06795VS
V bludišti pokřivených zrcadel22.9.061 588VS
Jak přizpůsobit nepřizpůsobivé spoluobčany?20.9.06888Jan Bílek
Osvobození Ameriky od Izraele19.9.061 472Paul Findley
Sionofobie18.9.061 794John Kaminski
Dobrá zpráva! Média začínají psát pravdu. Proč?15.9.061 041Henry Makow Ph.D.
Den zúčtování: Kolaps americké ekonomiky14.9.062 353Mike Whitney
Pentagon: Válka v Iráku je ztracena13.9.06719Paul Craig Roberts
Irák: 12 tisíc mrtvých a 25 tisíc zraněných?12.9.06500 
Páté výročí útoku na mrakodrapy Obchodního centra11.9.061 790VS
Ahmedinejád píše dopis Merkelové9.9.062 820 
Řekne nám Robert Fisk celý příběh?8.9.062 401Jonathan Cook
Izrael se obává odplaty za válečné zločiny proti Libanonu7.9.06784 
Vkládání slov do Ahamadínedžádových úst5.9.062 898Virginia Tilley
Odpovídá Noam Chomský1.9.063 804 
Označení ‚pět pitomců‘ nestačí31.8.061 260Paul Craig Roberts
Izraelský Mossad zapleten do pokusů o bombové útoky na německé vlaky31.8.06423Sorcha Faal
Jen 12 % Britů důvěřuje ‚arogantnímu‘ americkému vedení31.8.06353Angus Howarth
Izrael zničí jeho víra v beztrestnost před Bohem30.8.062 885Izrael Šamír
Skutečnou hrozbou, které čelíme v Británii, je Blair29.8.06854John Pilger
Je terorismus úmyslným produktem euro-americké politiky?25.8.061 147Lukáš Lhoťan
Jak (ne)vyrobit bombu23.8.061 520VS
Diskriminace podle pohlaví aneb presumce viny22.8.06867Petr Pospíšil
Zmatená vzpomínka na smutné výročí21.8.06565VS
Nejdůležitější je čest21.8.062 771Mike Whitney

Ročníky (V závorce počet článků)

| 1999 (18) | 2000 (34) | 2001 (76) | 2002 (128) | 2003 (207) | 2004 (144) | 2005 (137) | 2006 (206) | 2007 (38)


odrážka Ve
 
 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglishMagyarDeutschSlovenčina

Facebook

1Překledač

FreeWebSubmission.com Click Here!

Přidej na Seznam Přihlaste se k odběru mého kanálu na YouTube

IPv6 Certification Badge for pesak

cestování

pridej.cz Cestování Google Sitemap Generator Search Engine Submission - AddMe Broken Link Checker Compete Rank Pridat.eu More Twitter Followers

leadsleap

FreeWebSubmission.com

odkazy

Protected by Copyscape Originality Check Vícenásobné Google Page Rank Nabízíme grafické práce za atraktivní ceny. Cinematic Music MSSDesign
TOP 100 PHOTOGRAPHY SITES Affiliate Ranker - Comprehensive Dynamic Affiliate Directory
pesak.eu Webutation
Scan your site, and get help cleaning up if your site gets defaced. Free to join! [Valid RSS]

semruch

 SEMrush
Web
Analytics Made Easy - StatCounter

ShareTwitter

Free SEO Tools

Website Monitoring - InternetSupervision.com Local Business Directory, Search Engine Submission & SEO Tools Search Engine Submission and Optimization
Statistiky

Online: 30
Celkem: 3838333
Měsíc: 28558
Den: 1427